Mia Hegnslund

Nyt koncept for seniorsamtaler: ”Vi har ramt noget rigtigt!”

Se, hvordan kommune arbejder med fastholdelse af seniorer.

Af Sine Molbæk-Steensig 06/06/2023
Forhandlingsfællesskabet,
KL

- Om 10 år vil vi have dobbelt så mange borgere over 80 år. Det betyder, at vi kommer til at mangle 250 social- og sundhedsmedarbejdere. Samtidig er 48 procent af vores medarbejdere i dag over 50 år, så hvad stiller vi op?

Sådan spørger Mia Hegnslund, der er HR-konsulent i Fredensborg Kommune. Hun fortæller som én af de 43 partnerskabskommuner om kommunens erfaringer og overvejelser omkring fastholdelse af seniorer, og det ny koncept for seniorsamtaler som de nu anvender i kommunen.

Mød en leder og medarbejder der har afprøvet konceptet for seniorsamtaler

Vi vil så gerne du bliver lidt længere….

Kommunale arbejdspladser landet over har i dag svært ved at rekruttere medarbejdere, og den udfordring vil kun vokse i fremtiden. En af løsningerne handler om at skabe lyst og mulighed for, at de eksisterede medarbejdere bliver lidt længere på arbejdsmarkedet.

Fredensborg Kommune vil gerne satse på seniorerne og har udviklet et koncept for afholdelse af seniorsamtaler, som skal bidrage til at fastholde de erfarne medarbejdere.

Stjæler med stolthed

Inspirationen til arbejdet med seniorsamtalen kommer blandt andet fra de øvrige kommuner i Seniorpartnerskabet, men også særligt fra projektet ”De erfarne”, som er lavet af Københavns Universitet.

- Vi har stjålet med arme og ben fra andres gode idéer og erfaringer – og vi stjæler med stolthed, siger Mia Hegnslund.

Fredensborg har valgt at udarbejde deres eget, meget overskuelige materiale med fokus på de tre nøgleord: Fastholdelse, trivsel og udvikling. Materialet er kun på fire sider, og Mia Hegnslund karakteriserer det som en slags ´pixi-udgave’ af allerede eksisterende, meget udførligt materiale.

Fredensborgs seniorsamtale-koncept

Få inspiration til, hvordan en seniorsamtale kan foregå med Fredensborgs nyudviklede koncept, som består af en introduktion, en forberedelse, en spørgeramme og en opfølgning.

 

  Forberedelse af en seniorsamtale

  Fredensborg har bygget seniorsamtalen op i tre dele:

  • Forberedelsen
  • Samtale
  • Opfølgning

  I forberedelsesfasen lægges der op til, at medarbejdere tænker over, hvordan de forstiller sig, at de sidste år af deres arbejdsliv skal være. Fx hvor længe de regner med at fortsætte, men også overvejer, om noget er blevet sværere eller lettere i arbejdslivet.

  Ledere afklarer og tænker over, hvad de kan tilbyde af muligheder og fleksibilitet. Der er som udgangspunkt ikke lagt op til, at der er ekstra penge, så det skal kunne foregå inden for de eksisterende rammer.

  Selve samtalen

  Under selve samtalen skal leder og medarbejder igennem en spørgeramme på otte spørgsmål inden for fire kategorier: Fagligt, Trivsel, Fleksibilitet og Fremtiden.

  Medarbejder og leder overvejer bl.a. spørgsmål som:

  • Kan jeg at gøre brug af mine kompetencer / erfaring på en anden måde, og hvilke ønsker har jeg til min faglige udvikling?
  • Hvordan er min relation til mine kolleger?
  • Hvordan trives jeg med den måde, som mit arbejde er tilrettelagt på i dag?
  • Hvilke tanker har jeg om fremtiden i forhold til arbejdsliv, familie og interesser?

  Husk opfølgning

  I konceptet lægges der op til at skrive et referat med det samme og få nedfældet eventuelle aftaler, ligesom det noteres hvornår der følges op, og hvem der gør det.

  Alder er et ømtåleligt emne

  En spørger fra salen er interesseret i, hvor gamle medarbejderne skal være, når seniorsamtalerne afholdes.

  - Vi har med vilje ikke givet et fast tal, men sagt at det i reglen er omkring de 60 år, siger Mia Hegnslund.

  Det er kommunerne selv, der bestemmer, hvordan de vil udforme deres seniorpolitik - herunder hvornår man tilbyder seniorsamtaler. 

  Mia Hegnslund fortæller, at for nogle medarbejdere er pensionsovervejelser en meget privat ting, mens andre gerne vil tale om det, så lederen har en særlig rolle i at spørge ind på en respektfuld måde.

  - Men den feedback, vi har fået fra medarbejderne, der har prøvet konceptet, tyder dog på, at vi har ramt noget rigtigt. De føler sig både set og anerkendt, og responsen på konceptet er positiv, siger hun.

  Vil ikke havne på det hemmelige intranet

  Ind til videre er konceptet for seniorsamtaler kun et koncept, der er afprøvet på to arbejdspladser på ældreområdet, men Mia Hegnslund håber, det på sigt kan bruges i hele kommunen.

  Men det kommer til at kræve politisk opbakning og en hel del benarbejde. Som hun siger:

  - Det her skal håndholdes. Vi skal ud og snakke med folk og fortælle om vores gode resultater. Ellers ender det bare som et hemmeligt dokument på intranettet.

  Værktøjer på vej

  De 43 kommuner i seniorpartnerskabet har gennem det seneste år udviklet og afprøvet en række værktøjer.

  Værktøjerne er lige på trapperne, så hold øje med seniorpartnerskabets projektside.

  De erfarne
  de erfarne

  Fredensborg er blandt andet blevet inspireret af et udviklings- og forskningsprojekt om seniorpraksis. Projektet hedder "De erfarne" og har sin egen hjemmeside med viden, podcastserie og værktøjer. 

  Se mere på projektets hjemmeside

  Seniorpartnerskabet