I Hedensted er regler undtagelsen

Regler for at få fri fra arbejde er afløst af en værdibaseret personalepolitik i Hedensted Kommune. Ledere og medarbejdere har frie rammer til at udføre deres arbejde, som de bedst kan, så længe det sker med respekt for Hedensted Kommunes værdier.

Af Lena Fels 14/12/2011

Da tre jyske kommuner blev slået sammen til den nye store Hedensted Kommune, blev en helt ny personalepolitik skudt i gang. De gamle ringbind med personale­politiske regler blev smidt væk og afløst af den nye kommunal­direktørs ideer om værdibaseret ledelse og medarbejderindflydelse.

'Vi kom jo fra tre kommuner med hver vores tykke mappe, hvor vi kunne slå op, hvad man gjorde, når man blev 50, når man havde sølvbryllup, hvis der var dødsfald i den nærmeste familie og så videre, fortæller Anne Marie Søgaard, fællestillidsmand for kommunens pædagoger.

Fra frihedsregulativ til ansvar for at arbejde

Hvor medarbejdernes frihedsrettigheder tidligere var nedfældet i den personale­politiske håndbog, kræver det nu en dialog med lederen at få fri til en mærke­dag. Hanne Runge Graversen fra kommunens HR-afdeling forklarer:

'Et af de første temaer var, at vi ikke ville have et frihedsregulativ. Som ud­gangs­punkt går vi på arbejde. De undtagelser, der kan være for det, er efter aftale med den enkelte leder. Man skal som udgangspunkt plan­lægge sig ud af det.'

Det har krævet tilvænning og dialog med tillidsrepræsentanter, ledere og medarbejdere at nå frem til en fælles forståelse.

'Det brugte vi lang tid på at have dialog om i det midlertidige hoved­samarbejdsudvalg. Hvordan er det så vi gør, er det bare den stær­kes­te, der vinder. Få vi skabt et A- og et B-hold,' fortæller Anne Marie Søgaard, som fortsætter: 'Vi tog udgangspunkt i det, vi havde oplevet i det midlertidige hovedsamarbejdsudvalg, at kende hinanden godt og en åben dialog og respekt for dem, der sad rundt om bordet.

LÆS OGSÅ: Miniteams giver arbejdsro og arbejdsglæde

Medarbejdere og ledere i fælles netværk

For at skabe et rum for denne dialog har Hedensted Kommune dannet netværk fælles for medarbejdere og ledere. Her kan medarbejderne for eksempel dis­ku­tere, hvad det gode arbejdsliv betyder, og hvordan man skaber trivsel og forebygger stress på arbejdspladsen. Men der er ingen officiel stresspolitik.

På enkelte punkter har Hedensted valgt at skrive en politik, som sundheds- og arbejdsmiljøpolitikken. Den er udformet af interesserede medarbejdere og ledere:

'Vi inviterede ledere og medarbejdere til en dag ude på Barritskov og sagde, er der nogen, der har lyst til at bidrage til det her. En åben invitation, hvem har lyst, hvem har tid. Styret med gruppearbejde, nogle oplæg og prioriteringer blev der lavet en sundheds- og arbejds­miljø­politik,' siger Anne Marie Søgaard.

Frihed til at prøve nye idéer

Medarbejderne har store frihedsgrader til at udvikle arbejdspladsen og føre nye idéer ud i livet. Frank Petersen, leder af Stouby Skole, finder at det giver bedre muligheder for at udnytte kompetencer og idéer, så længe lærerne lever op til kommunens værdier og skolens egen grundsætning om, at eleverne skal trives og bevare lysten og glæden ved at lære.

'Alt det lærerne foretager sig, det er forholdsvis frit, det må ikke stride imod vores grundsætning. De redskaber, de så har til at leve op til det, det er ansvar, dialog og udvikling. Der skal ikke herske tvivl om at vores elever skal testes i dansk, det fører vi ikke dialog om, det gør vi bare. Men selve udviklingen af undervisningen må ikke stride mod grund­sætningen. Vi håber, at vi fra ledelsens side er tydelige: Hvis du arbejder inden for de her få sætninger, så er der grønt lys fra os.'

Et nyt tiltag på Stouby Skole er fast tilstedeværelse på skolen hver mandag eftermiddag, hvor lærerne forbereder sig til den kommende uge. Alle læreres tilstedeværelse giver mulighed for møder og faglig udveksling. Samtidig har lærerne overstået en god bid af forberedelsen, inden de kommer hjem til familien.

'Vi har kun kørt det i et halvt år. Vi har lavet nogle småjusteringer, men ellers er der positive tilbagemeldinger om det at sidde i fælles­skab,' forklarer Frank Petersen.

En af de vigtigste forudsætninger for at give medarbejderne frihed under ansvar, er at medarbejderne trives. Og trivselen er høj i Hedensted, der netop – igen – er blevet en af Danmarks bedste offentlige arbejdspladser.

Regler for at få fri fra arbejde er afløst af en værdibaseret personalepolitik i Hedensted Kommune. Ledere og medarbejdere har frie rammer til at udføre deres arbejde, som de bedst kan, så længe det sker med respekt for Hedensted Kommunes værdier.

LÆS OGSÅ: Ledelse dér, hvor det er nødvendigt

Om Hedensted Kommune
  • Hedensted Kommune ligger i det sydøstlige Jylland og har knap 46.000 indbyggere.
  • Der er ca. 4.200 ansatte i kommunen.
  • Jesper Thyrring Møller er kommunaldirektør.
  • Hedensted Kommune blev i november 2011 udnævnt til Danmarks 4. bedste offentlige arbejdsplads.
Om projektet "Medindflydelse i kommunerne"

Artiklen er en del af projektet 'Medindflydelse i kommunerne,' der har samlet erfaringer, inspiration og metoder til arbejdet med medindflydelse.