en fremtid med fuldtid

Kommuner glæder sig til et skub mod mere fuldtid

Nye kreative løsninger, der er lokalt forankret. Det er, hvad der venter de 26 kommuner, som deltager i en ny partsindsats, der skal få flere kommunalt ansatte op i tid.

Af Bettine Romme Andersen 20/11/2020

Thisted og Vordingborg er to ud af 26 kommuner, som skal i gang med at udvikle og afprøve nye løsninger, der skal få medarbejdere på blandt andet ældre- social- og børneområdet til at gå op i tid eller på fuldtid.

De nye løsninger er påkrævet, fordi begge kommuner oplever udfordringer med at tiltrække nok medarbejdere til flere af de store velfærdsområder, hvor der i forvejen er en kultur for at arbejde deltid.

- Vi har problemer med at rekruttere og særligt på ældreområdet, hvor vi tilbyder alle, som gerne vil, fuldtid, siger Lau Svendsen-Tune, kommunaldirektør i Vordingborg.

Men det tiltag har hidtil ikke resulteret i det store ryk fra deltid til fuldtid. Derfor glæder kommunaldirektøren sig til at være en del af den nye indsats fra KL og Forhandlingsfællesskabet, som skal finde veje til, at flere medarbejdere går op i tid.

- Nu bliver vi skubbet til at tænke nye tanker og få rusket op i det hele, siger Lau Svendsen-Tune.

Lokale ledere skal kunne se potentialet i fuldtid

Også i Thisted Kommune har man uden den store effekt henvendt sig til medarbejderne for at høre, om de er interesserede i fuldtid.

- Vi er nysgerrige på, hvilke nye greb der skal til for at skabe et skifte på det her område, siger kommunaldirektør Ulrik Andersen fra Thisted Kommune.

Han oplever, at der er en barriere i forhold til fuldtid både hos medarbejderne, men også hos de kommunale ledere, som kan have fordel af at have deltidsansatte frem for fuldtidsansatte for at få vagtplaner og inddækning af sygdom og fravær til at gå op.

- Vi skal have vores egne ledere til at finde steder, hvor de kan øge andelen af fuldtidsansatte, og så skal de mere aktivt på banen med at slå fuldtidsstillinger op, siger Ulrik Andersen.

Årsagerne til deltid og fuldtid skal undersøges

For at få mere viden om medarbejdernes behov og grunde til deltid og fuldtid har Vordingborg Kommune et ønske om at lave en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne, fortæller Nina Andersen, næstformand i Hoved-MED i Vordingborg og fællestillidsmand for HK Kommunal.

- Vi vil gerne blive klogere på, hvorfor de har valgt deltid. Har det noget med deres livsfase at gøre, eller har det noget at gøre med, at de fysisk ikke kan holde til fuldtid? siger Nina Andersen.

Samtidig vil de gerne vide, hvorfor de medarbejdere, der arbejder fuldtid, gør det, og om der er nogle, som ønsker fuldtid, men ikke kan få det.

Der skal tænkes kreativt og fleksibelt

Kommunaldirektøren i Vordingborg ser også frem til, at indsatsen kan ruske op i vanetænkningen på begge sider af bordet.

- Både medarbejdere og ledere skal nok tænke mere fleksibelt og få taget en drøftelse af, hvad årsagerne er til de mange deltidsstillinger og i forlængelse af det se på, hvad vi kan gøre, siger Lau Svendsen-Tune.

På dagtilbudsområdet er der fx et større behov for medarbejdere i bestemte timer, hvor man åbner og lukker institutionerne med færre medarbejdere.

- Det animerer jo nærmest til deltid, hvor 32 timer er bedre end 37 timer, men vi skal se på, om arbejdstilrettelæggelsen kan nytænkes, så man måske laver noget andet om morgenen eller eftermiddagen, mens ens kolleger tager sig af børnene, siger han.

Fuldtid og familieliv skal hænge sammen

40 procent af de kommunalt ansatte arbejder i dag på deltid. Inden for enkelte faggrupper, eksempelvis social- og sundhedsansatte er det 8 ud af 10, mens det for pædagoger drejer sig om halvdelen af de ansatte.

Flere på fuldtid vil derfor bidrage til øget ligestilling mellem kønnene, da især mange kvinder er på deltid og derfor har en lavere livsindkomst og pension end deres mandlige kollegaer.

- Der er klart en skævvridning i øjeblikket, hvor kvinder beder om deltid for at håndtere deres livssituation. Derfor håber jeg, at den her indsats kan sætte fokus på andre veje, hvor man godt kan have en fuldtidsstilling og samtidig få familielivet til at hænge sammen, siger Lau Svendsen-Tune.

Han anerkender, at det kan være svært særligt på områder, hvor man har vagtskemaer 24/7, men der skal tænkes nyt.

- Det kan være, at man kan arbejde mere i nogle uger end andre. Vi har et lokalt ønske et sted, hvor de gerne vil arbejde 7,5 time ekstra over ni dage for at få en fridag hver 14. dag. Det kan være sådan noget, vi skal se på og afprøve, siger han.

Fælles indsats er vigtig for at skabe forandring

Både i Thisted og Vordingborg mener kommunaldirektørerne, at det er en styrke for indsatsen, at den er sat på dagsordenen af både arbejdsgivere og lønmodtagere i fællesskab.

- Vi håber, at det samarbejde kan være med til at flytte tingene og give flere muligheder for fuldtidsstillinger, selv om vi godt ved, det ikke bliver et quick fix, men et langt sejt træk, siger Ulrik Andersen.

Der er også stor opbakning i Thisteds Hoved-MED for at skabe et stærkere set up omkring fuldtidsindsatsen i kommunen.

Lau Svendsen-Tune fra Vordingborg Kommune mener også, det er en styrke, at de kommunale parter står sammen og tilbyder hjælp til at finde lokale nye løsninger.

- Vi er nødt til at lave det lokalt på de enkelte arbejdspladser, hvor ledelse og medarbejdere sammen laver løsninger, der kan imødekomme og tage hensyn til de forskellige behov, siger han.

LÆS MERE PÅ: Fuldtid.dk

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Fuldtidsindsatsen i Vordingborg og Thisted

Vordingborg Kommune deltager i indsatsen med følgende områder:

Ældre- og socialområdet

Thisted kommune deltager med følgende områder:

Ældreområdet

Dagtilbud

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet er gået sammen om en indsats, der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne vil samarbejde med 26 nøglekommuner om at udvikle handleplaner og afprøve redskaber, som skal munde ud i, at flere medarbejdere på sigt går op i tid eller ansættes på fuldtid.

De løsninger, som parterne og nøglekommunerne finder i fællesskab, vil løbende blive delt med resten af landets kommuner.

De 26 nøglekommuner:

1. Albertslund
2. Odense
3. Københavns Kommune
4. Frederiksberg
5. Høje-Taastrup
6. Ballerup
7. Lyngby-Tårbæk
8. Hørsholm
9. Haderslev
10. Sønderborg
11. Herning
12. Ikast-Brande
13. Gentofte
14. Varde
15. Vejen
16. Thisted
17. Vordingborg
18. Hillerød
19. Aalborg
20. Ringsted
21. Frederikshavn
22. Esbjerg
23. Holstebro
24. Sorø
25. Odsherred
26. Lejre