Bordmoppen er i brug dagligt, når Karin Eriksen gør rent

Mariagerfjord har skabt flere fuldtidsstillinger med rengøringsenhed

Rengøringstekniker Karin Eriksen er kommet på fuldtid efter mange år på deltid, og det er hun glad for. Læs hvordan Mariagerfjord Kommune er lykkes med at skabe flere fuldtidsstillinger bl.a. ved hjælp af synlig rengøring og kombistillinger.

Af Bettine Romme Andersen 13/11/2020
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Tidligere arbejdede rengøringstekniker Karin Eriksen 32 timer om ugen på en skole i Mariagerfjord Kommune og hentede otte ekstra timer i et andet rengøringsjob.

Det gjorde hun for at få økonomien til at hænge sammen.

Nu arbejder hun fuldtid for kommunen i en kombistilling med 15,5 timer på Bymarkskolen og 21,5 timer om ugen på et 10. klassecenter. Og det er hun godt tilfreds med.

- Jeg var rigtig glad, da jeg fik tilbudt fuldtid, for det har jeg ønsket i mange år, siger hun.

Rengøringsenhed med større stillinger

Mariagerfjord Kommune gik for halvandet år siden i gang med at skabe en rengøringsenhed. Baggrunden var, at der skulle spares, derfor indliciterede kommunen rengøringen på en række områder herunder skoler og i daginstitutioner.

- Vores fokus var på medarbejdernes ønsker i forhold til at gå op og ned i tid. Det var vigtigt for os at lave nogle stillinger, som var store nok til, at man kan leve af dem, siger leder af rengøringsenheden Thomas Godskesen.

I dag arbejder alle 64 medarbejdere i rengøringsenheden mellem 28 og 37 timer ugentligt.

Arbejdet med at opmåle arealer og planlægge rengøringsopgaverne samt inddrage medarbejderne i processen omkring indliciteringen er sket i tæt samarbejde mellem rengøringsenheden og den lokale 3F-afdeling, fortæller Benny Karlsen, næstformand i 3F Mariagerfjord.

- Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi har haft et tæt og tillidsfuldt samarbejde med kommunen hele vejen igennem, siger han.

Langt størstedelen af medarbejderne har været tilfredse med det timetal, de har fået tilbudt.

Udfordring for ledelsen ved fravær

Når man laver større stillinger fordelt på færre ansatte, skaber man også en situation, hvor der er mindre fleksibilitet i forhold til at dække sygdom, ferie og ved oplæring af nyansatte, erkender leder af rengøringsenheden Thomas Godskesen.

- Det giver helt klart nogle udfordringer for organisationen, fordi man er låst fast i, hvordan stillingerne ser ud. Så det er da sværere ledelsesmæssigt, siger han.

For at imødekomme den udfordring er der fem kontaktassistenter ansat - en for hvert distrikt. Kontaktassistenterne har egne rengøringsopgaver, men også mere fleksibel tid til administrative og praktiske opgaver.

- Ved sygdom eller fravær kan vi dække ind med kontaktassistenterne, men det er svært, hvis én, der gør rent tre steder, melder sig syg, siger han.

Han tror derfor heller ikke, at de timemæssigt kan komme meget højere op end de nuværende stillingsstørrelser på 28-37 timer om ugen.

Stillinger man kan leve af

Etableringen af rengøringsenheden med flere store stillinger tættere på fuldtid har ifølge leder Thomas Godskesen den fordel for medarbejderne, at de har fået arbejde, de kan leve af.

Det er rengøringstekniker Karin Eriksen enig i. Hun havde efterspurgt fuldtid i flere år før indliciteringen, man havde ikke kunnet få det.

- Min tidligere arbejdsgiver ville gerne have flere stillinger med få timer, så vi bedre kunne dække hinanden ind ved fravær, fortæller hun.

Det betød, at Karin Eriksen arbejdede ved siden af sit job på skolen.

- De ekstra timer jeg havde, var der ingen pensionsopsparing af eller overenskomst på området. Så nu hvor jeg kun har én arbejdsgiver, står jeg bedre og føler mig mere tryg, siger hun.

Hun arbejder nu fuldtid 40 uger om året og har mulighed for at tage ekstra timer i de øvrige uger.

Fuldtid kræver godt arbejdsmiljø

Et af de tilbagevendende spørgsmål omkring fuldtid på rengøringsområdet handler om nedslidning, og kan man holde til det i længden?

