rengøring

Tillid og dialog sikrer bedre rengøring i kommunerne

Mere målrettet rengøring og tilfredse medarbejdere. Nyt Fremfærdprojekt samler op på erfaringerne fra tillidsbaseret rengøring, så endnu flere kommuner kan bruge modellen.

Af Mette Dissing Sandahl 29/09/2021
Fremfærd

Når rengøringspersonalet i kommunerne gør rent, er der ofte stram styring af, hvor og hvordan det skal gøres. Medarbejderne skal følge meget detaljeorienterede planer og har strenge kvalitetsstandarder og kontroller, som skal følges. Det betyder, at der nogle gange bliver gjort rent i rum, som slet ikke er blevet brugt. Især COVID-19 har sat spot på, hvor vigtigt det er med fleksibilitet og rengøring på de steder, hvor folk faktisk færdes.

I samarbejde med en række kommuner har Fremfærd Bruger besluttet sig for at undersøge, hvordan det går med modellen for tillidsbaseret rengøring. Parterne udviklede modellen for tillidsbaseret rengøring i projektet ’Tillidsbaseret rengøring’ fra 2016.

Dengang var målet at sikre bedre rengøring, bedre arbejdsmiljø og samt højere faglig stolthed og faglighed blandt medarbejderne gennem fleksibilitet og tillid. 

Nu vil man gerne se, hvordan arbejdet fortsætter i en af de kommuner, som var med i det første forsøg, og følge to nye kommuner, der har indført tillidsbaseret rengøring, efter det oprindelige projekt sluttede. Målet er at få et billede af, hvad der fungerer godt, og hvor der er behov for at justere modellen til kommende kommuner, der gerne vil arbejde med tillidsbaseret rengøring.

Se video om tillidsbaseret rengøring

 

For kommunerne kan sagtens se pointen ved en tillidsbaseret tilgang til løsningerne:

- Tillid står stadig højt på den kommunale dagsorden, når vi skal udvikle fremtidens velfærdsopgaver, siger KL’s projektleder Rasmus Onslev Kremmer fra Komponent. Det er et vigtigt emne, som handler om arbejdsgange og procedurer, så vi får en mere målrettet og fleksibel arbejdsindsats. Det behov er ikke blevet mindre efter COVID-19-epidemien med dens øgede fokus på rengøring, konstaterer han.

Han slår fast, at det ikke er en løsning at fjerne al styring, men at tilgangen netop taler ind i Fremfærds arbejde med Samskabt styring om at fjerne bøvl og komme uhensigtsmæssige arbejdsgange til livs, når ledere og medarbejder i kommunerne udvikler de gode løsninger sammen.

- Der er et stort potentiale på rengøringsområdet i forhold til at arbejde med den tillidsbaserede dagsorden. Det første projekt bekræftede os i, at det giver en større fleksibilitet og mere målrettet rengøringsindsats, når medarbejderne i større grad får mulighed for at bruge deres faglighed til at vurdere, hvordan man bedst løser opgaverne, siger han.

- I bund og grund handler det jo om at give mere kvalitet til borgerne i form af en mere målrettet rengøringsindsats, bedre arbejdsmiljø - både for medarbejderne og ledere - og en mere effektiv og fleksibel løsning af opgaverne, siger Rasmus Onslev Kremmer.

Uddannelse er nøgleord

Annette Weichel, der er konsulent i 3F og medprojektleder for 'Tillidsbaseret rengøring v.2', supplerer:  

- Vi håber, at projektet kan give rengøringen mere kvalitet, bedre arbejdsmiljø og en mere effektiv opgaveløsning, så medarbejderne i højere grad kan bruge deres faglighed. Vores dagsorden er, at få folk uddannet, så medarbejderne selv kan foretage den faglige vurdering af den enkelte opgave. Tønder Kommune, som var med i det første projekt, har for eksempel en målsætning om, at alle, der arbejder med rengøring enten skal være rengøringstekniker eller serviceassistent, forklarer hun og understreger, at det betyder meget for medarbejderne, at de bliver taget med på råd og selv kan vurdere opgaverne.

Der er dog også nogle medarbejdere, som godt kan lide at følge planerne og har brug for at vide, hvornår de har gjort deres arbejde godt nok, forklarer Anette Weichel. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne har den rigtige støtte og opbakning ledelsesmæssigt, så de føler sig trygge i deres nye faglighed og råderum.

Metoden skal leve lokalt

Tillidsbaseret rengøring v. 2 bygger videre på erfaringerne, som parterne høstede med det oprindelige projekt fra 2016-2019. Dengang var indsatsen mere håndholdt, og især projektleder Annette Weichel besøgte ofte forsøgskommunerne for at sikre, at projektet kom godt i gang, og at alle erfaringer blev indsamlet og hørt. 

Hun har store forventninger til den tillidsbaserede model: Mariagerfjord kommune er også del af det nye projekt om tillidsbaseret rengøring v.2, og her har man allerede gode erfaringer med ekstra COVID-19-rengøring, hvor man har brugt den tillidsbaserede tilgang, fortæller Annette Weichel.

- I Mariagerfjord Kommune er rengøringsassistenterne over dørhåndtagene to til tre gange om dagen og har fået ekstra timer, så de selv kan foretage en vurdering af opgaverne, og projektlederen melder tilbage, at han er meget begejstret for den tillidsbaserede tilgang, understreger Annette Weichel. 

Tillid skal understøtte rekruttering

Siden det oprindelige projekt sluttede i 2019, har flere kommuner overtaget konceptet og den udviklede model for tillidsbaseret rengøring. Derfor skal der nu samles op på og arbejdes videre med de erfaringer, som disse kommuner har gjort med tillidsbaseret rengøring.

- Det er positivt, at projektet har spredt sig til nye kommuner, så vi kan se, hvilke erfaringer, de høster, siger Rasmus Onslev Kremmer.

Det er nemlig håbet, at den tillidsbaserede tilgang til rengøring også kan være med til at løse nogle af de udfordringer, som kommunerne oplever med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på rengøringsområdet. 

Kort om projektet tillidsbaseret rengøring v.2

Tillidsbaseret rengøring v. 2 kører i tre kommuner. Nyborg Kommune har været med i det oprindelige projekt om tillidsbaseret rengøring, mens Hjørring og Mariagerfjord 
kommuner allerede har høstet erfaringer med tillidsbaseret rengøring og fortsætter.

Alle tre kommuner skal afprøve modeller, der giver en mere målrettet rengøring, lader medarbejderne bruge deres faglighed i højere grad og sikrer et bedre arbejdsmiljø både for medarbejdere og ledere.

Projektet er en videreførelse af ’Tillidsbaseret rengøring’ under Fremfærd Bruger.

Tillidsbaseret rengøring version 2

Fremfærd satte i 2016 gang i projektet Tillidsbaseret rengøring, der fokuserede på, hvordan rengøringsområdet kan få fokus flyttet fra detaljer og kontrol over på en større fleksibilitet. 

Siden det oprindelige projekts afslutning i 2019 har konceptet og den udviklede model for tillidsbaseret rengøring spredt sig til flere kommuner. Desuden har situationen omkring COVID-19 medført et naturligt fokus på rengøring, og flere af kommunerne giver udtryk for, at tillidsbaseret rengøring er en styrke i en situation, der kalder på en ekstra rengøringsindsats. Dette projekt har derfor til formål at samle op på og arbejde videre med de erfaringer og resultater, som kommunerne har gjort sig i forhold til arbejdet med tillidsbaseret rengøring.

Projektledelse: KL og 3F