fem forskellige former for medindflydelse

Fem forskellige former for medindflydelse

Fem rap­­­porter vi­­­ser, hvor­­­dan medarbej­­­derne fik øget medindflydelse på egne arbejdsopgaver i Vejle, Morsø, Nordfyn, Brønderslev og Herning Kommune.

Af Personaleweb 21/05/2012
KL,
KTO

Ledelsen lod medarbejdernes kreativitet få frit spil på temadag

I Tandplejen i Vejle udviklede medarbejderne idéer til, hvordan de kunne løse opgaverne og bevare kvaliteten med færre ressourcer. På klinikkerne oplever medarbejderne en stor tilfredsstillelse ved at føre egne idéer ud i livet.

Læs mere i rapporten '4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje.'

Antropologhold på 14 medarbejdere indsamlede kollegers viden og idéer

På plejecentret Johan Riis Minde havde lederne fået til opgave at finde 3% besparelser sammen med medarbejderne. Den opgave løste de ved at uddanne 14 'antropologer'. De interviewede kollegerne for at skabe overblik over opgaver og arbejdsgange og for at få deres input til nye og mere effektive måder at gøre tingene på.

Læs mere i rapporten 'Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde.'

Mødekodeks sørgede for, at medarbejderne turde søge indflydelse

På rådhuset i Nordfyns Kommune er der fokus på, at alle skal føle sig set, hørt og forstået på møder. Dette fokus er med til at sikre, at alle kan sige deres mening og dermed få indflydelse på deres arbejdsopgaver og måden de løses på.

Læs mere i rapporten 'Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune.'

Medarbejdere og ledelse definerede problem og løsning sammen

Bostedet Cassiopeia havde for lidt tid til at diskutere pædagogik. De få møder, de havde, gik oftest med koordinering og praktiske aftaler. Leder og medarbejdere fandt sammen ud af, at et virtuelt møderum kunne løse deres problemer. Det virtuelle møderum er et sted på internettet, hvor alle medarbejdere kan finde informationer og sende beskeder.

Læs mere i rapporten 'Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia.'

Medarbejdere efterspurgte rammer for indflydelsen

På Vildbjerg Skole fik lederen den idé, at lærerne skulle arbejde med kollegial supervision i teams. Mange lærere greb idéen, men ikke alle, og det betød, at de modvillige var optagede af, om de overhovedet ville have supervision. Mange problemer kunne have været undgået, hvis lederen havde sat grænser for medindflydelsen og egenrådigt besluttet, at supervision skulle indføres.

Læs mere i rapporten 'Kollegial supervision for at øge medindflydelsen på Vildbjerg Skole.'

Kontakt vedrørende 'Medindflydelse i kommunerne'

Henrik Vittrup, KTO, hv@kto.dk, 3347 0614

Steen Ballegaard, KL, sbb@kl.dk, 3370 3370