Det håber Karin Eriksen, at hun kan.

 - Det er et spørgsmål om at passe på sig selv og bruge de rigtige redskaber og arbejde på den rigtige måde. Som rengøringstekniker lærer man blandt andet at arbejde med sænkede skuldre og undgå vrid i ryggen ved at næse og tæer altid skal pege samme vej. Og for at undgå belastede håndled bruger man forfugtede klude i stedet for at vride kludene op, siger hun.

Det er hårdt og nedslidende arbejde, medgiver Thomas Godskesen. Derfor har kommunen også fokus på arbejdsmiljø, gode hjælpemidler og uddannelse.

Flere opkvalificeres

- Man kan nemmere holde til arbejdet, hvis man får uddannelse og hjælpemidler. Vi er derfor ved at opkvalificere en række medarbejdere, og vi håber at nå op på 80 procent uddannede i enheden, siger han.

Rengøringsenheden er i gang med et rotationsprojekt i samarbejde med arbejdsmarkedsafdelingen, hvor seks ledige og seks medarbejdere fra enheden uddannes til rengøringsteknikere.

Uddannelse er ifølge 3F i Mariagerfjord også opskriften på at kunne holde til jobbet i mange år.

- Kan vi få vores medlemmer opkvalificeret og skabe mere tryghed i ansættelse, så er det godt, siger Benny Karlsen.

Synlig rengøring i kommunen

I Mariagerfjord Kommune har man politisk bestemt, at der skal være synlig rengøring, hvilket vil sige, at rengøringen også finder sted i institutionernes åbningstider.

Det er blandt andet med til at gøre det lettere at tilbyde fuldtid og sammenhængende stillinger til rengøringsmedarbejderne og dermed skabe mulighed for flere fuldtidsstillinger. Men det kræver en del tilvænning på institutionerne.

- Medarbejdere og ledere særligt på daginstitutionsområdet har skullet vænne sig til, at rengøring kan foregå, mens de er på arbejde i stedet for efter lukketid, siger Thomas Godskesen.

Eleverne ser værdien af rengøringen

For rengøringstekniker Karin Eriksen handler udfordringen med synlig rengøring også om at acceptere, at opgaven er løst, selv om der hurtigt kan blive beskidt igen.

- Det kan jo godt virke håbløst, når du lige har vasket et gulv, og så kommer der en klasse ind. Der skal man lære at have skyklapper på og sige, "jeg har været der", siger hun.

En fordel ved synlig rengøring er dog, at hun lærer eleverne at kende, og de ser værdien i arbejdet.

- Vi får et bedre forhold til børnene, og nogle af dem finder også ud af, at der faktisk er nogen, der skal gøre rent, så de er nødt til at samle det op, de lige har smidt, siger Karin Eriksen.

Tillidsbaseret rengøring

Kommunen har også indført tillidsbaseret rengøring, hvilket vil sige, at rengøringsmedarbejderne i højere grad selv vurderer, hvad og hvor der skal gøres rent - og ikke bare følger et skema med opgaver.

- Du planlægger selv og vurderer selv, hvad der trænger. Så man kan springe en gulvvask over et sted, hvis det trænger mere i et andet lokale, siger Karin Eriksen.

Hun er glad for fleksibiliteten i tillidsbaseret rengøring og mener også, at det kan være med til, at hun kan holde i jobbet i længere tid.

- Jeg slipper for unødig belastning ved at vaske et gulv, som ikke trænger, siger hun.

Men samtidig kan hun mærke, at når hun selv skal vurdere, stiller det krav til hendes ordentlighed og selvforståelse om at være dygtigt til sit arbejde.

- Man tænker jo tit, at det hele skal være i orden hele tiden, men det kan det bare ikke. Så man skal i sin iver efter at gøre det godt, passer på med ikke at arbejde for meget og slide sig selv ned, siger hun.

Læs mere om tillidsbaseret rengøring

Om rengøringsenheden

Da rengøringsenheden blev etableret, dækkede den følgende områder:

Skole og dagtilbud
Kultur og fritid (biblioteker og kulturcenter)
Rådhuse, busterminal
Materielgårde

Siden er flere områder kommet til:

Misbrugscenter
Kvindekrisecenter
2 væresteder 
Genbrugsstation

En fremtid med fuldtid