Tillidsbaseret rengøring

Debatindlæg: Tillid og faglighed kan afløse kontrol på rengøringsområdet

I stedet for regler og kontrol kan rengøring baseres på tillid, åbenhed og dialog. Tillidsbaseret styring vinder frem i det offentlige – til gavn for både borgere og medarbejdere, lyder det fra Lydia Callesen (3F) og Michael Ziegler (KL) i et debatindlæg i Altinget.dk.

Af Bettine Romme Andersen 28/01/2020
3F,
KL

Når rengøringspersonalet i kommunerne vrider kludene og svinger moppen, er det ofte med en helt udførlig plan for, hvad de skal gøre i de forskellige rum. Og der er ikke plads til mange afvigelser fra planen, selvom alle rum måske ikke trænger til lige meget rengøring.

Men sådan behøver det ikke at være, viser erfaringer fra et projekt, som 3F og KL har arbejdet sammen om i regi af Fremfærd.

Tillid giver plads til faglighed

I projektet "Tillidsbaseret rengøring" har medarbejderne i højere grad fået mulighed for selv at vurdere rengøringsindsatsen og bruge deres faglighed i opgaveløsningen.

Og den tillidsbaserede vej kan i sidste give mere kvalitet for borgerne i form af en mere målrettet rengøringsindsats og bedre arbejdsmiljø for medarbejdere og ledere.

Det skriver Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune og medlem af KL's bestyrelse, og Lydia Callesen, gruppeformand for den offentlige gruppe i 3F, i et fælles debatindlæg, der er bragt i Altinget.dk.

Kort om projektet tillidsbaseret rengøring:

I projektet ’Tillidsbaseret rengøring’ under Fremfærd Bruger bliver der sat fokus på, hvordan rengøringsområdet kan få fokus flyttet fra detaljer og kontrol over på fleksibilitet. Det kommer af, at styringen på rengøringsområdet er meget detaljeorienteret blandt andet i forhold til tidsudmåling, kvalitetsstandarder og kontroller.

Det overordnede mål med projektet er at finde ud af, om der kan udvikles en eller flere modeller for indsatsen, der giver rengøringen mere kvalitet, et bedre arbejdsmiljø og en mere effektiv opgaveløsning så medarbejderne i højere grad kan bruge deres faglighed.

Læs mere om projektet her

Hvad er tillidsbaseret rengøring?

Tillidsbaseret rengøring er en model, hvor den eksterne kontrol er afskaffet til fordel for kvalitetssikring på baggrund af dialog. Assistenterne kan selvstændigt tilpasse tid og arbejdsopgaver efter ressourcerne i samarbejde med brugerne på det sted, hvor der gøres rent.

Alle lokaler inddeles i tre kvalitetsniveauer. Der defineres en indgangskvalitet og en udgangskvalitet for hvert niveau. Indgangskvaliteten henviser til, hvordan et lokale skal se ud, når assistenten kommer ind, f.eks. skal stolene være sat op, og der må ikke ligge løst affald på gulvet. Udgangskvaliteten er den kvalitet, et lokale skal have, når assistenten vender sig om i døren og kigger på sit udførte arbejde.

Download rapport om tillidsbaseret rengøring