Tillidsbaseret rengøring

5 anbefalinger til mere tillid og mindre kontrol i rengøringen

Nyborg, Tønder, Hjørring og Mariagerfjord Kommune har eksperimenteret med tillidsbaseret rengøring, der skal forbedre rengøringsassistenters arbejdsmiljø og give mere målrettet rengøring af blandt andet skoler og plejecentre.

Af Irene Aya Schou 07/06/2022
Fremfærd

Erfaringer med tillidsbaseret rengøring viser, at det kan lykkes at finde en ny vej til øget kvalitet, trivsel og tættere kontakt til brugerne, hvis rengøringsassistenter bedre kan tilrettelægge deres eget arbejde.

Her er de fem vigtigste indsigter fra de foreløbige erfaringer fra fire kommuner, der har erstattet kontrol, koder og (dør)klistermærker med dialog, tillid og definerede standarder for, hvordan et lokale skal se ud, når rengøringsassistenten påbegynder sit arbejde og afslutter sit arbejde.

1. Politisk beslutning

Hvis implementeringen af tillidsbaseret rengøring skal lykkes, har det betydning, om der ligger en politisk beslutning bag. Det er erfaringen blandt de kommuner, som har deltage i projektet. I de kommuner, hvor politikerne har vedtaget at indføre tillidsbaseret rengøring, oplever deltagerne, at der er en større legitimitet og bevågenhed.

Det betyder blandt andet, at overgangen til tillidsbaseret rengøring ikke er til forhandling på den enkelte arbejdsplads. Samtidig anbefales det, at der politisk besluttes en fælles rengøringskvalitet/standard for hele kommunen. 

2. Plan for information og implementering

Der bør ligge en detaljeret plan for, hvordan der informeres om beslutningen om at indføre tillidsbaseret rengøring til de forskellige involverede målgrupper:

  • Skoleledere, intuitionsledere og så videre.
  • Teknisk personale
  • Brugere i form af lærere, pædagoger, administrativt personale og så videre.
  • Rengøringsassistenterne

Det er blandt andet vigtigt at informere om principperne bag tillidsbaseret rengøring. Det gælder især pointen om, at rengøringsassistenternes faglighed sættes i spil. Derudover er det vigtigt at orientere hele organisationen om implementeringen af tillidsbaseret rengøring, uanset om de deltager eller ej. Det handler eksempelvis om at undgå misforståelser og vise, hvad der sker i kommunen. Information bør derfor prioriteres løbende.

3. MED-udvalg

Det er vigtigt, at diverse MED-udvalg bliver orienteret om beslutningen i forhold til at implementere tillidsbaseret rengøring. Dermed kan udvalgene medvirke til, at der informeres bredt på de involverede arbejdspladser. Det signalerer, at tillidsbaseret rengøring er vigtigt og skal prioriteres. 

Tillidsbaseret rengøring giver alle nye roller – derfor er det vigtigt, at det ikke kun er skolelederen, der orienteres om, hvad det vil sige at arbejde tillidsbaseret, men at man tager en bredere dialog også med arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant med videre på skolen.

LÆS OGSÅ: Rengøringsleder: Man skal insistere på dialogen i tillidsbaseret rengøring

4. Kompetenceudvikling

Uddannelse/kurser er en af forudsætningerne for at lykkes med tillidsbaseret rengøring. Det giver rengøringsassistenterne nogle praksisnære redskaber til at styrke samarbejdet og tage den nødvendige dialog med brugerne – herunder at løse eventuelle konflikter.

Samtidig er det med til at styrke rengøringsassistenternes faglighed og dermed give dem bedre forudsætninger for at komme i mål med tillidsbaseret rengøring. Derfor er det vigtigt løbende at fokusere på kompetenceudvikling – ikke mindst blandt nye medarbejdere, så de også er klædt på til dialogen med brugere og kolleger. Her kan man med fordel samarbejde tæt med kommunens jobcenter, uddannelsessteder og den lokale fagforening i forhold til kompetenceudvikling og puljer, man kan søge eksempelvis 'Ufaglært til faglært'

5. Giv plads, rum og tid

Tillidsbaseret rengøring kræver tilvænning. Nogle medarbejdere kan i en periode have brug for trygheden i dørmærkaterne, der fortæller dem, hvad de skal gøre i hvert enkelt rum. Nogle rengøringsassistenter kan have svært ved at overskue og planlægge rengøringsdagen især over en længere periode. Andre er udfordret på sprog eller kommunikation i forhold til brugerne. Disse udfordringer skal italesættes, og medarbejderne skal kunne finde støtte hos kolleger, særlige 'kontaktassistenter' eller ledelse.

Erfaringerne viser til gengæld også stort potentiale. Hvis dialog, samarbejde, kompetenceudvikling og politisk opbakning er på plads, giver tillidsbaseret rengøring en lang række fordele, som er til at få øje på: Mere målrettet rengøring, bedre arbejdsmiljø for medarbejdere og ledere samt højere udnyttelse af medarbejdernes faglighed.

Baggrund:

Fremfærd har med projektet 'Tillidsbaseret rengøring' arbejdet med, hvordan rengøringsområdet kan flytte fokus fra detaljer og kontrol over på en større fleksibilitet. Det oprindelige projekt tog udgangspunkt i Tønder og Nyborg Kommuner og blev afsluttet i 2019.

Kommunerne var med til at udvikle og afprøve modellen for tillidsbaseret rengøring, der skulle give en mere fleksibel og målrettet rengøringsindsats, bedre oplevet kvalitet i rengøringen og et godt arbejdsmiljø.

Siden det oprindelige projekts afslutning har konceptet og den udviklede model for tillidsbaseret rengøring spredt sig til en række kommuner. Denne opsamling supplerer de oprindelige resultater og anbefalinger med erfaringer fra Hjørring og Mariagerfjord Kommuner samt de to oprindelige projektdeltagere; Nyborg og Tønder Kommuner.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Vil du vide mere:

Så kontakt:

Morten Hofmann Rytter, konsulent i 3F, morten.rytter@3f.dk, 88920152

Alice Holmberg, chefkonsulent i Komponent, alho@komponent.dk, 87796319 

Se video om tillidsbaseret rengøring

 

Hvad er tillidsbaseret rengøring?

Tillidsbaseret rengøring er en model, hvor den eksterne kontrol er afskaffet til fordel for kvalitetssikring på baggrund af dialog. Assistenterne kan selvstændigt tilpasse tid og arbejdsopgaver efter ressourcerne i samarbejde med brugerne på det sted, hvor der gøres rent.

Alle lokaler inddeles i tre kvalitetsniveauer. Der defineres en indgangskvalitet og en udgangskvalitet for hvert niveau. Indgangskvaliteten henviser til, hvordan et lokale skal se ud, når assistenten kommer ind, f.eks. skal stolene være sat op, og der må ikke ligge løst affald på gulvet. Udgangskvaliteten er den kvalitet, et lokale skal have, når assistenten vender sig om i døren og kigger på sit udførte arbejde.