Uddannelse kan løfte medarbejderne

Få hjælp til uddannelsesforløb fra A-Z

Der er både rådgivning og støtte til opkvalificering af medarbejdere i fokuseret samarbejde mellem KL, FOA og 3F.

Af Mette Dissing Sandahl 01/03/2023
3F,
FOA,
KL

Nye og ændrede opgaver i kommunerne kalder på nye kompetencer.

Men reglerne for tilskud til kompetenceudvikling kan være komplicerede. Derfor har KL, FOA og 3F sammen etableret Den opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling, som kan yde rådgivning og støtte til kommunale arbejdspladser, der ønsker at arbejde med kompetenceudvikling.

Her er erfarne konsulenter, der siden 2018 har understøttet kommunale arbejdspladser med kompetenceudvikling, klar til at hjælpe tillidsrepræsentanter og ledere med at tilrettelægge kompetenceudviklingsforløb. Konsulenter kan bistå med vejledning om alt fra at søge tilskud fra kompetencefonde, vikardækning, motivationsarbejde og at tilrettelægge de gode processer.

Målet med indsatsen er at gøre det lettere for den enkelte arbejdsplads at tilrettelægge lige præcis det kompetenceudviklingsforløb, der er behov for på den konkrete arbejdsplads.

På den måde skal indsatsen være med til at understøtte at kommunerne nu og i fremtiden har adgang til den nødvendige arbejdskraft samt at medarbejderne har de rette kompetencer til at løse hverdagens opgaver.

Stærke erfaringer

Teamets fire konsulenter - i daglig tale kaldet Den opsøgende indsats - har været i gang i et år og har opsamlet værdifulde erfaringer om, hvordan de bedst vejleder arbejdspladser i at igangsætte og gennemføre kompetenceudvikling.

For det kan være en kompliceret proces at planlægge et godt uddannelsesforløb for en kommunal arbejdsplads. Der skal sikres forankring hos MED-udvalg og lokalafdelinger, planlægges et godt rul, så arbejdspladsen ikke skal undvære for mange kernemedarbejdere på en gang, indkaldes vikarer i god tid, og sikres at medarbejderne lander godt på arbejdspladsen med deres nye viden.

- Vi har for eksempel hjulpet en kommune med at tilrettelægge et forløb, hvor 700 medarbejdere på FOA’s område blev screenet og efterfølgende tilbudt kompetenceudvikling ud fra den enkeltes behov, forklarer sekretariatsleder i Den opsøgende indsats Jette Bakkedal.

I sådanne forløb er det vigtigt, at man fra start har tænkt alle processer igennem. For eksempel hvordan man får vikarer til at dække ind for de medarbejdere, der er på uddannelse, hvornår man inddrager uddannelsesudbyderen, hvordan medarbejderne forberedes til uddannelse, og hvem der søger tilskud hos eksempelvis Kompetencefonden.

- Her kan vi vejlede og guide de ansvarlige ledere og medarbejdere, siger Jette Bakkedal.

Ny hjemmeside skal inspirere

Nu lancerer Den opsøgende indsats en ny hjemmeside, hvor arbejdspladserne kan få inspiration og konkret hjælp til at løfte kompetenceudviklingen i kommunerne.

Men der ligger endnu mere erfaring bag Den opsøgende indsats, som står ovenpå flere års arbejde med projekterne ’Ufaglært til Faglært’ og ’Bedre til ord, tal og IT’.

Styrker den enkelte og fællesskabet

Målet med Den opsøgende indsats er at bidrage til de kommunale medarbejderes kompetencer inden for alle FOA’s og 3F’s faggrupper. Løftet skal ske, der hvor kommunerne oplever et behov, så både den enkelte og fællesskabet bliver styrket.

Når kommunen får lavet en god plan for uddannelse, og uddannelsesinstitutionerne skaber et trygt læringsrum, så blomstrer medarbejderne. Erfaringer viser, at de medarbejdere, som allerede har gennemført kurser, har fået mod på mere uddannelse og større selvtillid.

Rustet til fremtiden

Det er KL, FOA og 3F’s ønske, at Den opsøgende indsats skal levere skræddersyet hjælp til ledere og tillidsvalgte i kommunerne, der kan sætte gang i en strategisk udvikling af kompetencer. Det skal samtidig understøtte en kultur, hvor uddannelse både ses som muligt og attraktivt.

- I den opsøgende indsats gennemfører vi aktiviteter, der skal løfte dagsordenen omkring kompetenceudvikling. Vi gennemfører webinarer og konferencer ud fra de specifikke behov, som de kommunale arbejdspladser oplever. Vi tilbyder også workshops med fokus på motivation, transfer af viden, strategisk kompetenceudvikling og forberedelse af uddannelsesforløb. Tag meget gerne fat i os, hvis vi skal hjælpe jer med jeres næste kompetenceudviklingsforløb, siger sekretariatsleder i Den opsøgende indsats Jette Bakkedal.

Kontakt den opsøgende indsats

Har I brug for en en snak om mulighederne for at opkvalificere medarbejdere og for at få viden om de økonomiske muligheder?
Kontakt teamet

Hvem er vi?

Her kan du møde teamet bag Den opsøgende indsats for uddannelse & kompetenceudvikling.

Se medarbejderne

Sådan arbejder Den opsøgende indsats

Den opsøgende indsats for uddannelse & kompetenceudvikling har konsulenter, som er klar til at hjælpe arbejdspladserne med argumenter til at gå i gang.

De kan hjælpe med at tilrettelægge en proces og lave en drejebog for efteruddannelse, fortæller om støttemulighederne og vejleder kommunale arbejdspladser i, hvordan de søger.

Den opsøgende indsats for uddannelse & kompetenceudvikling arbejder strategisk og inddrager hele arbejdspladsen. Ved at hjælpe ledere og medarbejdere i kommunerne med viden og rådgivning kan de kommunale medarbejdere få de rigtige kompetencer til at løse opgaverne til gavn for borgerne og for medarbejderne selv.

Uddannelse & kompetenceudvikling