Christoffer Poulsen gik fra ufaglært til faglært

Christoffer er faglært: Det giver stolthed og selvtillid

Christoffer Poulsen har taget en faglært uddannelse med løn og fået papir på det, han kan, med 'Ufaglært til faglært'-puljen.

Af Irene Aya Schou 23/01/2023
3F,
FOA,
KL

Christoffer Poulsen har haft et arbejdsliv som kommunal specialarbejder i en årrække. Nu kan han kalde sig faglært efter at have taget en uddannelse som anlægsgartner på Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde.

Og det endda med fuld løn samt kompensation til arbejdsgiveren igennem Den Kommunale Kompetencefond og puljen ’Fra ufaglært til faglært’.

- Min motivation for at uddanne mig var at få papir på det, jeg kunne, fortæller Christoffer Poulsen, der siden 2015 har været ansat i Københavns Kommunes teknik og miljøforvaltning.

Afsluttede med sølvmedalje

Han viser stolt sit svendebrev frem på sin smartphone. Uddannelsen til anlægsgartner tog syv måneder over en periode på to år, og svendeprøven blev bestået med bravur.

- Jeg fik sølvmedalje, hvilket betyder, at jeg har fået 12 i både den praktiske og teoretiske del, siger Christoffer Poulsen, der udførte svendeprøven sammen med kammeraten Mark, der i dag arbejder som anlægsgartner i Albertslund Kommune.

Netværk og nye kolleger

De to kendte ikke hinanden før uddannelsen. I dag er de gode venner.

- Uddannelsen har givet mig en god ven, et bredt fagligt netværk og faktisk også to nye kolleger. Jeg har fået to fra min klasse ansat herinde, siger Christoffer Poulsen, der er en del af Center for Drift Syd og holder til i en bygning i Valby.

Som faglært har han også fået et lønløft. Og så er han blevet mere motiveret for arbejdet.

- Jeg har fået en større stolthed og en større selvtillid. Jeg har altid følt, at jeg var god til mit arbejde, men nu føler jeg et større ansvar. Min leder og kolleger viser mig mere tillid, siger Christoffer Poulsen, der også er arbejdsmiljørepræsentant.

Latinske navne på træer 

Christoffer har altid holdt af at bruge sine hænder og arbejde udendørs, så det med at plante træer og beskære buske er ikke nyt for ham. Men uddannelsen som anlægsgartner har alligevel givet ham større viden om, hvad han foretager sig.

- Arbejdsmæssigt udfører jeg nogenlunde de samme arbejdsopgaver, men jeg forstår teorien bag. Nogle af de ting, jeg lavede før, gav ikke mening. Det kunne være nedskæring af buske, som jeg tidligere skar ned om vinteren, fordi jeg her havde mest tid. Nu ved jeg, at det er bedre for spiringen at vente til starten af sommeren, siger han.  

Uddannelsen som faglært har også givet ham et større ordforråd.

- Vi lærer både de danske og botaniske navne på træer, buske, stauder. Det botaniske navn er på latin. Det er for eksempel godt at vide, når vi bestiller fra nettet, siger Christoffer.

Undervisning inkluderer alle

Christoffer Poulsen betegner uddannelsesforløbet som 'kanon'. God klasse, gode klassekammerater, godt sammenhold og gode undervisere. Han understreger, at der er plads til alle, også til folk med diagnoser eller psykiske udfordringer.

- Underviserne er gode til at inkludere alle. Er du ordblind, så findes der IT-pakker. Er du psykisk udfordret, så findes der mentorordning, og du får en mentor. Jeg kan kun sige: 'Spring ud i det'.

For Christoffer Poulsen er det afgørende, at han har fået løn under uddannelsen og endda kørselspenge til og fra skole.

- Jeg har lejlighed, bil og endda en motorcykel, så det havde ikke kunnet lade sig gøre på en SU, siger Christoffer, der oprindelig er uddannet pædagogisk assistent.

Ledelsen har afgørende rolle

Han har dog aldrig brugt uddannelsen. Men som faglært kan han bedre bruge sin pædagogiske viden, fordi han nu får et større ansvar for at lære fra sig. 

- I næste uge skal jeg med en elev ud og plante træer. Det glæder jeg mig til. Jeg motiveres af viden, og jeg kan lide at gå forrest og være med til at præge andre og sætte en positiv retning, siger Christoffer Poulsen, der startede på uddannelsen som anlægsgartner i november 2020.

