5 råd til arbejdet med drømmeskemaer

Hvad skal I være opmærksomme på, når I vil i gang med drømmeskemaer og pusleplaner i jeres arbejde med at få flere op i tid?

Af Bettine Romme Andersen 18/03/2024
Forhandlingsfællesskabet,
KL

I indsatsen En fremtid med fuldtid arbejder 200 kommunale arbejdspladser med at finde lokale løsninger, så flere medarbejdere får lyst til og mulighed for at gå op i tid eller på fuldtid.

En del af arbejdspladserne - på tværs af faggrupper - har sat fokus på drømmeskemaer eller pusle-vagtplaner for at give medarbejderne medindflydelse på deres arbejdsplaner. Her er medarbejderne selv med til at lægge deres vagtplan og "pusle" den på plads i deres gruppe eller team.

Erfaringerne fra kommunerne har konsulenterne i En fremtid med fuldtid samlet til 5 gode råd. I videoen her kan I se konsulent Janne Sørensen udfolde rådene.

Videoen varer fire minutter og er et uddrag af et længere webinar om drømmeskemaer og pusleplaner.

De 5 gode råd

  1. Start dialogen: Er drømmeskemaer det værktøj, vi vil afprøve, for at flere får lyst til at gå op i tid?
  2. Kig på arbejdsopgaverne: Hvad kan flyttes? Hvilke opgaver løses hvornår?
  3. Spørg medarbejderen: Hvor skal timerne ligge, for at du kan se dig selv gå op i tid?
  4. Vælg den form, der passer hos jer: Puslemøder, elektronisk, vagtplanlæggerens rolle?
  5. Overvej spilleregler

Når I fx vil kigge på arbejdsopgavernes placering, kan I bruge redskabet Opgaver og bemanding, som giver et overblik over arbejdsopgaver på en dag eller et døgn.

Det er med til at synliggøre, hvor spidsbelastningerne er, og derefter kan I tale om, hvilke opgaver der måske kan løses på et andet tidspunkt.

I kan også få inspiration til spilleregler her:

Spilleregler for pusleplaner
Tilmeld jer En fremtid med fuldtid

Vil I også gerne høste fordelene ved at flere medarbejdere går op i tid eller på fuldtid?

Så står konsulenterne i "En fremtid med fuldtid" klar til at hjælpe jer i gang med en indsats.

Skriv til os, så vil I blive ringet op og få mere info om processen.

fuldtid@forhandlingsfaellesskabet.dk

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i mere end 40 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.

En fremtid med fuldtid