Thomas Godskesen

Rengøringsleder: Man skal insistere på dialogen i tillidsbaseret rengøring

Mariagerfjord Kommune er lykkedes med at opkvalificere personalet og skabe værdi for brugere gennem tillidsbaseret rengøring. Læs interview med rengøringsleder Thomas Godskesen.

Af Irene Aya Schou 07/06/2022
3F,
Fremfærd

I 2019 tog politikerne i Mariagerfjord Kommune en beslutning og centraliserede rengøringen på en række områder herunder skoler, daginstitutioner og biblioteker. Samtidig overgik kommunen til synlig rengøring, hvor rengøringen i høj grad finder sted i institutionernes åbningstid.

Thomas Godskesen blev ansat som leder af den nye centraliserede rengøringsenhed og har været det lige siden. I dag har han 79 medarbejdere under sig, og kort tid efter sin ansættelse indførtes tillidsbaseret rengøring bl.a. inspireret af Tønder Kommune, der på det tidspunkt var med i Fremfærd-udviklingsprojektet "Tillidsbaseret rengøring" et samarbejde mellem 3F og KL og dels efter gode dialoger med daværende 3F-konsulent Annette Weichel og den lokale 3F-afdeling, der hjalp med at opmåle lokaler og lægge nye arbejdsplaner.

Kort om tillidsbaseret rengøring

Tillidsbaseret rengøring er en model, hvor den eksterne kontrol er afskaffet til fordel for kvalitetssikring på baggrund af dialog. Assistenterne kan selvstændigt tilpasse tid og arbejdsopgaver efter ressourcerne i samarbejde med brugerne på det sted, hvor der gøres rent.

Hvad har jeres erfaringer været med tillidsbaseret rengøring?

- Erfaringen er, at det er svært for mange medarbejdere, fordi det er et stort skift i måden at arbejde på, hvor de skal tage større fagligt ansvar. Til gengæld får de et mandat til at tage faglige beslutninger for eksempel om, hvorvidt et gulv skal vaskes. Det er også en stor omvæltning for brugerne altså lærere og pædagoger og andre ude på institutionerne, fordi det stiller krav til dem om at tage dialogen og indgå i et samarbejde. 

Hvad er afgørende for at lykkes med tillidsbaseret rengøring?

- Kompetenceudvikling, ikke mindst i forhold til kommunikation. Kompetenceudvikling er nødvendigt, fordi rengøringsassistenterne skal have det faglige blik på, hvad de skal gøre i en given situation. Og her spiller kommunikationen en rolle. Jo bedre dialogen er mellem en rengøringsassistent og for eksempel en pædagog, jo bedre rengøring får børnehaven, fordi assistenten bedre kan planlægge sin tid, hvis de for eksempel ved, at et lokale ikke vil blive brugt i et par dage. 

Har kompetenceudviklingen været dyr?

- Nej, det har den ikke. Tværtimod. Vi har haft et fremragende samarbejde med AMU og virksomhedskonsulenterne i Jobcenter Mariagerfjord om indsatsen "Ufaglært til faglært", hvor vi har fået tilskud af Den Kommunale Kompetencefond. Vi har kørt efter et rotationsprincip, hvor vi har seks medarbejdere på opkvalificering og seks ledige inde og passe arbejdet. Vi kører i 22 uger, så rengøringsenhedens medarbejdere får 11 ugers uddannelse, og de ledige får 11 ugers uddannelse. Det har også gjort, at vi har let ved at finde medarbejdere, når vi opslår ledige stillinger. Vi oplever ikke rekrutteringsudfordringer.

LÆS OGSÅ: 5 anbefalinger til mere tillid og mindre kontrol i rengøringen

Hvad kræver tillidsbaseret rengøring af dig som leder?

- Som leder skal man indgå konstruktiv i dialogen og også insistere på dialogen. Det er helt afgørende at gå i dialog med brugerne, og her er det ikke nok at tale med skolelederen. Derfor har jeg været ude til dialogmøder i alle MED-udvalg i alle børnehaver og skoler mv. for at forklare, hvad der sker, når rengøringsassistenterne overgår til tillidsbaseret rengøring. Hvad kan de forvente som brugere? Og hvad kan og skal vi forvente af hinanden?

- Det kan handle om, at der i tillidsbaseret rengøring er en indgangskvalitet og en udgangskvalitet, så hvis de gør det og det, så gør vi det her. Ofte lyder meldingen: "Der er beskidt". Men hvorfor er der beskidt? Det kan være fordi, at klasselokalet ikke er ryddet, og at der ikke er grovfejet, så vi ikke kunne komme til at gøre rent. Det er så afgørende, at det ikke kun er skolelederen, der har denne viden, men at man tager en bredere dialog også med arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant, serviceleder, gruppeleder mv.  

Kan du anbefale tillidsbaseret rengøring til andre kommuner?

- Ja, det kan jeg. Vi kommer forhåbentlig aldrig til at gå væk fra det, men det kommer ikke af sig selv, og her har vi brug for støtte fra de faglige organisationer, AMU og jobcentret. 

- Overgangen til tillidsbaseret rengøring var ikke lykkedes, hvis ikke 3F-konsulenten var kommet og havde holdt møder med os om arbejdsplaner, eller hvis jobcentret og AMU ikke var kommet med hele pakken om tilskudsmuligheder og sagt: 'Du skal gøre sådan og sådan og sådan.' Og det var heller ikke sket, hvis ikke rengøringsenheden var blevet centraliseret. Det kræver viden og en organisation, der er interesseret i at understøtte rengøringsassistenterne, for rengøring er i høj grad en faglighed. 

Er tillidsbaseret rengøring for alle medarbejdere?

- Det kan være en udfordring for de meget introverte eller medarbejdere, der er udfordret på sprog. Dem forsøger vi at hjælpe på andre måder, for eksempel har vi ansat fem kontaktassistenter, der har egne rengøringsopgaver, men som også har fleksibel tid til administrative og praktiske opgaver og kan hjælpe med at få sat nogle gode rammer op, som medarbejderne kan arbejde under. 

I løbet af den kommende måned går vi også i gang med "Bedre til ord, tal og IT". VUC kommer ud og fortæller om det, og medarbejderne skal screenes. Det skal løfte både dansk-niveauet og IT-kompetencerne. Der sker en stigende digitalisering af bygninger, og det kommer også til at ske på rengøringsområdet. I løb et af 5-10 år har vi langt flere digitale løsninger. Det kræver andre kompetencer af medarbejderne. 

Flere stillinger på fuldtid

Etableringen af rengøringsenheden i Mariagerfjord Kommune har også skabt flere fuldtidsstillinger bl.a. ved hjælp af kombistillinger.

De flere store stillinger tættere på fuldtid har ifølge Thomas Godskesen den fordel for medarbejderne, at de har fået arbejde, de kan leve af.

Læs mere om, hvad fuldtidsindsatsen har betydet for rengøringsenheden.

Mariagerfjord har skabt flere fuldtidsstillinger med rengøringsenhed

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.