Top banner
Kort om "Ufaglært til Faglært" puljen

Puljen Ufaglært til Faglært er målrettet medarbejdere, som er fyldt 25 år, har været ansat i kommunen i minimum to år, og som kommunen ønsker at opkvalificere og fastholde i beskæftigelse. 

Der er to veje til at blive faglært. Enten tages uddannelsesforløbet på en gang, eller uddannelsesforløbet deles op i flere mindre forløb. Dette kaldes et ”på-vej-til”-forløb. For at komme i betragtning til puljen skal man være kortuddannet eller ufaglært, være fyldt 25 år og have været ansat i mindst to år i kommunen. 

Som ansat på en FOA og 3F overenskomst gives der tilskud til forskellen mellem den fast påregnelige løn og voksenelevlønnen til en faglært uddannelse.

Læs mere om Ufaglært til Faglært-puljen under Den Kommunale Kompetencefond.

Få besøg af en konsulent fra Kompetencefonden

Konsulent fra Den Kommunale Kompetencefond, Jette Bakkedal, besøger kommunale arbejdspladser og rådgiver om ordningen.

Så har I brug for et besøg og en snak om mulighederne for at opkvalificere medarbejdere og få viden om de økonomiske muligheder, så kontakt Jette.

Jette Bakkedal, konsulent i Den Kommunale Kompetencefond, jeba@kl.dk, 40871505