Serviceteam Nyborg om tillidsbaseret rengøring

Tillidsbaseret rengøring tager tid – men betaler sig

Nyborg Kommunes rengøringsteam har arbejdet med tillidsbaseret rengøring siden 2017. Kom med til Nyborg og læs, hvilke erfaringer man har gjort med rengøring, dialog og tillid.

Af Mette Dissing Sandahl 14/10/2021
Fremfærd

Tillidsbaseret rengøring kræver tilvænning. Nogle medarbejdere har brug for trygheden i dørmærkaterne, der fortæller dem, hvad de skal gøre i hvert enkelt rum. Dialogen med brugerne af stedet er heller ikke altid nem.

Så rengøringspersonalet har brug for uddannelse blandt andet i kommunikation og samarbejde for bedre at kunne forklare, hvorfor de gør rent, som de gør.

Og så er tillidsbaseret rengøring først og fremmest en proces, der understøtter det lokale arbejde med værdier. Og det tager tid. Det viser erfaringer fra Nyborg Kommune, der siden 2017 har kørt med tillidsbaseret rengøring på en række skoler.

Erfaringerne viser til gengæld også stort potentiale. Hvis dialog, samarbejde og politisk opbakning er på plads, så giver tillidsbaseret rengøring en lang række fordele, som er til at få øje på: mere målrettet rengøring, bedre arbejdsmiljø for medarbejdere og ledere samt højere udnyttelse af medarbejdernes faglighed.

Tillidsbaseret rengøring v.2 i Nyborg

Fremfærdprojektet Tillidsbaseret rengøring v.2 undersøger, hvordan det er gået med den tillidsbaserede rengøring i nogle af de kommuner, der har indført det siden 2017. Parterne vil gerne vide, hvad der virker ved modellen, og hvad der skal tilpasses. Derfor har projektlederne Annette Weichel fra 3F og Rasmus Onslev Kremmer fra KL/Komponent samlet en række nøglepersoner fra ServiceTeam Nyborg for at høre, hvordan det går med tillidsbaseret rengøring i kommunen.

Jytte Hansen er leder af ServiceTeam Nyborg, der står for rengøringen i Nyborg Kommune. Fremfærdparterne har bedt hende samle en række tilsynsførende teamledere, rengøringsassistenter og tillidsvalgte fra Nyborg Kommunes ServiceTeam for at samle op på erfaringerne med tillidsbaseret rengøring. De mødes hos den lokale 3F afdeling. Alle nikker rundt om bordet, mens de nyder et stykke brunsviger. Tillidsbaseret rengøring giver mening i Nyborg.

- Tillidsbaseret rengøring er en god støttet til de værdier, vi arbejder med og har gjort i mange år. Vi har arbejdet med vores kultur i mange år. Vi arbejder med en åben og 'Højt til loftet' kultur, hvor vi som medarbejder skal være rummelige og have lov til at være 'dem vi er'. For mig som leder er det vigtigt, at vi kan rumme og favne bredt og også give plads til dem, som måske har levet 'lidt på kanten', siger leder af ServiceTeam Nyborg Kommune, Jytte Hansen.

Tillid er kulturændring

Projektet med tillidsbaseret rengøring er kun rullet ud i dele af kommunen. Det var en beslutning lederen af ServiceTeam Nyborg Kommune traf, da hun vurderede at kommunikation mellem ledere og medarbejdere var grundlæggende, hvis kommunen skulle indføre tillidsbaseret rengøring og lykkes med det, forklarer Jytte Hansen.

- Det handler om mennesker – det handler om kommunikationen mellem leder og medarbejdere, der skal være i top, for at det kan fungere, forklarer hun.

Som udgangspunkt afskaffer tillidsbaseret rengøring den eksterne kontrol. Men da det kun er på en række af kommunens skoler, der har indført tillidsbaseret rengøring, holder man fast i dørmærkater og kvalitetsrapporter.

Om tillidsbaseret rengøring

Tillidsbaseret rengøring er en tilgang til rengøringsopgaven, som sætter rengøringsassistentens faglighed i fokus. Den mere håndholdte rengøringsindsats baseret på individuel vurdering, gør at brugerne oplever mere kvalitet i rengøringen. 

I en organisation som Nyborg Kommune kan politikerne nemlig ønske at se ServiceTeam Nyborg Kommune efter i sømmene, forklarer Jytte Hansen. Og så er det godt at kunne fremlægge kvalitetsrapporter, forklarer hun.

Det kan være nemmere at indføre tillidsbaseret rengøring, hvis der er opbakning på højeste plan i kommunen og borgmester, byråd og kommunaldirektør er med på ideen. Andre kommuner som Mariagerfjord Kommune har fået den kommunale blåstempling af tillidsbaseret rengøring og fået borgmester, byråd og kommunaldirektør med på idéen. Her har man skippet kontrollen og arbejder rent tillidsbaseret, forklarer projektleder Annette Weichel fra 3F, der har fulgt projektet tæt over hele landet.

Trygheden i dørmærkaterne

Men dørmærkater og kontrol er ikke kun noget politikerne efterspørger. I Nyborg har man erfaret, at der er medarbejdere, der arbejder bedst efter arbejdsplaner og dørmærkater.

