Ledelse dér, hvor det er nødvendigt

På Nymarksskolen i Kerteminde er arbejdet med medindflydelse dybt forankret blandt skolens lærere. Det giver frihed for ledelsen til at fokusere, men til gengæld er kravet om engagement stort.

Af Personaleweb 12/01/2012
KL,
KTO

'Nymarksskolen er en foregangsskole, når det drejer sig om medindflydelse.'

Tillidsrepræsentant for skolens lærere, Peter Due, er fast i mælet, når han skal redegøre for, hvor forankret arbejdet med medindflydelse er på skolen i Kerteminde. Han har været ansat i 12 år, men da han ankom, var kulturen allerede præget af, at beslutningerne blev truffet af de medarbejdere, der var tættest på. Sådan er det stadig, men i dag er medindflydelsen endnu mere formaliseret. Det har konsekvenser.

'Det giver et meget stærkt ejerskab, at du er tæt på beslutningerne, snarere end at de bliver truffet oppefra. Og så er det vigtigt at pointere, at medindflydelsen ikke kun vedrører det pædagogiske, men også det organisatoriske arbejde,' siger Peter Due.

Det betyder blandt andet, at skoleleder Jesper Mayerhofer kan koncentrere ledelsesindsatsen dér, hvor behovet er størst.

'Medindflydelse betyder ikke, at ledelsen er overflødig, men meget af det, som ledelsen beskæftiger sig med andre steder, bliver klaret i de enkelte lærerteams, så vi kan fokusere ledelsesindsatsen på de områder, hvor det nødvendigvis er os, der skal træffe beslutningerne. Andre steder møder skolelederen nogle gange kl. halv syv om morgenen for at lægge skema. Det gøres meget bedre i det enkelte team,' siger Jesper Mayerhofer.

LÆS OGSÅ: Medarbejderne skaber viden og god økonomi

En hjørnesten

På banen foran skolen bliver der spillet fodbold på livet løs. Nymarkskolen har 340 elever og lige ved siden af skolen ligger en børnehave, der arbejder meget tæt sammen med skolen. Jesper Mayerhofer tiltrådte som leder for fire år siden, og han oplever at medindflydelsen er værdsat og meget stærkt forankret blandt skolens ca. 30 lærere.

'Det udgør en hjørnesten i vores pædagogiske fundament. Der er konstant en efterspørgsel efter selvstændighed, og det synes jeg er meget positivt. Den eneste potentielle ulempe, jeg kan pege på, er hvis selvstændigheden bliver drevet så vidt, at der er et problem, som faktisk kræver ledelsens opmærksomhed, men som kommer for sent til mit kendskab, fordi der er en stærkt tradition for, at man selv tager sig af mange ting inden for det enkelte team. Også derfor har jeg en slags rådgivende rolle for de enkelte teams, hvor jeg blandt andet opfordrer til åbenhed,' siger Jesper Mayerhofer.

LÆS OGSÅ: I Hedensted er regler undtagelsen

Vigtigt for rekruttering

Peter Due og Jesper Mayerhofer er enige om, at den udstrakte kultur for medindflydelse passer bedst til en bestemt type lærere. Lærernes arbejdstidsaftale fra 2008, hvor der er langt mindre detaljerede regler for tidsforbruget på de enkelte opgaver harmonerer godt med selvstændighed og ejerskab, vurderer Peter Due.

'Detailstyring er aflyst af aftaler, og det gør på samme tid organiseringen af arbejdet skrøbelig og stærk. Det afgørende bliver kvaliteten af de aftaler, der indgås mellem mennesker, og man er i høj grad forpligtet på hinanden,' siger han.

Den pointe er også afgørende for, at Jesper Mayerhofer taler ganske meget om medindflydelse, når han har potentielle nye kolleger til jobsamtale.

'Vores måde at arbejde på stiller nogle krav til folks evner til at være selvstyrende og selvledende. Det er vi meget bevidste om i forbindelse med rekruttering af nye lærere. Vi gør det klart, at det er dit team, der er den primære referenceramme, og at grunden til, at jeg ikke blander mig i alt, hvad teamet gør, er, at det er der ikke grund til. Så ved folk, hvad de går ind til, og det betyder, at vores nuværende lærerstab trives rigtig godt med at have meget at skulle have sagt,' siger Jesper Mayerhofer.

Om projektet "Medindflydelse i kommunerne"

Artiklen er en del af projektet 'Medindflydelse i kommunerne,' der har samlet erfaringer, inspiration og metoder til arbejdet med medindflydelse.