rengøring

Tillidsbaseret rengøring giver bedre kvalitet og færre sygedage

Intern Service Gladsaxe besluttede i 2010 at gøre rent efter en ny metode, der giver medarbejderne bedre mulighed for at tilrettelægge deres arbejde. Det har givet bedre kvalitet, gladere medarbejdere og et fælles sprog inden for rengøringsfaget.

Af Irene Aya Schou 23/12/2016

- Hvis et lokale ikke er brugt, behøver man ikke at gøre det rent. Så kan der være en anden klasse, hvor man vasker gulvet to gange, fordi der er mange pletter.

Sådan siger tilsynsassistent i Gladsaxe Kommune, Inge Marie Schmidt, der har ansvaret for rengøringen på Bagsværd Skole og har været i branchen siden 1969.

I 2010 blev Gladsaxe Kommunes rengøringsselskab, Intern Service Gladsaxe (ISG), som det første offentlige rengøringsselskab certificeret med INSTA 800 - et system hvor rengøringsmedarbejderne får kompetencer og frihed til selv at vurdere hvilken indsats, der skal til for at opnå nøjagtigt det rengøringsresultat, der er aftalt med kunden.

Vi er en tillidsbaseret organisation, og vi tror ikke at nogen medarbejdere snyder

Siden da er kvaliteten af rengøringen steget markant på kommunens skoler, institutioner og kontorer. Det samme er arbejdsglæden, fortæller Mette Olesen, der er servicechef i Intern Service Gladsaxe.

- Vi var selv skeptiske i starten over for INSTA 800, men man må bare sige, at det har givet os høj medarbejdertilfredshed, et meget lavt sygefravær, god kvalitet og høj kundetilfredshed, siger hun.

Måler på slutmålet

Det nye ved INSTA 800 er, at man i stedet for at blive målt på minutiøst beskrevne indsatser, hvor gulvet f.eks. skal vaskes hver mandag og onsdag og vindueskarmene tørres af hver eneste dag, nu gør rent efter slutmålet – et givent kvalitetsniveau.  

Det giver større fleksibilitet til medarbejderne, siger tilsynsassistent på Bagsværd Skole, Inge Marie Schmidt.

- Vi gør ikke bare rent, hvis der ikke er brug for det. Vi foretager selvstændige skøn. Hvis der f.eks. ikke er klargjort til rengøring i et lokale, hænger jeg en seddel på døren: "Ingen rengøring på grund af manglende oprydning," siger hun.

Før INSTA 800 arbejdede medarbejderne langt mere rutinepræget. Nu skal de bruge sig selv på en ny måde, påpeger Mette Olesen, der sammen med fire rengøringsledere har ansvaret for knap 170 rengøringsassistenter og to tredjedel af kommunens rengøringsarealer.  

Frisættelse af medarbejderne

Når rengøringsmedarbejderen gør rent efter slutmålet i stedet for efter konkrete indsatser, er der brug for et klart og objektivt rengøringssprog. For hvornår er et lokale rent nok?  

Her definerer INSTA 800 eksempelvis fem kvalitetsniveauer og snavstyper og giver præcise definitioner på rengøringsoverflader. 

- INSTA’en beskriver helt konkret, hvilket kvalitetsniveau man skal opnå i et givent lokale. Så er det op til medarbejderens erfaring, ressourcer og kompetencer og selvfølgelig også teknologi at opnå det resultat. Her i ligger der en frisættelse af medarbejderen, siger Mette Olesen.  

Kontrol og tillid

For hende er kontrol og tillid ikke hinandens modsætninger. Man skal bare kontrollere på det rigtige og give medarbejderne frihed i processen. 

- INSTA 800 indeholder rigtig meget kontrol. Alligevel giver det mening at tale om tillidsbaseret rengøring, for det er en meget mere respektfuld kontrol end tidligere. Det er en evaluering af, hvorvidt medarbejdere har skabt det aftalte kvalitetsniveau. Tilfredshedsundersøgelser viser, at 95 procent af vores medarbejdere er tilfredse med at blive kontrolleret efter principperne i INSTA 800, siger hun.

