Trommen

Kulturhus: Vi vil have stærkt sammenhold trods forskellige fagligheder

Hvordan styrker man samarbejdet, når vidt forskellige fagligheder mødes på en arbejdsplads? Det er Kulturhus Trommen godt i gang med at finde ud af.

Af Sine Molbæk-Steensig 15/03/2023

I Hørsholm Kommune har man takket ja til et fællesforløb med SPARK. Det betyder, at lokaludvalg med ledere og medarbejderrepræsentanter fra arbejdspladser i hele kommunen har sat hinanden i stævne to gange med fokus på psykisk arbejdsmiljø.

Det overordnede tema for fællesforløbet har været ”Bedre sprog – bedre samarbejde”.

God tone, men manglende forståelse

En af de arbejdspladser, der deltager, er Kulturhus Trommen.

- Vores arbejdsplads er kendetegnet ved, at vi er mange forskellige faggrupper, som har vidt forskellige opgaver, og nogle gange arbejder på forskellige tidspunkter af døgnet, fortæller børnekulturformidler Camilla Lyngby Bärlund, der er del af Kulturhus Trommens MED-udvalg.  

Christina Skov Petersen er leder af Kulturhus Trommen, og hun fortæller, at der i bund og grund altid er en god tone på arbejdspladsen, men at miskommunikation let kan opstå, fordi faggrupperne adskiller sig så meget fra hinanden og ikke altid ved, hvad hinandens arbejdsopgaver går ud på.

- Vi havde derfor et ønske om at styrke forståelsen for hinandens arbejdsopgaver, så vi bliver klogere på, hvad der er vigtigt for de andre teams i forhold til at løse vores fælles opgave, siger hun.

Om Kulturhus Trommen

Kulturhus Trommen arrangerer bl.a. koncerter, comedy, foredrag, teater og driver en biograf samt et bibliotek. Medarbejdergruppen er meget divers og arbejder fx med formidling, teknik, økonomi, service, logistik, IT og ledelse.

Resten af arbejdspladsen skal med

Efter at have deltaget på det første møde i SPARKs fællesforløb havde Kulturhus Trommens MED-udvalg en vigtig opgave foran sig: Resten af arbejdspladsen skulle involveres i arbejdet med at styrke det psykiske arbejdsmiljø.

Derfor valgte man at samle alle Kulturhus Trommens 15 medarbejdere til en fælles workshop, som blev faciliteret af MED-udvalget. Her brugte man metoden ”Ønskebrønden”, hvor deltagerne sætter ord på styrker og svagheder i samarbejdet.

Roserunder

- Vi startede på en meget positiv måde. Vi delte medarbejderne op i teams og bad dem nøje overveje, hvad man satte pris på hos de andre teams og efterfølgende fortælle dem det, fortæller arbejdsmiljørepræsentant og børnekulturformidler Tina Wennerwald.

Og roserunderne blev godt modtaget. Det gav en god energi, at der også var fokus på alt det, der fungerer godt, særligt hos de medarbejdere som ikke er i tæt daglig kontakt med resten af stedets ansatte, siger Tina Wennerwald.

”Det kunne være en hjælp for mig hvis…”

Dernæst skulle de forskellige teams fortælle hinanden, hvad de kunne bruge mere af for bedre at kunne løse opgaverne. Det hjalp deltagerne til at få en større forståelse for hinandens dagligdag, og hvor man kan støtte hinanden.

- Det blev lidt af en øjenåbner, fortæller leder Christina Skov Petersen.

- Nogle af de hindringer, vi troede, var kæmpestore, viste sig at være minimale. ”Det kan vi da sagtens”, lød det, siger hun.

Andre ting er sværere at løse med et snuptag, men workshoppen åbnede for en god dialog med fokus på opgaven og sikrede, at snakken ikke blev personrettet, fortæller Camilla Lyngby Bärlund og tilføjer, at arbejdet med at styrke det psykiske arbejdsmiljø bestemt ikke er slut, men fortsætter fremover.

Aha-udvalg sørger for hyggen

I forlængelse af den fælles workshop for medarbejderne i Kulturhus Trommen har man valgt at oprette et Aha-udvalg, der skal styrke det sociale sammenhold.

Aha-udvalget har bl.a. arrangeret en skøjtetur, en biograftur, fredagsbar, slået katten af tønden og forskellige andre aktiviteter.

- Det gør noget godt for vores samarbejde, at vi er sammen på nogle andre måder, fortæller Christina Skov Petersen.  

Kulturhus Trommens egen video

Kulturhus Trommen har selv lavet et fint lille visuelt resumé over deres fællesdag, hvor de brugte metoden "Ønskebrønden".

Sådan arbejdes der i et fællesforløb

På SPARKs fællesforløb deltager en række medarbejderrepræsentanter og ledere (TRIOer/MED-udvalg) på tværs af arbejdspladser - typisk fra samme kommune. Deltagerne mødes to gange og arbejder med et selvvalgt tema indenfor psykisk arbejdsmiljø. 

 1. Workshop 1
  Inden workshoppen har deltagerne modtaget en forberedelsesopgave, som skal medbringes. SPARK faciliterer dagen med fokus på TRIOer og MED-udvalgs samarbejde om det psykiske arbejdsmiljø på egen arbejdsplads. Med udgangspunkt i arbejdspladsernes egne problemstillinger undersøges, reflekteres over og tilrettelægges en prøvehandling. Der informeres også om, hvor der er hjælp at hente i egen organisation. Workshoppen tager en halv dag.
   
 2. Prøvehandlinger på arbejdspladserne
  Arbejdspladserne igangsætter en prøvehandling mellem de to workshops.
   
 3. Workshop 2
  Deltagerne er de samme TRIO’er/MED-udvalg som på første workshop. Workshoppen tager en halv dag. Der arbejdes videre med den valgte tematik – denne gang med udgangspunkt i resultaterne fra arbejdspladsernes konkrete prøvehandlinger og næste skridt, men også med blik for den større strategiske helhed, som indsatserne indgår i.

Læs mere om fællesforløb og hvordan man ansøger

Billedtekst

Medarbejdere og leder fra Kulturhus Trommen var deltagere på Hørsholm Kommunes fællesforløb om psykisk arbejdsmiljø. Dagen var faciliteret af SPARK - Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne.

Prøv Ønskebrønden

Find metoden "Ønskebrønden" i Styrk jeres arbejdsfællesskab i praksis - metodekatalog side 17.

Gå til Arbejdsmiljø København

Fællesforløb - på tværs af kommuner og brancher

Et fællesforløb er et forløb, hvor flere kommunale arbejdspladser går sammen om en indsats for at styrke det psykiske arbejdsmiljø. Startskuddet til et kursskifte inden for et område, på tværs af brancher eller i en hel kommune.

Læs mere om fællesforløb her

SPARK menu