seniorindsats

Medarbejdere giver selv input til ny seniorindsats

Fokusgruppeinterview med medarbejdere over 58 år har været med til at bane vejen for en ny seniorindsats i Skanderborg Kommune.

Af Bettine Romme Andersen 19/04/2024
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Seniorerne og deres viden, erfaring og arbejdskraft er i fokus i kommunerne. De er en stærk ressource, som kommunerne meget gerne vil holde på - så længe som muligt.

Men hvad ønsker seniorerne sig af den sidste del af deres arbejdsliv? Og hvad kan få dem til at blive lidt længere?

Det har næsten halvdelen af landets kommuner i regi af Seniorpartnerskabet dykket ned i og undersøgt - og en af dem er Skanderborg Kommune.

Her har deltagelsen i Seniorpartnerskabet, som KL og Forhandlingsfællesskabet står bag, netop resulteret i en spritny seniorindsats.

Fokusgrupper har givet et vidensgrundlag

Som en del af arbejdet med den nye seniorindsats er 22 medarbejdere og ledere i alderen 58-68 år fordelt på de fire store velfærdsområder - ældre, dagtilbud, skoler og handicapområdet - blevet interviewet i nogle fokusgrupper.

Formålet med interviewene har været at pejle sig ind på, hvad seniorerne ønsker sig og drømmer om i forhold til deres seniorarbejdsliv for at have et datagrundlag som udgangspunkt for drøftelserne i HovedMED, fortæller projektleder i HR Jette Lorenzen.

- Spørgsmålene har fokuseret på emner som arbejdsopgaver, trivsel, motivation, helbred, fleksibilitet, faglig kvalitet, arbejdskultur og økonomi.

Udover fokusgruppe-interviewene indgår registerdata som den anden del af datagrundlaget for udviklingen af seniorindsatsen.

Seniorer efterspørger frihed og fleksibilitet

Henrik Hougaard Madsen er 64 år og en af de seniormedarbejdere i Skanderborg Kommune, som er blevet interviewet i fokusgrupperne.

Han arbejder fuldtid som pædagogisk assistent ved boenhed 6 i Landsbyen Sølund for voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, hvor han blandt andet står for at lave pædagogiske aktiviteter med beboerne - og han har ikke planer om at stoppe foreløbigt.

Jeg er rigtig glad for mit arbejde, og for mig er det vigtigt at holde fast i arbejdslivet og det samspil, der er med andre mennesker. Det holder mig i gang. Hvis jeg stopper nu, så er det jo slut med at bidrage til samfundet, og det har jeg ikke lyst til.

Henrik Hougaard Madsen

Henrik Hougaard Madsen sætter pris på, at han og andre seniorers mening om, hvad der kan være med til at fastholde dem, er blevet hørt i forbindelse med udviklingen af de nye seniorretningslinjer.

- I min gruppe var det ikke så meget noget økonomisk, der blev efterspurgt, men i stedet friheden til at bestemme noget mere selv, siger han.

Der skal være kvalitet i arbejdet

Projektleder i HR Jette Lorenzen stod for at afholde fokusgruppeinterviewene, og her kom der mange aspekter frem om "det gode seniorarbejdsliv".

- Det imponerede mig, hvor dedikerede de er til deres job og de borgere, de er ansvarlige for. Derfor er det også vigtigt for seniorerne, at kvaliteten i opgaveløsningen er høj. Så hvis de skal gå på kompromis med kvaliteten, så er det noget, der kan få dem til at stoppe, siger hun.

Samtalerne viste også, at seniorerne gerne vil have indflydelse på arbejdstid, opgaver og ferieplanlægning. Der var også ønsker om hjemmearbejde og færre weekendvagter samt mulighed for at gå ned i tid på sigt.

- Der var flere, som ønskede sig, at de kunne skifte til et andet fagområde. Der var fx en på ældreområdet, som kunne tænke sig at arbejde i et storkøkken, og en anden som gerne ville hjælpe til om morgenen eller eftermiddagen i en børnehave, fortæller Jette Lorenzen.

Vil gerne kunne holde en længere pause

Henrik Hougaard Madsen fortæller, at han godt kunne tænke sig, at der for seniorerne var mere fleksibilitet i forhold til at spare ferie sammen, så den kan afholdes i større klumper.

