Top banner

Medindflydelse i kommunerne

Når en arbejdsplads fokuserer på medindflydelse, så betyder det, at medarbejdere og leder sammen nytænker arbejdsgange, strategier og værdier. Resultatet bliver mere arbejdsglæde, bedre opgaveløsning og faglig stolthed. Vi har samlet artikler og værktøjer, så I kan skabe de gode rammer for medindflydelse.

Brug for eksempel 'Medindflydelseskultur – sådan rammer I plet', der er et diagnoseværktøj og en værktøjskasse, som gør jer i stand til at kortlægge jeres medindflydelseskultur. Herefter kan I arbejde målrettet med det, som I kan blive bedre til. I kan også finde inspiration i artiklerne herunder, som deler erfaringer fra andre arbejdspladser.

 

Download pressekit
Skab de optimale rammer for medindflydelse

Ønsker I at skabe optimale rammer for at udvikle medindflydelsen på jeres arbejdsplads, så er der også hjælp at hente med dette værktøj:

  • 'Vejviser til Kvalitet og Trivsel' er et procesværktøj, som sætter diskussioner om hverdagens udfordringer i system, og som hjælper jer med at afstemme forventningerne til den kvalitet, I leverer. Ledere kan bruge værktøjet sammen med medarbejderne til at håndtere dagligdagens problemstillinger på en konstruktiv og ikke alt for ressourcekrævende måde.
  • Læs om erfaringer med værktøjskassen 'Vejviser til Kvalitet og Trivsel'.