Top banner
Vil du vide mere om stressprojektet:

Så kontakt:

Værktøjskassen til forebyggelse af stress og styrkelse af arbejdsfællesskabet

Her finder du videoer, hæfter og dialogkort, som I kan bruge i arbejdet med at forebygge stress-sygemeldinger på jeres arbejdsplads.

Værktøjer til at arbejde med stress-forebyggelse og arbejdsfællesskaber

Se filmen: Sådan bruger du materialerne

Se filmen: Et nyt perspektiv på stress og skam

Hør podcasten: Nyt syn på stress og skam

Nyhedsartikel

Forskningsprojekt om stress giver konkrete værktøjer til arbejdspladser

Læs artiklen

Forskningsrapport

Bliv klogere på forskningen bag stressprojektet

Læs forskningsrapporten

Kort om stressprojektet:
Fremfærd

Målet er at udvikle og afprøve nye dialogværktøjer, der kan forebygge stressrelateret sygefravær. Projektet er treårigt og bygger på Pernille Steen Pedersens forskning om, hvordan skam og moralske konflikter kan være forbundet med stressrelateret sygefravær. Projektet er foregået som et partnerskab mellem CBS, Fremfærd og tre kommuner: København, Skanderborg og Rudersdal.

Læs mere om projektet

Denne side er til dig .......

der til daglig arbejder som kommunal medarbejder og som ønsker værktøjer til at styrke arbejdsfællesskabet og forebygge stress-sygemeldinger.

Måske er du tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant og ønsker input til, hvordan du sammen med din leder kan arbejde med stressforebyggelse i almindelige hverdagssituationer.

Denne side er også til dig, der som kommunal leder ønsker inspiration til, hvordan du kan få et nyt perspektiv på stress og adgang til forskningsbaserede dialogværktøjer, der understøtter dialogen mellem kolleger og mellem leder og medarbejder.

Eller til dig, der som HR-konsulent eller arbejdsmiljøansvarlig i en faglig organisation søger værktøjer, der kan fremme en anerkendende dialog og flytte tilgangen til stress fra det individuelle til organisations-, ledelses- og arbejdspladsniveau.