Alle skal kunne være sin egen leder

Selv de mindst attraktive arbejdsopgaver bliver værd at gøre godt, når man bliver vist tillid og får overdraget ansvar. Det viser erfaringer fra Høje Taastrup Vej og Park.

Af Personaleweb 17/01/2012
KL,
KTO

I Høje Taastrup Kommunes Vej og Park er det let at få øje på de gevinster, der er fulgt med arbejdet med medindflydelse. Men der er også ulemper, selvom de er få og små. En af dem vedrører opgaven med at integrere nye medarbejdere.

'Vi har set eksempler på, at det kan være svært at komme udefra, hvis man kommer fra en mere gammeldags arbejdsplads. Det kan for eksempel være arbejdspladser, der er mere præget af et traditionelt modsætningsforhold mellem ledere og medarbejdere og som er vant til, at tonen er mere konfrontatorisk. Så kan det godt tage lidt tid at vænne sig til, at vi ordner tingene i fællesskab,' siger Jesper Nielsen, der er tillidsmand for smedene og har været i Høje Taastrup Vej og Park i 11 år, de ni som tillidsmand.

Arbejdet med medindflydelse begyndte for så vidt i slutningen af halvfemserne, blot under andre overskrifter. Da man indførte kontraktstyring på området, blev medarbejderne inddraget i arbejdet med at prissætte ydelserne og definere kvalitetskrav. Derfra har medindflydelsen knopskudt, så der i dag er et enormt ejerskab.

'Vores ambition er, at alle skal være deres egen leder og selv skal kunne tilrettelægge arbejdet – inden for nogle definerede rammer, selvfølgelig. Det betyder også, at de enkelte sjak bestemmer virkelig meget selv, og at der kan være meget stor forskel fra sjak til sjak på, hvordan tingene kører. Det er kun godt, for når det er tilfældet, er det fordi, der er blevet tænkt over, hvad der er den bedste løsning,' siger centerchef Tom Søderhamn.

Hver deres traktor

I dag foregår der masser af koordinering og fordeling af ressourcer mellem de forskellige sjak, på eget initiativ og ofte uden at ledelsen bliver involveret i det. De 140 mand låner maskiner hos hinanden, og folk, hvis der er sygdom, og flytter folk rundt, hvis et sjak i en periode har særligt mange opgaver. Det betyder, at faggrænserne spiller en langt mindre rolle end tidligere.

'Dengang organiseringen af arbejdet var langt mere topstyret end i dag, sad gartnerne og vejfolkene på hver deres traktor og spiste frokost uden at tale med hinanden. Sådan er det ikke i dag,' siger Jesper Nielsen.

Fællesskabsfølelsen er ledsaget af et stort engagement i, at arbejdet bliver udført ordentligt og til tiden. Det kan imidlertid også i et vist omfang tilskrives erkendelsen af, at de opgaver, som Vej og Park løser, hører til blandt dem, som det er lettest at outsource.

'Det er i høj grad frihed under ansvar her, og derfor har ledelsen stor opbakning fra MEDudvalg, tillidsfolk og sikkerhedsudvalg. Vi kan ikke være alle steder, og hvis vi skal bevare arbejdspladserne, skal arbejdet være i orden,' siger Tom Søderhamn.

Nødvendigt med en svederem

Det langvarige arbejde med medindflydelse har ført til, at også de arbejdsopgaver, der tidligere var de mindst attraktive, bliver betragtet som vigtige.

'Når man bliver vist den tillid det er at få overdraget ansvaret for, at en opgave bliver løst ordentligt, går man op i det på en anden måde. Også selvom det handler om at sidde på en græsslåmaskine fra 7-15,' siger Tom Søderhamn.

Uddelegeringen af ansvaret, og den tillid, den baserer sig på, har også medført, at Vej og Park er blevet mere konkurrencedygtige. Prisniveauet kan måles med de store private spillere på markedet.

'Vi hænger stadig i et vist omfang på det gamle ry – at vi ikke behøver en svederem i hatten og den slags – men vi kan sagtens måle os med de private. Det kan også ses på, hvor attraktiv en arbejdsplads, vi er,' siger Jesper Nielsen.

Han peger på, at der går meget lang tid imellem, at nogen forlader arbejdspladsen af egen drift. Og når man spørger dem, der søger job, lyder det, at Vej og Park er kendt som en god arbejdsplads. 'Det er lykkedes, fordi vi altid forsøger at inddrage medarbejderne. Det er det vigtigste. Folk vil gerne vide så meget som muligt og have så meget indflydelse som muligt. Det kommer alle til gavn,' siger Tom Søderhamn.

Om projektet "Medindflydelse i kommunerne"

Artiklen er en del af projektet 'Medindflydelse i kommunerne,' der har samlet erfaringer, inspiration og metoder til arbejdet med medindflydelse.