Rengøring

Tillidsbaseret rengøring gør det nemmere at arbejde i corona-forandringer

Det er nemmere at tilpasse rengøringen til de nye og skiftende krav, der stilles under corona, når rengøringsassistenten arbejder efter tilgangen tillidsbaseret rengøring.

Af Irene Aya Schou 24/06/2020
Fremfærd

Coronakrisen stiller særlige krav til rengøringen i kommunerne. Skoler, daginstitutioner, SFO'er og andre institutioner skal have gjort oftere rent, og dørhåndtag, armlæn, toiletskylleknapper og andre kontaktflader skal afsprittes eller rengøres regelmæssigt.

Det kræver fleksibilitet og god dialog med institutionens brugere. Og her er det en fordel, hvis man kan arbejde tillidsbaseret, således at rengøringsassistenten bedre kan tilrettelægge sit eget arbejde og bruge sin faglighed. Det viser erfaringerne fra Tønder Kommune.

Bedre dialog med brugerne

Kommunen har tidligere deltaget i et Fremfærd-finansieret projekt, hvor fem institutioner har indført tillidsbaseret rengøring. Det er en ny måde at gøre rent på, hvor ekstern kontrol, koder og dørklistermærker er afskaffet til fordel for kvalitetssikring på baggrund af dialog med brugerne og definerede standarder for, hvordan et lokale skal se ud før og efter rengøringen.

- Vi oplever, at de rengøringsassistenter, der kører med tillidsbaseret rengøring, har en bedre dialog med brugerne. De har også haft lettere ved at tilpasse sig coronarengøringen og prioritere de ting, som sundhedsmyndighederne anbefaler, fordi de er vant til selv at skulle prioritere, siger Hans Christian Kjeldsen, der er rengøringsleder i Tønder Kommune og chef for godt 100 assistenter.

Fra fast arbejdsplan til fleksibel tilpasning

Tillidsbaseret rengøring har i Tønder Kommune været afprøvet på en skole, en daginstitution, et kulturhus, en ungdomsskole og en SFO.

Rengøringsassistenten kan selvstændigt tilpasse tid og arbejdsopgaver efter ressourcerne i samarbejde med brugerne på det sted, hvor der gøres rent i stedet for at skulle følge en arbejdsplan eller et dørmærkat, der fortæller, at man skal vaske gulv tre gange og rengøre inventar to gange om ugen i det pågældende lokale.

LÆS MERE om tillidsbaseret rengøring på temasiden her.

Faglig stolthed får et boost

Det har givet en anden forståelse mellem rengøringsassistenten og brugerne, mener tilsynsførende Elisabeth Andersen, der er uddannet serviceassistent og selv gør rent 30 timer om ugen på en skole i Tønder. 

- Tidligere var vi ret usynlige, men dialogen giver brugerne en forståelse af, hvad det er, vi går rundt og gør hver eneste dag, siger Elisabeth Andersen.

Hun mener, at tillidsbaseret rengøring skaber et mere ligeværdigt forhold mellem assistenter og institutionens medarbejdere bl.a. lærere og pædagoger.

- Vi er kommet mere på niveau, fordi vores faglige stolthed er øget. Samtidig har coronakrisen gjort, at de selv har skullet tørre nogle ting af og kan se, hvor lang tid det tager, siger hun. 

Viden på tværs af organisationer

Det gælder bl.a. i daginstitutioner, hvor pædagogisk personale i en periode selv har skullet aftørre kontaktflader hver anden time. Her har det været en fordel, at dialogen til brugerne allerede var etableret gennem tillidsbaseret rengøring.

- Rengøringsassistenterne har kunnet komme med gode råd, fx omkring hvordan man bruger en fiberklud. En klud har 16 sider, hvis man folder den rigtig. Det betyder, at du kan tage dørhåndtag på en side og folde kluden og tage stikkontakter, folde igen og tage vandhanen, siger rengøringsleder Hans Christian Kjeldsen. 

Mens assistenterne bruger én fiberklud til én stue, brugte det pædagogiske personale i starten fire-fem klude, som de dyppede i vand og dermed risikerede at overføre bakterier fra et sted til et andet, forklarer Hans Christian Kjeldsen. 

- På den måde kunne vi lære dem, hvordan vi gør rent som professionelle. Med tillidsbaseret rengøring får man en viden på tværs af organisationer, som man ellers ikke får, siger han.

Flere kommuner indfører tillidsbaseret rengøring 

Tønder Kommune har efter afprøvningen i de fem institutioner valgt at udbrede tillidsbaseret rengøring til hele kommunen. Det betyder, at alle rengøringsassistenter skal på kursus for bl.a. at lære om samarbejde og kommunikation. 

Også en lang række andre kommuner har vist interesse for tillidsbaseret rengøring bl.a. Hjørring og Mariagerfjord, der allerede er godt i gang med indføre den nye måde at arbejde på på kommunens skoler.  

Download rapport om tillidsbaseret rengøring
Kort om projektet tillidsbaseret rengøring:

I projektet ’Tillidsbaseret rengøring’ under Fremfærd Bruger bliver der sat fokus på, hvordan rengøringsområdet kan få fokus flyttet fra detaljer og kontrol over på fleksibilitet. Det kommer af, at styringen på rengøringsområdet er meget detaljeorienteret blandt andet i forhold til tidsudmåling, kvalitetsstandarder og kontroller.

Det overordnede mål med projektet er at finde ud af, om der kan udvikles en eller flere modeller for indsatsen, der giver rengøringen mere kvalitet, et bedre arbejdsmiljø og en mere effektiv opgaveløsning så medarbejderne i højere grad kan bruge deres faglighed.

Læs mere om projektet her

Hvad er tillidsbaseret rengøring?

Tillidsbaseret rengøring er en model, hvor den eksterne kontrol er afskaffet til fordel for kvalitetssikring på baggrund af dialog. Assistenterne kan selvstændigt tilpasse tid og arbejdsopgaver efter ressourcerne i samarbejde med brugerne på det sted, hvor der gøres rent.

Alle lokaler inddeles i tre kvalitetsniveauer. Der defineres en indgangskvalitet og en udgangskvalitet for hvert niveau. Indgangskvaliteten henviser til, hvordan et lokale skal se ud, når assistenten kommer ind, f.eks. skal stolene være sat op, og der må ikke ligge løst affald på gulvet. Udgangskvaliteten er den kvalitet, et lokale skal have, når assistenten vender sig om i døren og kigger på sit udførte arbejde.