MED-udvalg

Kom godt i gang med uddannelsesarbejdet i MED-udvalget

Har I brug for inspiration til, hvordan I kan understøtte arbejdet med kompetenceudvikling ? Så tag Den opsøgende indsats med på råd

Af Pernille Søndergaard 08/05/2024

Ønsker I inspiration til MED-udvalgets årlige drøftelse om uddannelse og kompetenceudvikling ?

Har I brug for at få viden om eller genopfrisket mulighederne og de økonomiske rammer i Den Kommunale Kompetencefond for FOA, og 3F overenskomstområder?

Så tag fat i Den opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling.

Hvorfor skal MED-udvalget sætte kompetenceudvikling på dagsordenen?

Udvikling af medarbejderes kompetencer og kvalifikationer er en forudsætning for effektiv opgaveløsning med høj kvalitet og vedvarende udvikling af arbejdspladsen.

Ifølge ”Aftale om Kompetenceudvikling” mellem KL og Forhandlingsfællesskabet skal MED- udvalget med afsæt i arbejdspladsens mål og behov for kompetenceudvikling drøfte:

  • De overordnede mål for kompetenceudviklingsindsatsen på arbejdspladsen
  • Sammenhængen mellem arbejdspladsens mål/strategier og kompetenceudvikling
  • Hvordan arbejdet med kompetenceudvikling evalueres

Det er altså et fælles anliggende for ledere og medarbejderrepræsentanter, at medarbejdere får mulighed for kompetenceudvikling gennem fx det daglige arbejde eller efter- og videreuddannelse.

Det kalder på, at arbejdspladserne via MED-udvalget griber kompetenceudvikling an på en strategisk og systematisk måde.

Tilbud om gratis støtte

Den opsøgende indsats tilbyder gratis støtte i form af sparring, oplæg eller workshops, som understøtter jeres strategiske arbejde med uddannelse og kompetenceudvikling.

Vi tager udgangspunkt i de udfordringer, som I står med. Målet er at støtte jer til at arbejde praksisrettet og succesfuldt med uddannelsesindsatser på netop jeres arbejdsplads.

Kontakt Den opsøgende indsats

Har I brug for information i jeres MED-udvalg om mulighederne for at opkvalificere medarbejdere og for at få viden om de økonomiske muligheder?
Kontakt teamet

Hvem er vi?

Her kan du møde teamet bag Den opsøgende indsats for uddannelse & kompetenceudvikling.
Se medarbejderne

Thomas Dyhr, vej- og parkchef i Hvidovre Kommune

Vores mindset og italesættelse omkring kompetenceløft af medarbejderne har flyttet sig, efter vi har haft en konsulent fra Den opsøgende indsats med på vores MED-udvalgsmøde.

Det var en øjenåbner at få synliggjort, hvor mange forskellige muligheder, der er, for at få tilskud til kompetenceløft. Det er en kæmpegave at få i et presset kommunalt budget, som betyder, at vi fremadrettet kan få kompetenceudviklet mange flere medarbejdere.

Så det er jo superfedt, at der er sparringspartnere som Den opsøgende indsats, der kan hjælpe med rådgivning om, hvordan man sikrer at få tilskud til kompetenceløft.

Når det handler om kompetenceudvikling, er det vigtigt, at man har både tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten med. De har fingeren på pulsen blandt deres kolleger og kan støtte ledelsen i at tage de rigtige beslutninger om kompetenceløft.

Så jo flere, der har viden om mulighederne, jo flere er vi til at huske hinanden på, at vi kan gøre en positiv forskel.

Uddannelse & kompetenceudvikling