Hjemmehjælp

Medarbejdere skaber godt arbejdsmiljø og god økonomi

I hjemmeplejen i Helsingør har medarbejderne og ledelsen taget en markant drejning, der har optimeret medindflydelseskulturen. Derigennem er distriktet blevet en populær arbejdsplads – og har ikke mindst sparet flere millioner kroner.

Af Personaleweb 26/06/2012
KL,
KTO

Da Karen Marie Myrndorff blev ansat som ny leder i hjemmeplejen i Helsingør,  besluttede hun sig for at indføre en ny struktur. En struktur, hvor medarbejderne får mere indflydelse på deres egen hverdag og trivsel og på de ændringer,  som de selv skal føre ud i livet, men som tidligere blev truffet hen over hovedet på dem. 

Alle 400 medarbejdere bliver spurgt til råds

Karen Marie Myrndorff indførte 'tragtmodellen'. Her starter medarbejderne med at udveksle idéer to og to – senere i små grupper og herefter i større grupper. På den måde bliver alle medarbejdere hørt, og man kan samle viden fra rigtig mange mennesker på en gang. 

Læs også: Se og hør interviews om medindflydelse

De gode idéer kommer oftest, når man sparrer med sine medarbejdere – det er dem, der kender gamet og ved, hvor arbejdspladsen kan optimere. Det gjorde ledelsen brug af, da de stod foran en stor udfordring og skulle spare 4 millioner kroner. 

Medarbejderne sparede flere millioner kroner

Kommunen mistede i 2009 ydelser for 4 millioner kroner – den lette og oplagte løsning af problemet ville være at fyre medarbejdere. I stedet valgte ledelsen at spørge de enkelte grupper til råds og bede dem om selv at løse spareopgaven – bare det ikke gik ud over brugerne. 

Medarbejderne udvekslede idéer og snakkede sig frem til, hvordan de kunne klare udfordringen – det klarede de på meget forskellige måder fra gruppe til gruppe, men fælles for grupperne var, at de alle valgte at undgå fyringer. Og da regnskabet blev gjort op i udgangen af året, havde medarbejderne i hjemmeplejen ikke bare sparet de krævede 4 millioner kroner, men hele 5 millioner kroner. 

Konklusionen er, at med medindflydelse kan man gøre mere for mindre. Hvis medarbejdere tages med på råd, har de fleste medarbejdere idéer - gode idéer - til hvordan arbejdet kan gøres mere effektivt. 

Man skal turde give slip

Idéudveksling med tragtmodellen er blot en af flere redskaber, som ledelsen har haft i brug, men redskaber er ikke nok alene. Det vigtigste er at ændre måden at tænke ledelse på. 

Læs også: Find de skjulte ressourcer frem

Karen Marie Myrndorff peger på, at ledelsen skal være indstillet på at slippe tøjlerne og acceptere at miste noget af overblikket. Lederen får en ny rolle og skal ikke styre medarbejderne, men de processer, hvor medarbejderne udøver deres indflydelse. 

Det kræver tillid fra begge parter – men resultatet er ikke til at tage fejl af. Hverken i form af sygefravær, tilfredshed blandt medarbejdere - eller på bundlinjen. 

Kontakt vedrørende tragtmodellen

Helle Groth Christensen, KL, hgc@kl.dk, 3370 3855

Henrik Vittrup, KTO, hv@kto.dk, 3347 0614