Forinden havde han været til et informationsmøde sammen med fem andre specialarbejdere fra Københavns Kommune. 

Ingen af dem valgte at påbegynde uddannelsen til faglært. Bekymringerne var for store, husker Christoffer. Er jeg god nok? Kan jeg sidde stille? Kan det hænge sammen økonomisk? For Christoffer Poulsen er det afgørende, at ledelsen bakker op.  

- Ledelsen spiller en afgørende rolle. Min leder har bakket mig op hele vejen. Som leder har du pligt til at undersøge mulighederne i stedet for at sige nej, siger han.

Frygt for at svigte makker

Christoffers største bekymring ved at starte på uddannelsen var, at han ville svigte sin faste makker gennem flere år. Skulle han nu lave dobbeltarbejde, mens Christoffer var på skole? Makkeren er selv faglært og havde fuld forståelse for Christoffers situation, da de tog en snak om det.

- Man er nødt til at tænke på sig selv i den situation, og min leder skaffede da også en sæsonansat, der kunne aflaste, siger Christoffer Poulsen, der kalder skiftet fra ufaglært til faglært for en win-win-situation for alle.

- Mester får en bedre uddannet og mere motiveret svend tilbage, vi får en uddannelse, som kan bruges andre steder og bliver bedre til vores job i det daglige. Alle får noget ud af det, siger Christoffer Poulsen.

Leder: Uddannelse giver sult efter spændende opgaver

Morten Christiansen er enhedschef i Københavns Kommune og Christoffer Poulsens nærmeste leder. Det var ham, der oprindelig gik til Christoffer med ideen om at gå fra ufaglært til faglært.

- Jeg valgte at tilbyde mine medarbejdere en uddannelse "Fra ufaglært til faglært", fordi nogle af medarbejderne har kompetencer og opgaver, hvor vi kunne bruge, at de blev opnormeret i deres vidensfelt og daglige arbejde. Det er en fordel for os som arbejdsplads, at vi får nogle medarbejdere, der er kompetente på et nyt niveau, siger han.

Morten Christiansen er selv uddannet anlægsgartner og landskabsarkitekt. Han mærker tydeligt, at opkvalificering fra ufaglært til faglært bliver mere og mere nødvendigt.  

- Min opgave som chef er at motivere mine medarbejdere til at sige: 'Vi vil gerne have mere viden'. Jeg har mange gode specialarbejdere, men med de stigende krav om driftoptimering og effektivitet, er det nødvendigt, at medarbejderne er faglært velfunderede og har en baggrundsviden, der gør, at når man giver dem en opgave, så skal man ikke ud at instruere og fortælle en masse, hvilket tager tid fra opgaven.     

Han oplever, at medarbejderne er mere motiverede, når de har været på uddannelse.

- De kommer hjem og siger: 'Nu har jeg været på dette kursus. Nu vil jeg gerne have nogle flere beskæringsopgaver eller træfældningsopgaver eller måske et kursus mere.' De bliver sultne efter spændende opgaver, siger Morten Christiansen.

 

Kontakt den opsøgende indsats

Har I brug for en en snak om mulighederne for at opkvalificere medarbejdere og for at få viden om de økonomiske muligheder?
Kontakt teamet

Hvem er vi?

Her kan du møde teamet bag Den opsøgende indsats for uddannelse & kompetenceudvikling.

Se medarbejderne

Kort om "Ufaglært til Faglært" puljen

Puljen Ufaglært til Faglært er målrettet medarbejdere, som er fyldt 25 år, har været ansat i kommunen i minimum to år, og som kommunen ønsker at opkvalificere og fastholde i beskæftigelse. 

Der er to veje til at blive faglært. Enten tages uddannelsesforløbet på en gang, eller uddannelsesforløbet deles op i flere mindre forløb. Dette kaldes et ”på-vej-til”-forløb. For at komme i betragtning til puljen skal man være kortuddannet eller ufaglært, være fyldt 25 år og have været ansat i mindst to år i kommunen. 

Som ansat på en FOA og 3F overenskomst gives der tilskud til forskellen mellem den fast påregnelige løn og voksenelevlønnen til en faglært uddannelse.

Læs mere om Ufaglært til Faglært-puljen under Den Kommunale Kompetencefond.

Uddannelse & kompetenceudvikling