Undgå kurrer på tråden når forskellige faggrupper skal samarbejde

Vej og Park-områdets medarbejdere har meget forskellig baggrund og opgaver, og det kan udfordre den daglige kommunikation. Et af SPARKs greb til at forebygge konflikter er mikrokommunikation.

Af Sine Molbæk-Steensig 13/06/2022

Når faggrupper med meget forskellige typer opgaver skal samarbejde, kan det udfordre kommunikationen. Indenfor Vej og Park-området er der fx både gartnere, administrative medarbejdere, arkitekter og renovationsmedarbejdere, og det kan nogle gange føre til misforståelser og frustrationer. For når vi går skævt af hinanden, fører det til murren i krogene og utilfredshed.

Så hvordan skaber vi kommunikation, hvor vi nærmer os hinanden i stedet for at distancere os fra hinanden?

Noget af det, SPARK - Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne - gør, er at sætte lup på måden, vi taler med hinanden på, og hvordan vi møder hinanden. Det er her, begreberne mikrokommunikation og responsivitet kommer ind i billedet. Det handler om at få fornemmelsen af eget ansvar og handlekraft helt ned i den enkelte sætning, men det er mindst lige så vigtigt, hvordan vi vælger at tage imod andres ytringer.

Se hvordan SPARK arbejder med mikrokommunikation på arbejdspladser

Bliv klogere på mikrokommunikation

Det betyder noget, hvordan vi siger tingene. Men det er mindst lige så vigtigt, hvordan vi vælger at tage imod andres ytringer. Derfor er det ofte mikrokommunikation, der kommer i fokus, når SPARK rykker ud på de kommunale arbejdspladser.
Læs mere

"Kommunikation er ikke en kamp men en mulighed for at spille hinanden gode"

Ringsted Kommune arbejder strategisk med kommunikation og samarbejde blandt andet gennem et SPARK-forløb. Kom med til workshop og hør hvordan TRIO’er arbejder med at forbedre samarbejde omkring opgaveløsningen gennem den måde, vi taler sammen i hverdagen.
Læs mere

De små ord er afgørende for vores samarbejde og trivsel

Det betyder noget, hvordan vi siger tingene. Et fokus på mikrokommunikation og reponsivitet har hjulpet Bo- og rehabiliteringscenteret Bjerggårdshaven til at samarbejde bedre på tværs af fagligheder.
Læs mere

Kunne et gratis SPARK-forløb være noget for din arbejdsplads?

SPARK tilbyder støtte indenfor temaerne:

  • Forandringer & omstillinger 
  • Forbedret samarbejde mellem medarbejdere og/eller ledere
  • Risiko for vold og trusler
  • Chikane og mobning
  • Alenearbejde 
  • Problemstillinger i forhold til arbejdets indhold, omfang og udførelse

Læs mere og ansøg

Om SPARK

SPARK står for Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne og har til formål at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser, at øge trivslen og derigennem forbedre produktivitet og kvalitet.

Det skal ske gennem fokus på kerneopgaven og ved, at konsulenter fra SPARK gennem dialog og faglig støtte medvirker til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejdere.

Læs mere om SPARK

Interesserer du dig for psykisk arbejdsmiljø, organisation og udvikling?

Så tilmeld dig Viden På Tværs' nyhedsbrev. Her får du viden om nye indsatser og værktøjer, og du kan se, hvordan andre arbejdspladser arbejder med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. 
Tilmeld dig nyhedsbrevet Organisation og Udvikling

SPARK menu