Top banner
Vil du vide mere

Så kontakt:

Kirstine Hougaard, konsulent i KL, kih@kl.dk, 33703782

Nina Møller, konsulent i 3F, nina.moller@3f.dk, 88920161

Marie Schwartz Hoppe, uddannelseskonsulent i FOA, msho@foa.dk, 46972404

Jette Bakkedal, konsulent i Den Kommunale Kompetencefond, jeba@kl.dk, 40871505

Ida Mejlhede Kjeldbjerg, konsulent i KL, imkj@kl.dk, 29666427

Kort om projektet

Projektet 'Bedre til ord, tal og IT' henvender sig til ansatte på FOA eller 3F overenskomster i kommunerne.

Projektet går ud på at afklare medarbejdernes kompetencer i dansk, regning og IT og tilbyde kurser med vikardækning til de medarbejdere, der ønsker at tage imod tilbuddet.

KL, FOA og 3F står bag projektet, og man søger om midler gennem Den Kommunale Kompetencefond.

Se mere på fondens hjemmeside

Det fik de ud af kurset

 "Jeg har fået en bunke selvtillid": 54-årige Brith Larsen er ordblind og arbejder til daglig som rengøringsassistent. Kurser i dansk har givet hende troen på, at hun godt kan.

"Ordblindekursus har givet mig masser af ny viden": Mød 22-årige Martin Søndergaard fra Odense Kommune, der passer og vedligeholder bygninger og teamleder i Odense Idrætspark, Kim Wendel, der fortæller om, hvordan ordblindhed ikke længere er et tabu.