Ufaglært til faglært

Ufaglært til faglært? Få hjælp og økonomisk støtte

Medarbejdere i kommunerne kan få en faglig uddannelse uden at gå ned i løn. Konsulenter hjælper med gode løsninger.

Af Søren Berg 19/01/2023

Puljen ’Ufaglært til faglært’ blev aftalt mellem KL, 3F og FOA ved overenskomstforhandlingerne i 2015 og fungerer fortsat.

Hvem kan få støtte?

Puljen betyder, at ansatte på FOA og 3F overenskomst kan få tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond til at dække forskellen mellem den nuværende løn og voksenelevlønnen til en faglært uddannelse. 

I praksis betyder det, at man som medarbejder kan blive faglært uden at gå ned i løn under uddannelsen.

’Ufaglært til Faglært’ er målrettet medarbejdere, som er fyldt 25 år, har været ansat i kommunen i minimum to år, og som kommunen ønsker at opkvalificere og fastholde i beskæftigelse. 

To mulige veje

Der er to veje til at blive faglært. Enten tages uddannelsesforløbet på en gang, eller uddannelsesforløbet deles op i flere mindre forløb. Dette kaldes et ”på-vej-til”-forløb. 

Få besøg af en konsulent 

Der er let vej til at få rådgivning og sparring om mulighederne på den enkelte, kommunale arbejdsplads.

Den opsøgende indsats for uddannelse &kompetenceudvikling under Den Kommunale Kompetencefond har konsulenter, som er klar til at hjælpe arbejdspladserne med argumenter for at gå i gang, med at tilrettelægge en proces og en drejebog for at efteruddanne fra ufaglært til faglært, lige som de kan fortælle om støttemuligheder og vejlede i, hvordan der søges.

Så har I brug for et besøg og en snak om mulighederne for at opkvalificere medarbejdere og få viden om de økonomiske muligheder, så kontakt Den opsøgende indsats her.

Mere information 

Læs mere om Ufaglært til Faglært-puljen under Den Kommunale Kompetencefond. 

Ny trin-for trin videoguide til ansøgning

Sådan ansøger du midler fra Ufaglært til Faglært-puljen.

Sådan finder du mere viden om Ufaglært til faglært

Puljen Ufaglært til Faglært er målrettet medarbejdere, som kommunen ønsker at opkvalificere og fastholde i beskæftigelse. 

Der er to veje til at blive faglært. Enten tages uddannelsesforløbet på en gang, eller også deles det op i flere mindre forløb. Dette kaldes et ”på-vej-til”-forløb. 

For at komme i betragtning til puljen skal man være kortuddannet eller ufaglært og være fyldt 25 år og have været ansat i mindst to år i kommunen. 

En ansat på en FOA og 3F-overenskomst kan få tilskud til forskellen mellem den fast påregnelige løn og voksenelevlønnen til en faglært uddannelse.

Læs mere om Ufaglært til Faglært-puljen under Den Kommunale Kompetencefond.

Den Kommunale Kompetencefond har konsulenter, som er klar til at hjælpe arbejdspladserne med argumenter for at gå i gang, med at tilrettelægge en proces og en drejebog for at efteruddanne fra ufaglært til faglært, lige som de kan fortælle om støttemuligheder og vejlede i, hvordan der søges.

Kontakt fonden her: Den Kommunale Kompetencefond – Kontakt eller kontakt Jette Bakkedal, jeba@kl.dk, tlf: 4087 1505.

Uddannelse & kompetenceudvikling