- De har brug for at blive guidet, så er de mest trygge. Dem ønsker vi ikke at tabe på gulvet, slår Jytte Hansen fast.

Det er tilsynsførende teamleder Mette Christensen enig i:

- Jeg vil aldrig pille dørmærkaterne af, for det kan være en satsning med flyvere og mere løst ansat personale, som har brug for at kunne gå ind og løse en opgave hurtigt, siger hun.

Hun fortæller, at hun har god dialog og et godt samarbejde med sine kunder, men at både skolelederne, personalet på kontorerne og lærerne også efterspørger dørmærkaterne.

- Kunderne savner dørmærkater. Så kan de tjekke ud, hvornår der bliver gjort rent i klasserne. Det er lærerne og pædagogerne vant til, forklarer hun.

Uddannelse er vigtigt – og svært

Det er ikke kun teamlederne, der oplever at der bliver spurgt ind til rengøringen og prioriteringerne. Det oplever rengøringsassistenterne i høj grad.

- Vi arbejder med dialog og snakker med pedellen. Han er den første, vi går til eller man aftaler med lærerne, hvornår man gør hvad, siger Suzi Pisani, som er rengøringsassistent på Birkhovedskolen i Nyborg og tillidsrepræsentant for hele Serviceteam Nyborg.

For at styrke rengøringsassistenterne til at kunne tage den vigtige dialog er ServiceTeam Nyborg i gang med at søge midler, så alle rengøringsassistenter kan komme på efteruddannelse.

- Vi skal klæde assistenterne på til at tage dialogen med institutionerne og forklare: ’Jeg gjorde ikke rent dér, fordi det havde pløre-regnet og derfor gjorde jeg rent i indgangsarealet i stedet’, forklarer Suzi Pisani.

Ny teknologi gav behov for efteruddannelse  

Men det er også en proces at få medarbejderne med på ideen om efteruddannelse, har man erfaret i Nyborg:

I 2015 fik alle rengøringsassistenter i Serviceteam Nyborg smartphones til at koordinere arbejdet på. Den nye skriftlighed i arbejdet viste, at der var et behov for at screene danskfærdighederne hos alle medarbejdere, så man kunne finde eventuelt ordblinde medarbejdere og hjælpe dem.

- I vores afdeling gik vi forrest og rengøringsassistenter og ledere sad side om side på skolebænken og tog den samme dansktest, husker rengøringsassistent og tillidsrepræsentant, Suzi Pisani stolt.

Leder Jytte Hansen indrømmer, at hun fandt det en lille smule grænseoverskridende at skulle tage en dansktest.

- Hvordan må det så ikke være for en rengøringsassistent, som måske ikke har de bedste minder fra sin skoletid, spørger hun og giver her en del af forklaringen på, at medarbejderne skal opmuntres til at tage efteruddannelse.

Rengøring er del af kerneopgaven 

Arbejdet med tillidsbaseret rengøring i Nyborg har mødt nogle udfordringer under COVID-19. Men nu står Serviceteam Nyborg overfor en møderække om kerneopgaven i kommunen. Her er det oplagt at tage tillidsbaseret rengøring med i ligningen, mener Jytte Hansen.

- Vi skal vise, at rengøringen er del af kerneopgaven, siger hun.

- Vi kigger på dialog og tillid og strikker en god Nyborg-model sammen, der passer til os, slutter hun.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Tillidsbaseret rengøring version 2

Fremfærd satte i 2016 gang i projektet Tillidsbaseret rengøring, der fokuserede på, hvordan rengøringsområdet kan få fokus flyttet fra detaljer og kontrol over på en større fleksibilitet. 

Siden det oprindelige projekts afslutning i 2019 har konceptet og den udviklede model for tillidsbaseret rengøring spredt sig til flere kommuner. Desuden har situationen omkring COVID-19 medført et naturligt fokus på rengøring, og flere af kommunerne giver udtryk for, at tillidsbaseret rengøring er en styrke i en situation, der kalder på en ekstra rengøringsindsats. Dette projekt har derfor til formål at samle op på og arbejde videre med de erfaringer og resultater, som kommunerne har gjort sig i forhold til arbejdet med tillidsbaseret rengøring.

Projektledelse: KL og 3F

 

Sagt om tillidsbaseret rengøring v.2

"Det er rart og lærerigt at komme tilbage til en af de kommuner, som vi arbejdede sammen med i det oprindelige projekt. Vi er glade for, at tankerne om tillidsbaseret rengøring lever, og vi er endnu engang blevet bekræftet i, at tillidsbaseret rengøring kan se ud på forskellige måder fra kommune til kommune. Det vigtigste er, at det giver mening for både medarbejdere, ledere og brugere".

Projektleder Rasmus Onslev Kremmer fra KL/Komponent 

"Det jeg tager med mig fra Nyborg er, at områderne skal have en vis størrelse. Og så er det en god idé at tillidsbaseret rengøring forankres højere oppe politisk. Men det er en dynamisk model, som skal passe til alle 98 kommuner".

Projektleder Annette Weichel, 3F