medindflydelse

Se og hør interviews om medindflydelse

Hør ledere og medarbejdere fortælle om de gevinster, de har fået ved at gøre en indsats for at øge medindflydelsen.

Af Personaleweb 12/02/2012

Gå nye veje med medindflydelse og vind

Videoen illustrerer, hvordan en arbejdsplads med medindflydelse tænker i nye baner og går nye veje, og vinder over 'Det plejer vi ikke'.

https://05-lvl3-pdl.vimeocdn.com/01/2392/1/36960260/85241456.mp4?expires=1499948409&token=0f4298c586f054fee28c9

Vi gi’r den en tand til - arbejdsglæde og effektivitet

I en kommunal tandpleje udviklede medarbejderne nye, kreative måder at løse opgaver på. Det betød, at tandplejen kunne tage 12 % flere børn i behandling, uden at det kostede ekstra.

https://player.vimeo.com/video/35011720

’Work smarter, not harder’ – det kan så let gå godt

På et omsorgscenter har medarbejderne fået energi af at nytænke deres arbejdsgange, og lederen ser en stor gevinst i, at medarbejderne nu er mere omstillingsparate.

https://player.vimeo.com/video/35009715

Nytænkning af mødet – at føle sig set, hørt og forstået

I Nordfyns Kommune har man fokus på mødekultur. Alle skal lære at acceptere og respektere alles synspunkter, og effekten er, at mange flere får medindflydelse på møder.

https://player.vimeo.com/video/35011954

Virtuelt møderum – enkel løsning med stor effekt

I et botilbud har medarbejderne fået en hjemmeside, hvor de skriver til hinanden om praktiske ting, dilemmaer o.l. Hjemmesiden er meget brugt af alle, og den gør, at mange flere kommer til orde.

https://player.vimeo.com/video/35009582

Kollegial supervision – husk klare rammer

På en skole er det målet, at lærerne skal få medindflydelse på deres egen arbejdssituation gennem supervision. Ved at tale om deres lærerpraksis kan de udvikle sig og skabe øget kvalitet.

https://player.vimeo.com/video/35012318

 

Om projektet "Medindflydelse i kommunerne"

Artiklen er en del af projektet 'Medindflydelse i kommunerne,' der har samlet erfaringer, inspiration og metoder til arbejdet med medindflydelse.

Kontakt vedrørende 'Medindflydelse i kommunerne'

Henrik Vittrup, KTO, hv@kto.dk, 3347 0614

Steen Ballegaard, KL, sbb@kl.dk, 3370 3370