Social kapital

Hvad er en personalepolitik
Alle kommunale og regionale arbejdspladser har en personalepolitik. Den er helt overordnet en ramme for, hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden.