Seniorpartnerskabet

Det rykker på seniorområdet i 43 kommuner

I knap et år har 43 kommuner arbejdet med at udvikle deres seniorindsats, og snart kan de præsentere værktøjer, som understøtter arbejdet.

Af Bettine Romme Andersen 12/06/2023
Forhandlingsfællesskabet,
KL

43 kommuner arbejder på livet løs med at blive klogere på, hvad der skaber det gode og lange seniorarbejdsliv.

Det gør de i fællesskab i Seniorpartnerskabet, som KL og Forhandlingsfællesskabet har iværksat for at støtte kommunerne i at give seniorer lyst og mulighed for at blive længe i jobbet.

Kommunerne har mødtes tre gange for at sparke gang i deres seniorindsats, men også for i samlet trop at pege på, hvilke redskaber de mangler for at arbejde med seniordagsordenen helt fra HovedMED og ud til den enkelte pædagog, rengøringsmedarbejder eller social- og sundhedshjælper.

Proces for udvikling af seniorindsats

16 af kommunerne i partnerskabet mødtes i starten af juni i København for at videndele om, hvor deres proces med en seniorindsats står lige nu.

- Vi har lavet en tids- og procesplan, hvor vi skal drøfte vores seniorindsats i HovedMED. Vi regner med, at det ender ud med et koncept for en seniorsamtale og introduktion til samtalen til lederne samt og et idékatalog med muligheder, siger Mette Bønneland, konsulent i strategi og udvikling i Rødovre Kommune.

Helsingør Kommune har brugt Seniorpartnerskabet til at påbegynde udviklingen af en seniorpolitik i kommunen.

- Vi er en arbejdsgruppe, som har lavet et udkast til en seniorpolitik, som vi skal fremlægge i HovedMED efter sommerferien, fortæller tovholder og arbejdsmiljøkonsulent Kenneth Greve Jensen.

Kommunerne mangler arbejdskraft

De 43 kommuner i Seniorpartnerskabet deltager, fordi de gerne vil finde løsninger, som kan skabe et godt og langt seniorarbejdsliv på de kommunale arbejdspladser.

Nogle kommuner har arbejdet med dagsordenen i længere tid og har formuleret en seniorpolitik, mens andre bruger Seniorpartnerskabet til at komme i gang.

Der er også kommuner, som har erfaringer med at afholde seniorsamtaler, lave seniornetværk, afholde senior-topmøde eller tilbyde seniorordninger, hvilket har betydet, at kommunerne har kunnet inspirere hinanden undervejs og sætte ord på, hvilke redskaber de mangler og savner for at arbejde med seniordagsordenen.

Fire værktøjer i støbeskeen

Det har resulteret i, at Seniorpartnerskabet har udviklet fire værktøjer - som alle kommunerne har bidraget til og kvalificeret.

Og det arbejde er næsten færdigt, så værktøjerne kan komme ud og blive brugt og skabe inspiration i alle 98 kommuner.

- Det er rigtig godt, at man kan få en køreplan til arbejdet, men samtidig også plukke i det og gøre det til sit eget. Så det er rigtig brugbart med de her værktøjer, siger HR-konsulent Anita Svensson fra Halsnæs Kommune.

De fire værktøjer er:

  • En håndbog til seniorindsatsen, som handler om organisering og forankring
     
  • Inspirationskatalog til senioraftaler, som indeholder eksempler på aftaler og individuelle løsninger
     
  • Kommunikation om seniorindsatsen, som handler om, hvordan kommuner kan kommunikere om indsatsen
     
  • Materiale til seniorsamtalen, som indeholder skabelon til seniorsamtalen og introduktion til ledere og medarbejdere

Prøvehandlinger skal bygge fortællinger

I Rudersdal Kommune glæder man sig til at arbejde med værktøjerne. I den nordsjællandske kommune vil man starte med at afprøve seniorsamtale-skemaet.

- Vi skal i HovedMED og fortælle om projektet i et forum om rekruttering og fastholdelse. Og så skal vi lave prøvehandlinger på social- og skoleområdet, hvor vi skal prøve seniorsamtaleskemaet af, siger Monia Stoltz, der er FTR for social- og sundhedsmedarbejdere i FOA.

Rudersdal har valgt at lave prøvehandlinger i mindre skala og evaluere, inden et værktøj skal udbredes til et helt område.

- Prøvehandlinger er gode, fordi det kan give os erfaringer og helt konkrete historier, vi kan bygge fortællinger op omkring, inden vi skal implementere, siger Rikke Buhl, der er programleder for rekruttering og tilknytning i Rudersdal Kommune.

Kommunerne i Seniorpartnerskabet mødes en sidste gang i efteråret.

Se webinar om implementering: Handling trumfer holdning

Implementering starter fra dag 1

Hvordan bliver en ny seniorpolitik til virkelighed i en kommune? Og hvordan får man ledere og medarbejdere til at afholde seniorsamtaler?

Det handler om at have en plan for virkeliggørelse - også kaldet implementering.

For at give kommunerne i Seniorpartnerskabet lidt inspiration til, hvordan man 'implementerer', gæstede Stine Bech Olsen udviklingsdagen.

Hun har arbejdet med implementering på sygefraværsområdet i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

- Når I taler om seniorindsatsen nu i jeres kommuner, så er det allerede en del af implementeringen, for implementering starter fra dag 1, lød det fra Stine Bech Olsen.

Hendes tre vigtigste pointer om implementering handler om medarbejderinddragelse, tydelige roller og ledelsesopbakning i hele kæden samt kommunikation om nødvendigheden af forandringen.

- Man skal huske, at det tager tid at skabe forandringer, men vi ved, at vi skaber bedre løsninger, når vi inddrager og skaber mening - det øger også trivslen.

Om Seniorpartnerskabet

KL og Forhandlingsfællesskabet har skabt Seniorpartnerskabet for at give flere seniorer lyst til og mulighed for at blive længere tid på det kommunale arbejdsmarked.

De ældre medarbejdere i kommunerne spiller en vigtig rolle, da deres kompetencer og erfaring har stor betydning for løsningen af kerneopgaven.

I dag er mere end hver fjerde kommunale medarbejder over 55 år, og med den nuværende tilbagetrækningsalder betyder det, at 100.000 medarbejdere går på pension frem til 2030.

Seniorpartnerskabet består af 43 kommuner og udvikler løsninger til den kommunale seniorindsats.

Seniorpartnerskabet