- Det ligger mig på sinde, at man kan gøre noget ved den manglende fleksibilitet, der er i forhold til afholdelse af ferie. Man burde kunne spare ferie sammen - uden at miste den - så man fx kunne tage tre måneder ud af kalenderen og gøre, hvad man nu har lyst til, siger han.

Henrik Hougaard Madsen har været til en kombineret MUS- og seniorsamtale, som kommunens nye retningslinjer giver mulighed for. Han sætter pris på, at der bliver spurgt ind til hans ønsker og tanker om sit sene arbejdsliv, selv om han ikke har nogle særlige ønsker lige nu.

- Jeg har sagt, at jeg stadig er fuldt aktiv og ikke ønsker at gå ned i tid eller noget, så jeg forbliver med de vilkår, jeg har lige nu.

Tilpassede løsninger er vejen frem

De øvrige deltagere i hans fokusgruppe var kvinder, som var lidt yngre. Og de havde nogle lidt andre ønsker til seniortiltag, som kunne fastholde dem.

- De havde børnebørn og ville gerne kunne tage en dag ud her og der for at passe syge børnebørn, så vi har forskellige ønsker til, hvad der er attraktivt, siger han.

Henrik Hougaard Madsen tænker, at han gerne vil arbejde frem til sin pensionsalder som 67-årig, men han har også lyst til at fortsætte efter sin pension som vikar - hvis han er frisk både mentalt og fysisk.

- Man kan godt arbejde ved siden af sin pension uden at blive straffet lønmæssigt, og det er godt, så hvis jeg har helbredet til det, vil jeg gerne det, siger han.

Derfor tror han på, at de offentlige arbejdsgivere skal være klar til at tilbyde tilpassede og fleksible løsninger, hvis de vil holde på seniorerne. Og han mener ikke, at seniorer skal forkæles eller forgyldes, for det er der ikke behov for.

- Det handler om, at folk ikke skal stoppe helt. Så hvis der fra arbejdsgivere og samfundet er et ønske om at forlænge arbejdsstyrken, så kræver det andre og mere fleksible vilkår, lyder det fra Henrik Hougaard Madsen.

Den nye seniorindsats skal ud at leve

Og netop fleksibilitet er blevet et af principperne i den nye seniorindsats, som blev vedtaget i slutningen af februar, og nu skal rulles ud til alle arbejdspladser i Skanderborg Kommune.

- Vi har lavet postkort, en plakat og en lille film om seniorsamtalen, som sendes ud til arbejdspladserne med opfordring om at bruge det. Alt materialet ligger også på intranettet, siger Jette Lorenzen.

Skanderborg Kommune har blandt andet brugt en del af det materiale, som Seniorpartnerskabet har udviklet - blandt andet skabelon til seniorsamtalen, som de har rettet lidt til, inspirationskataloget over mulige senioraftaler samt kommunikationsværktøjet.

Udover plakater og postkort til arbejdspladserne planlægger kommunen at afholde et årligt fyraftensmøde for alle medarbejdere over 58 år, hvor de kan høre om mulighederne i seniorindsatsen.

Hent Skanderborgs seniorindsats
Hent plakaten
Et godt og attraktivt seniorarbejdsliv
seniorarbejdsliv
4 værktøjer til seniorindsatsen
Seniorpartnerskabet

Find inspiration i Seniorpartnerskabets værktøjer, og kom i gang med en seniorindsats.

Her er værktøjerne

Om Seniorpartnerskabet

KL og Forhandlingsfællesskabet har skabt Seniorpartnerskabet for at give flere seniorer lyst til og mulighed for at blive længere tid på det kommunale arbejdsmarked.

De ældre medarbejdere i kommunerne spiller en vigtig rolle, da deres kompetencer og erfaring har stor betydning for løsningen af kerneopgaven.

I dag er mere end hver fjerde kommunale medarbejder over 55 år, og med den nuværende tilbagetrækningsalder betyder det, at 100.000 medarbejdere går på pension frem til 2030.

Seniorpartnerskabet består af 43 kommuner og udvikler løsninger til den kommunale seniorindsats.

Seniorpartnerskabet