Stress

Få redskaber til at forebygge stress
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) har udgivet et hæfte, der giver ny inspiration og værktøjer til stressforebyggelse. Lær at bruge stresstrappen og forstå, hvordan skam kan føre til stress.
Forsker: Stress kræver kollektive løsninger
Mindfulness, åndedrætsøvelser og positiv tænkning. Stress opfattes ofte som et individuelt problem, der fordrer individuelle løsninger. Dermed overses organisatoriske og kollektive faktorer som ledelsesstil og arbejdskultur, mener forsker.
Forsker: Skam gør os sårbare for stress
Stressrelateret sygefravær udløses ofte af skam. Medarbejderen og ledere skal sammen opbygge en kultur og lære at tale et sprog, så skammen mindskes, siger forsker og ph.d. Pernille Steen Pedersen.
Stressforebyggelse for ledere
Ny rapport om lederens arbejde med stress: Der er meget på spil, når en medarbejder beder sin leder om en samtale om arbejdspresset. Håndterer lederen samtalen rigtigt, kan en stress-sygemelding måske undgås.