bedre til ord tal og IT

Bedre til ord, tal og IT? Få hjælp og økonomisk støtte

Medarbejdere i kommunerne kan få en faglig uddannelse uden at gå ned i løn. Konsulenter hjælper med gode løsninger.

Af Søren Berg 24/01/2023

Der er hjælp at hente til medarbejdere, der har svært ved at læse og skrive. Fra januar 2018 kan alle kommuner få klarlagt medarbejdernes kompetencer i dansk, matematik og IT og modtage tilskud til undervisning og vikarudgifter, når de tilbyder kurser til de medarbejdere, der har et behov. 

Projektet 'Bedre til ord, tal og IT' henvender sig til ansatte på FOA eller 3F overenskomster i kommunerne.

Projektet går ud på at afklare medarbejdernes kompetencer i dansk, regning og IT og tilbyde kurser med vikardækning til de medarbejdere, der ønsker at tage imod tilbuddet.

KL, FOA og 3F står bag projektet, og man søger om midler gennem Den Kommunale Kompetencefond.

Hvor stort er problemet?

  • 583.000 danskere er udfordret på grundlæggende dansk.
  • 531.000 danskere er udfordret på matematik.
  • Over én million danskere er udfordret på IT. 

På FOA og 3F´s overenskomstområder gælder det op imod halvdelen af de ansatte.

Hvor mange kommuner er i gang med indsatsen?

Mere end kommuner er eller har været i gang med indsatsen.

Hvad kan man få støtte til?

Man kan få støtte til dansk, matematik og IT. 

Hvem kan få støtte?

Alle, der er ansat under en FOA eller 3F-overenskomst. Det kræver således ikke, at man er medlem af en bestemt fagforening. Siden 2018 har samtlige 98 kommuner kunne søge tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond til vikardækning i forbindelse med bl.a. læsekurser. 

Skal alle screenes?

Alle medarbejdere på en arbejdsplads, der arbejder under FOA og 3F's overenskomst, skal screenes. Der er intet krav om, at lederne også screenes, men vi opfordrer til, at lederne går forrest og lader sig screene. Man kan vælge kun at blive screenet i dansk. Dansk er obligatorisk, fordi dansk er fundamentalt også i forhold til matematik og IT.

Hvad sker der, når man er screenet?

Man kan blive screenet til, at man måske er ordblind. Så vil man blive tilbudt en ordblinde-udredning og derefter, hvis det viser sig, at man er ordblind, vil man blive tilbudt undervisning. Man kan også blive screenet til at være i målgruppen for FVU Start. FVU Start (Forberedende Voksen Undervisning) er for tosprogede, der har brug for dansk tale og forståelse. Her er ingen skriftlighed. Man kan også blive screenet til FVU læsning, FVU matematik og FVU digital. Alle, der viser sig at have behov for undervisning, skal tilbydes undervisning inden for tre måneder. 

Hvem laver screeningerne?

Det gør udbydere som VUC, AOF og sprogcentre, som gerne kommer ud på arbejdspladserne. En screening tager godt to timer inklusive en efterfølgende samtale om, hvordan screeningen er gået. 

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen foregår enten på arbejdspladsen eller i den valgte udbyders lokaler. Undervisningen kan tilrettelægges ned til tre timer om ugen og op til 37 timer om ugen. Klassestørrelsen er typisk tre-seks personer på ordblindehold. 

Hvad bliver finansieret?

Selve undervisningen og screeningen er gratis.Den Kommunale Kompetencefond giver tilskud til lønrefusion eller vikardækning og tilskud til transportudgifter.

Skal hele kommunen gå ind i det her?

Nej, ikke nødvendigvis. I nogle kommuner går det gennem HR eller fagcheferne og involverer hele området. I andre kommuner er det den enkelte afdeling eller en enkelt arbejdsplads, der tager kontakt til udbyderen.

Hvordan kommer man i gang?

Tag en snak med den lokale udbyder eller kontakt Den kommunale Kompetencefond, hvor du også finder ansøgningen.

Kontakt Bedre til ord, tal og IT

KL: Jette Bakkedal, sekretariatsleder, jeba@kl.dk , tlf. 4087 1505

3F: Kaj Andersen, sekretariatsleder, kaj.andersen@3f.dk tlf. 889 21086

FOA: Laura Voight Møllebro, uddannelsespolitisk konsulent, lavm@foa.dk, tlf. 4697 26 88

Uddannelse & kompetenceudvikling