Udnyt potentialet i et godt og langt arbejdsliv

43 kommuner i Seniorpartnerskabet har i et år sat fokus på at styrke seniorindsatsen og er nu klar til at dele viden, erfaringer og værktøjer.

Af Bettine Romme Andersen 04/09/2023
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Hvis seniorer i kommunerne har lyst til at forlænge deres arbejdsliv, så skal de have mulighed for det.

Med det afsæt har 43 kommuner i Seniorpartnerskabet det seneste år arbejdet på at skabe lyst og mulighed for, at medarbejderne kan blive længere i jobbet - både for medarbejderne men også arbejdspladsernes skyld.

Vigtige skridt til et længere arbejdsliv

Partnerskabskommunerne har set på løsningsmuligheder for at fastholde de erfarne medarbejdere, men også på barrierer og forhindringer for et langt arbejdsliv. Fastholdelse af seniorerne er nemlig en vigtig brik i løsningen af arbejdskraftudfordringerne i kommunerne.

- Med Seniorpartnerskabet har vi taget nogle vigtige skridt i den forandring, vi har brug for at skabe, så flere medarbejdere bliver længere på arbejdsmarkedet. Derfor vil vi gerne takke de 43 kommuner i partnerskabet. De har bidraget med erfaringer, ideer og generøst delt deres læring, siger Michael Ziegler, formand for KL's Løn og Personaleudvalg.

Seniorpartnerskabet er skabt af KL og Forhandlingsfællesskabet for at give alle seniormedarbejdere i kommunerne lyst og mulighed for at blive længere i arbejde.

- Vi har med partnerskabet sat fokus på at forbedre opmærksomheden på fastholdelse og skabe vilkår for, at de seniorer, som kan have udfordringer ved at fortsætte i jobbet, får mulighed for at blive og bidrage med deres kompetencer og erfaring, siger formand for Forhandlingsfællesskabet Mona Striib.

Styrk seniorindsatserne

Arbejdet i de 43 kommuner har genereret viden og erfaringer, men også resulteret i udviklingen af fire værktøjer, som alle kommuner nu har mulighed for at bruge.

De fire værktøjer omhandler blandt andet en håndbog til MED, skemaer til seniorsamtalen og et idékatalog over løsninger, der fører til bedre fastholdelse, og er alle udviklet og testet sammen med partnerskabskommunerne.

- Vi er rigtig glade for resultatet og vil gerne opfordre alle kommuner til at kigge værktøjerne igennem og se, om de ikke kan bruges i arbejdet med en styrket seniorindsats, siger Mona Striib.

Et godt og langt arbejdsliv for den enkelte er både til fordel for medarbejderne selv, men også for central brik i at løse arbejdskraftudfordringen. Derfor vil fokus på fastholdelse og senere tilbagetrækning fortsat være et indsatsområde for parterne.

- Seniorpartnerskabet er ved at nå sin ende, men arbejdet med at styrke seniorindsatsen i kommunerne er langt fra slut. Og vi vil som centrale parter fortsat være i dialog om, hvordan vi kan understøtte kommunernes arbejde bedst muligt, siger Michael Ziegler fra KL.

Brug værktøjerne!

De fire værktøjer er udviklet på baggrund af kommunernes behov og alle har bidraget til at kvalificere dem. Og resultatet er meget brugbart, siger to af partnerskabskommunerne.

- Det er særdeles konkrete værktøjer. De er gennemarbejdede og lige til at gå til for både ledere og medarbejdere, så nu implementerer vi dem, og så kan vi altid videreudvikle efter behov, siger leder af Jobcenter Bornholm Mikael Schenk og bakkes op af HR-konsulent Anita Svensson fra Halsnæs Kommune.

- Det er rigtig godt, at man kan få en køreplan til arbejdet, men samtidig også plukke i det og gøre det til sit eget. Så værktøjerne er meget brugbare, siger hun.

De fire værktøjer:

 

Om Seniorpartnerskabet

KL og Forhandlingsfællesskabet har skabt Seniorpartnerskabet for at give flere seniorer lyst til og mulighed for at blive længere tid på det kommunale arbejdsmarked.

De ældre medarbejdere i kommunerne spiller en vigtig rolle, da deres kompetencer og erfaring har stor betydning for løsningen af kerneopgaven.

I dag er mere end hver fjerde kommunale medarbejder over 55 år, og med den nuværende tilbagetrækningsalder betyder det, at 100.000 medarbejdere går på pension frem til 2030.

Seniorpartnerskabet består af 43 kommuner og udvikler løsninger til den kommunale seniorindsats.

Rammeaftale om Seniorpolitik

I forbindelse med OK21 fornyede KL og Forhandlingsfællesskabet Rammeaftale om Seniorpolitik med et fokus på fastholdelse og et langt og godt seniorarbejdsliv og aftalte Seniorpartnerskabet.

 

Seniorpartnerskabet