Seniorpartnerskabet

Seniortopmøde sparker dialogen og tankerne i gang

157 ledere og medarbejdere var for nylig samlet til seniortopmøde i Lemvig Kommune for at høre om det gode og lange arbejdsliv.

Af Bettine Romme Andersen 26/06/2023
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Hvordan kan vi få dig til at blive længere tid på arbejdsmarkedet? Og hvad skal der til for, at du har en god balance mellem dit arbejdsliv og din fritid?

Med de to spørgsmål blev alle medarbejdere i Lemvig Kommune fra 57+ år inviteret til topmøde.157 ud af 450 medarbejdere og ledere i aldersgruppen fra alle områder mødte op.

Hvad kan give dig lyst til mere?

Topmødet skulle inspirere og oplyse de erfarne medarbejdere om, hvilke muligheder de har for at blive længere på arbejdsmarkedet, men også starte dialogen om, hvad der kan få dem til at blive lidt længere i deres job.

- Formålet med topmødet er at få startet en proces og få sagt højt, at vi skal tage snakken og skabe dialog mellem leder og medarbejder om, hvad man går med af tanker om sin senkarriere, siger Ditte Ågård Pedersen, HR-konsulent i Lemvig Kommune og medarrangør af topmødet.

Cirka halvdelen af arbejdsstyrken i Lemvig Kommune er over 50 år.

- Det siger jo meget godt, hvorfor det er vigtigt, at vi arbejder med den her dagsorden, og hvorfor vores HovedMED har sat det i værk, siger Ditte Ågård Pedersen.

Frøet skal sås før tanker om pension sætter ind

Lemvig Kommune fik ideen til at lave et topmøde for deres seniormedarbejdere gennem Seniorpartnerskabet, som KL og Forhandlingsfællesskabet står bag, og 43 kommuner er en del af.

- Seniorpartnerskabet er rigtig godt, blandt andet fordi der er vidensdeling, og det var her, vi fik ideen til at lave et topmøde, siger HR-konsulenten.

Men hvornår er man senior? Det bliver løbende debatteret i Seniorpartnerskabet, og i forbindelse med planlægningen af topmødet landede Lemvig Kommune på en skæringsdato, der hedder 57 år.

- Vores overvejelser gik på, at vi gerne vil fange medarbejdernes opmærksomhed om det her emne, inden de tager en beslutning om, hvornår de gerne vil stoppe. Det skal derfor ikke være for tæt på pensionsalder, men samtidig skal det også opleves relevant og derfor heller ikke være for tidligt, siger Ditte Ågård Pedersen.

Satte tanker i gang om de sidste 10-15 år

Bente Høybye er konsulent i Velfærdssekretariatet i Lemvig Kommune og fylder 57 år denne sommer, derfor blev hun inviteret med til topmødet.

Først tænkte hun, at hun ikke lige var i målgruppen, men besluttede så alligevel at tage afsted.

- Jeg kan godt lide at arbejde og færdiggjorde en ny uddannelse i 2019, så jeg kan arbejde med noget, der for mig giver mening. Så jeg har ikke tænkt på pension eller lagt planer og følte derfor ikke, at det kunne være noget for mig, siger hun.

Men dagen skabte alligevel nogle refleksioner om, hvorvidt hun burde gå i gang med at planlægge, hvordan den sidste del af hendes arbejdsliv skal udspille sig.

- Jeg ved jo godt, at der kommer et sluttidspunkt, og at jeg med tiden kan ende med et ønske om en anden fordeling mellem arbejdstid og fritid i hverdagen. At jeg, ud fra et ønske om fortsat at være en aktiv del af arbejdsmarkedet i mange år endnu, måske kunne have fordel at begynde at planlægge, hvordan det bedst realiseres, siger hun.

Topmødet er et godt startskud

At få tankerne - og dialogerne - i gang om den sene karriere, var netop formålet med topmødet, siger HR-konsulent Ditte Ågård Pedersen. Det tre timer lange topmøde lå fra kl. 13.30-16.30 på en hverdag.

- Der var rigtig meget snak og dialog ved bordene undervejs, og nu har vi sået et frø, så medarbejderne kan gå hjem og tænke mere konkret i forhold til deres egne ønsker, siger hun.

Topmødet skal dog ikke stå alene, der er andre tiltag på vej.

- Det er den individuelle dialog, der er vigtig. Alle har jo ret til en seniorsamtale, og det skal vi huske at gøre brug af, siger HR-konsulenten. Kommunen har dog ikke lagt sig fast på, hvordan seniorsamtalen skal spille sammen med de eksisterende MUS-samtaler, men det er en af de kommende opgaver.

Ledere skal klædes på

Det næste og vigtige skridt handler om at klæde lederne endnu bedre på til at tage dialogen og seniorsamtalerne.

- Vi skal lave en lederworkshop i september, hvor vi får klædt lederne på til opgaven, og vi påtænker at lave en ledermanual, hvor vi får samlet ledernes opgaver, samtidig med at vi henviser til, hvor de kan få hjælp og vejledning til arbejdet, siger Ditte Ågård Pedersen.

Værktøjer på vej

I Seniorpartnerskabet har de 43 kommuner været med til at udvikle en række værktøjer til kommunernes seniorindsats.

Værktøjerne er lige på trapperne, og Ditte Ågård Pedersen ser frem til særligt at kunne introducere ledere og medarbejdere i Lemvig for konceptet for seniorsamtalen samt et idékatalog, som kommer med eksempler på senioraftaler og individuelle løsninger.

- Materialet fra Seniorpartnerskabet skal ud at ligge på vores intranet, blandt andet fordi det giver nogle gode eksempler på, hvad andre har gjort, så man ikke bliver begrænset i sine tanker om, hvad der kan lade sig gøre.

Hoved MED-udvalget i Lemvig Kommune vil evaluere forløbet med Seniorpartnerskabet, og tager herunder stilling til, om topmøde-formen skal gentages fremover.

Invitationen til topmødet

Se, hvordan invitationen til fastholdelse af erfarne medarbejdere i Lemvig Kommune så ud.

Om Seniorpartnerskabet

KL og Forhandlingsfællesskabet har skabt Seniorpartnerskabet for at give flere seniorer lyst til og mulighed for at blive længere tid på det kommunale arbejdsmarked.

De ældre medarbejdere i kommunerne spiller en vigtig rolle, da deres kompetencer og erfaring har stor betydning for løsningen af kerneopgaven.

I dag er mere end hver fjerde kommunale medarbejder over 55 år, og med den nuværende tilbagetrækningsalder betyder det, at 100.000 medarbejdere går på pension frem til 2030.

Seniorpartnerskabet består af 43 kommuner og udvikler løsninger til den kommunale seniorindsats.

Seniorpartnerskabet