Bedre onboarding af nyansatte

4 anbefalinger: Bedre onboarding af nyansatte

Bliv bedre til at tage imod nye kolleger og sikre faglig kvalitet og trivsel.

Af Sine Molbæk-Steensig 01/05/2023
Dansk Socialrådgiverforening,
KL

Hvad skal der til, når I vil udvikle effektive intro- og mentorprogrammer?

Tre arbejdspladser har i samarbejde med Københavns Professionshøjskole arbejdet med at udvikle deres onboarding af nye kolleger. Her får I fire gode anbefalinger til, hvad I selv kan gøre.

De 4 anbefalinger

1: Dyrk den varme velkomst allerede inden første arbejdsdag (præboarding)

Hvorfor?

Starten som ny medarbejder kan være hård, og nogle nyansatte falder fra allerede før første arbejdsdag. Samtidig ligger der en uudnyttet ressource i tiden lige inden første arbejdsdag. Den nyansatte har lige fået sit første job og går i spænding og venter på at starte. Aldrig bliver motivationen for at lære om arbejdspladsen højere, og nysgerrigheden er stor.

Hvordan?

 • Dyrk den ‘varme velkomst’ før første arbejdsdag – med f.eks. en videohilsen fra leder og kollegaer og velkomstbreve.
 • Forventningsafstem allerede før første dag, hvad det er for en arbejdsdag, man lander i (f.eks. ‘Du vil fra start blive kastet ud i X og Y…) 
 • Kommuniker samtidig klart, at der står mentorer, buddyer og koordinatorer parat til at sparre fra dag ét, og hvordan man altid kan tage fat i f.eks. sin mentor.

Vi har haft mest fokus på at ruste den nye medarbejder fagligt. Så har vi haft knap så meget fokus på trivsel. Ikke fordi, det ikke har været vigtigt, men fordi man har rekrutteret for at tilføre værdi og ikke for at give værdi.

Mentor, Thisted 

2: Undgå informationsoverload

Hvorfor?

Introduktionsforløb er typisk indrettet med en meget intensiv introduktion til arbejdsopgaver, kollegaer og samarbejdspartnere i de første uger. Der er stor risiko for informationsoverload, hvor de nyansatte bagefter ikke kan huske, hvad de er blevet introduceret til, eller hvem de har hilst på.

Men når information og oplæring kobles til konkrete arbejdsopgaver, skabes der 'en arbejdsmæssig nødvendighed’. På den måde bliver den nye viden både aktuel og omsættelig og den nye medarbejder får mulighed for at afprøve det tillærte i praksis, stille kvalificerede spørgsmål, reflektere og handle selvstændigt. 

Hvordan?

 • Dosér introduktion efter behov, så aktiviteter og procedurer i et sagsforløb først introduceres, når den nye medarbejder har brug for det.
 • Undlad informationstunge introduktionsuger, og hav i stedet fokus på en roligere start med små mestringssejre og læringer, som vendes med mentor.

   

Det har handlet meget om, at vi før i tiden bare har booket alle funktioner i huset til at lave et oplæg de første 14 dage. Det var en
informationsbombe, den nye medarbejder fik. Og det har vi prøvet at dosere, så du får informationen, når du er det rigtige sted i din sagsproces.

Mentor, København 

3: Skab klarhed om mentorrollen

Hvorfor?

Det bør ikke være op til den enkelte mentor at definere og tage ansvar for opgaven. Når mentorrollen sættes i system bliver forventningerne og aftalerne klarere mellem leder, mentor og den nyansatte. 

Hvordan?

 • Gør det helt klart, hvad det betyder at være mentor. Hvilke opgaver skal løses? Hvordan ser en typisk mentorplan ud? Beskrivelserne skal være så klare, at alle medarbejdere i princippet ville kunne træde ind i rollen.
 • Gør det tydeligt for den nyansatte, hvad de kan forvente af deres mentor.
 • Spred mentorrollen ud til flere medarbejdere, så der altid er flere mentorer til rådighed for en nyansat - det kan f.eks. være at dele ansvarsområder eller have en primær mentor og en afløser.
 • Tilbyd også en "social buddy" som en del af introduktionsforløbet. Rollen som social buddy er en selvstændig rolle, løsrevet fra rollen som mentor.

Før var det mentorerne, der selv strikkede et program. Så de har været vidt forskellige på tværs af grupper i huset. Nogle fik meget tæt oplæring, nogle blev kastet lidt ud. Det her gør det mere håndgribeligt, struktureret og ensartet. Før, selvom det var det samme hus, selvom det var nogenlunde samme arbejdsopgaver, var oplæringerne meget forskellige.

Mentor, København 

4: Tænk i genanvendelige formater og udbred til hele organisationen

Hvorfor?

Introduktions- og mentorordninger kan hurtigt blive udfordret af fx mangel på tid, arbejdspres eller mange nyansatte på en gang, og det kan gøre ordningen skrøbelig. Når kompetenceudvikling og sparring bliver sat i system, så spares der tid og sikres mere ensartethed i onboardingen.

Hvordan?

 • Lav genanvendelige formater, indhold og redskaber, der kan bruges på tværs af organisationen, f.eks. et generisk velkomstbrev, en fast dagsorden for mentormøder, plan for de første introuger, skabeloner osv.
 • Leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant er tovholdere for at udbrede og sikre levedygtighed i introduktions- og mentorordningerne.
Se webinar om bedre onboarding

Giv jeres onboarding et serviceeftersyn. Se dette webinar, besvar refleksionsspørgsmålene og få forslag til det videre arbejde. 

Se webinar

Evaluering af intro-/mentorordninger for nyuddannede socialrådgivere

Artiklen bygger på konklusionerne fra Maples evaluering af projektet "Nøglen til en god start".

Om projektet "Nøglen til en god start: Introduktions- og mentorordninger for nyuddannede socialrådgivere"

KL og Dansk Socialrådgiverforening har igangsat et projekt, der kan understøtte arbejdspladser i at skabe en god start for nyuddannede socialrådgiver ved hjælp af introduktions- og mentorordninger. Projektet har til formål at bidrage til

 • bedre fastholdelse af nyuddannede socialrådgivere
 • at den faglige kvalitet i arbejdet udvikles og styrkes
 • at løfte arbejdsmiljøet på kommunale arbejdspladser

Se projektsiden 

Nøglen til en god start