Stress

SPARK
Hos SPARK kan arbejdspladsens TRIO og MED-udvalg hente støtte og sparring om det psykiske arbejdsmiljø. Læs her, hvordan I kan få et gratis forløb med en af SPARKs konsulenter.
Sådan bruger du de gratis materialer
Forsker på CBS Pernille Steen Pedersen har udviklet en række materialer og forebyggelsesværktøjer, der skal hjælpe til at sætte psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. Få inspiration til at bruge værktøjerne her.
Tillids­repræsentanten er ikke terapeut
Når fællestillidsrepræsentant Kirsten O. Jensen, Børn og Unge Områdets institutioner i Århus Amt, møder en stresset kollega, tager hun hånd om sagen med en vis portion erfaring. Det er nemlig en problematik, hun har stået med mange gange før.
Stress er blevet mindre tabubelagt
Skolelederne i Lolland Kommune er blevet bedre til at spotte stressramte medarbejdere. Syv lærere med stresssymptomer har i det forgangne skoleår deltaget i et psykologforløb, og erfaringerne med forløbet har samtidig skærpet kommunens fokus på berøringsangsten over for stress.