rengøring

Fem anbefalinger til tillidsbaseret rengøring

En ny metode giver medarbejderne på det kommunale rengøringsområde bedre mulighed for at tilrettelægge deres arbejde. Fremfærd-projekt har afprøvet tillidsbaseret rengøring. Få her fem pejlemærker, I skal være opmærksomme på.

Af Irene Aya Schou 09/08/2019
Fremfærd

1. Klar rolle-, ansvars- og opgavefordeling:

Tillidsbaseret rengøring giver alle nye roller – derfor er det vigtigt, at disse roller bliver klart beskrevet for både rengøringsassistenter, ledere på forskellige niveauer og kontaktpersoner.

Hvilke opgaver har hver især, hvilket ansvar og hvilken kompetence?

Rengøringsassistenten bruger sin faglighed til at vurdere rengøringsindsatsen og planlægger det daglige arbejde. Det sker i et samarbejde med kontaktpersonen, der skal give feedback i forhold til rengøringen, men som ikke har opgaver i forhold til personaleledelse.

I de tilfælde, hvor der er teamledere/ tilsynsførende, vil deres rolle ikke længere være at tage udgangspunkt i kontrolsystemer og detaljerede planer men derimod løbende at følge op og støtte rengøringsassistenterne i deres arbejde og sikre, at evt. uddannelse bliver indarbejdet i det daglige arbejde. Rengøringsledernes opgave er løbende at justere arbejdsopgaver og ansvarsområder, fordi det er svært i detaljer at beskrive de nye opgaver og roller.

2. Klarhed i kommunikation:

Der skal være klarhed over, hvordan kommunikationen internt i rengøringsenheden og mellem rengøringsassistenter, kontaktpersoner og øvrigt personale skal foregå. Derfor bør møder sættes i system fra starten.

Både møder mellem kontaktperson og rengøringsledelse (chef/ leder og/eller teamleder/tilsynsførende), mellem rengøringsassistenter og kontaktperson og mellem rengøringsassistenter og rengøringsledelse. Det vil gøre det muligt at samle op, justere og få håndteret de misforståelser og uklarheder, der måtte opstå.

3. Indgangskvalitet:

Afprøvningen tyder på, at indførelse af tillidsbaseret rengøring ikke i sig selv løser udfordringerne med at sikre indgangskvaliteten. I afprøvningen blev de fleste rengøringsassistenter mere bevidste om og bedre til at sige det højt, når indgangskvaliteten ikke lever op til det beskrevne niveau. Nogle rengøringsassistenter blev også bedre til at springe lokaler over, som ikke lever op til den beskrevne indgangskvalitet.

Men det er stadig en udfordring at gøre brugere bedre til at efterlade rummene med den rette indgangskvalitet. Derfor bør der være styrket dialog om indgangskvalitet på arbejdsstederne. I denne dialog er det vigtigt at pointere den betydning, som indgangskvaliteten har for, hvor meget rengøring der kan leveres for de afsatte rengøringsressourcer. Rengøringsassistenterne skal understøttes i at tage denne dialog.

4. Uddannelse:

Det er vigtigt at have fokus på, at såvel rengøringsassistenter og tilsynsførende som TR og AMR besidder kompetencer, der understøtter, at de kan varetage nye roller og opgaver.

Kompetencerne skal understøtte den enkelte i forhold til planlægning, prioritering og kommunikation samt samarbejde med kontaktpersoner og brugere. Det kan være svært for de enkelte rengøringsassistenter at ændre adfærd og bruge nye metoder. Derfor skal det understøttes af teamledere/tilsynsførende og rengøringsledere fremadrettet.

5. Information til øvrigt berørte: 

Hvis der indføres en mere tillidsbaseret rengøring, anbefales der en tydelig information om formål, roller og kommunikation til alle involverede og berørte, herunder også til ansatte på de arbejdssteder, hvor rengøringen omlægges.

Hvis den ændrede organisering indføres gradvis i – eller kun i nogle dele af en kommune – anbefales, at også andre enheder i kommunen end de direkte berørte informeres. Når der igangsættes et projekt i en kommune, er det vigtigt at formidle bredere end kun til de direkte involverede i kommunen.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Download rapport om tillidsbaseret rengøring
Hvad er tillidsbaseret rengøring?

Tillidsbaseret rengøring er en model, hvor den eksterne kontrol er afskaffet til fordel for kvalitetssikring på baggrund af dialog. Assistenterne kan selvstændigt tilpasse tid og arbejdsopgaver efter ressourcerne i samarbejde med brugerne på det sted, hvor der gøres rent.

Alle lokaler inddeles i tre kvalitetsniveauer. Der defineres en indgangskvalitet og en udgangskvalitet for hvert niveau. Indgangskvaliteten henviser til, hvordan et lokale skal se ud, når assistenten kommer ind, f.eks. skal stolene være sat op, og der må ikke ligge løst affald på gulvet. Udgangskvaliteten er den kvalitet, et lokale skal have, når assistenten vender sig om i døren og kigger på sit udførte arbejde.