Kontrollen består i, at Intern Service Gladsaxe fire gange årligt måler på det kvalitetsniveau, der er aftalt. Hvor mange fejl er der tilbage efter rengøringen? Jo højere kvalitetsniveau, jo færre fejl forstået som pletter, skidt m.v. må der være.

- Det er en objektiv størrelse, som både medarbejdere og ledere kan gå og konstatere og taste ind i et system. Enten er lokalet bestået, eller også er det ikke bestået. Det er ret simpelt, siger Mette Olesen og understreger, at 98 procent af lokalerne består kontrollen.

Medarbejderne bliver orienteret om en forestående kontrol og de fleste deltager i vurderingen af eget område. Udtagningen af lokaler til stikprøvekontrollen foretages elektronisk i rengøringssystemet, så det sikres, at alle statistiske retningslinjer overholdes.

Kontrollen gør, at man som medarbejder holder fokus i det daglige arbejde, siger tilsynsassistent Inge Marie Schmidt.

- Vores områdeleder kommer ud hver tredje måned og kigger efter. Der bliver ringet til mig om morgenen: Vi kommer i dag. Så bliver alt tjekket, siger hun.

Medarbejdere på kursus 

Alle medarbejdere i Gladsaxe er løbende på kursus i INSTA 800. Her lærer de, hvad det vil sige at gøre rent og kontrollere efter den nye tillidsbaserede rengøringsmetode.   

- Medarbejderne er så glade for de uddannelser, de får. Det er stort. De lærer en masse og stiger et løntrin, når de har gennemført det, siger Inge Marie Schmidt, der har ansvaret for otte medarbejdere på Bagsværd Skole blandt dem tyrkiskfødte Emine Turli, der har boet i Danmark i 28 år.

- INSTA 800 gør, at jeg selv bestemmer, hvor jeg vil gøre rent, og kurset gør, at jeg nu kender alle rengøringsmidlerne og mopperne. Det er rigtig godt. Jeg er rigtig glad for mit arbejde, siger hun.

Mette Olesen hører ofte om andre i branchen, der siger, at de gør rent efter INSTA 800, men hvor medarbejderne bare ikke ved, hvad det betyder.

- Det giver vi ikke meget for her. Det er helt afgørende, at ledere og medarbejdere er uddannede i det her system, og det er bare ét af kravene til at være virksomhedscertificeret i INSTA 800, siger hun.

Sprogvanskeligheder

Medarbejderne i Intern Service Gladsaxe kommer fra 20 forskellige lande. Det kan være en udfordring i forhold til skolegang og kompetenceløft, påpeger Mette Olesen.  

- Derfor valgte vi, at vores fire rengøringsledere deltog på hvert sit hold for at tage hånd om medarbejderne og spotte, om der f.eks. var nogen, der havde brug for oversættelse af fagudtryk, siger hun. 

Mette Olesen er sikker på, at INSTA 800 er vejen frem. 

- Vi er ude at holde oplæg om det mange steder, og vi kan se, at det i stigende grad bliver et markedskrav bl.a. i de store udbudsrunder på det offentlige område, at rengøringen skal udføres og kontrolleres efter principperne i INSTA 800. Det er meget positivt, siger hun. 

Om INSTA 800
  • INSTA 800 er en fælles nordisk standard for måling af rengøringskvalitet
  • Standarden bruges til at vurdere rengøringskvalitet. Rengøringsniveauet opdeles i 5 kvalitetsniveauer, og kunde og leverandør aftaler selv, hvilket niveau hvert lokale skal rengøres efter.
  • Målet med INSTA 800 er at lette kommunikationen mellem parterne i rengøringsbranchen og få et fælles sprog for, hvordan man måler rengøring. 
  • INSTA 800 vinder udbredelse i hele rengøringsbranchen og er ved at blive et generelt markedskrav.
  • i 2014 svarede 96 procent af medarbejderne i Intern Service Gladsaxe, at de er tilfredse med, at kvalitetskontrollen følger principperne i standarden. Kundetilfredsheden ligger ligeledes på 96 procent.
  • Medarbejderne udtaler, at det nye styringssystem giver selvstændighed, respekt for kompetencer, faglighed, tillid til egne evner og en retfærdig kvalitetskontrol.

Kilde: Intern Service Gladsaxe.