Sådan gør I: Introduktionsforløb der virker

Få de bedste tips til en bedre start for nyuddannede socialrådgivere.

Af Sine Molbæk-Steensig 05/09/2022
Dansk Socialrådgiverforening,
KL

Alle nyansatte har brug for hjælp, støtte og en god oplæring, så de bliver integreret på arbejdspladsen, både fagligt og socialt. Mange arbejdspladser tilbyder derfor et introduktionsforløb og en mentorordning. I filmen kan du blive klogere på konkrete handlinger og værktøjer, som fremmer læring for nyansatte.

Viden skal kobles til konkrete arbejdsopgaver

Hvis du skal tage bare én ting med dig fra filmen, så er det, at ny viden skal kobles til praksis. Det nytter ikke at bombardere en ny medarbejder med viden, for meget af det vil være glemt, når det senere skal bruges.

Hvis ny viden skal sidde fast, skal den være både aktuel og omsættelig, og derfor skal den kobles til konkrete arbejdsopgaver. Det giver den nye medarbejder rum til at lære i et passende tempo og mulighed for at afprøve sin nye viden og færdigheder i praksis. Medarbejderen skal have mulighed for at stille kvalificerede spørgsmål, reflektere og handle selvstændigt. Derudover er det vigtigt, at den nye medarbejder får sat ansigter på de kollegaer, som kan hjælpe og støtte i den første tid.

LÆS OGSÅ: Sådan lærer vi bedst i nyt job

Læring og meningsfuldhed går hånd i hånd

At lære er tæt knyttet til oplevelsen af meningsfuldhed og af at tilegne sig konkrete kompetencer. Timing er essentiel, og det handler særligt om at blive præsenteret for informationer, når de skal bruges og at få feedback på sine opgaver.

Mentorforløb er guld værd - men KUN hvis rammerne er klare

Der er ingen tvivl om, at mentorforløb er et meget vigtigt værktøj til at styrke den nye medarbejders læringsproces. Den velmenende mentor melder ofte ud, at vedkommendes dør altid står åben. Men for den nye kollega kan den åbne dør være forbundet med usikkerhed - for hvor meget og hvornår er det okay at forstyrre?

Begynd med en forventningsafstemning, hvor I drøfter, hvad der er brug for i jeres situation. Det giver mening at arbejde systematisk med forventningsafstemning og løbende opfølgninger med afsæt i en personlig udviklingsplanEn udviklingsplan kan fx indeholde konkrete delmål for læring, prioritering af opgaver og deadlines samt anslået tidsforbrug for specifikke delopgaver. Planen skal vise, hvornår der er sparring, opfølgning og feedback og kan imødekomme behovet for overblik og planlægning.

Det er også en god idé at udarbejde en illustration af de typisk forekomne aktiviteter internt i organisationen, men også i relation til borgere og samarbejdspartnere. 

Refleksion: Kig jeres introduktions- og mentorordning igennem

Vær nysgerrig på følgende:

Hvem skal den nye medarbejder møde af kollegaer og samarbejdspartnere i de første uger?

  • Hvorfor er disse nøglepersoner udvalgt? Og hvordan bidrager de til den nye medarbejders oplæring?
  • Hvilken information er vigtig at formidle til den nye medarbejder, f.eks. introduktion til arbejdsgange, procedurer, IT-systemer, metoder mv.
  • Hvordan kan introduktionsprogrammet tilrettelægges, så vigtig information kobles til konkrete arbejdsopgaver, som den nye medarbejder skal løse i den kommende tid?

Er mentorens rolle og arbejdsopgaver klart defineret, så mentor kan lave en kvalificeret forventningsafstemning med den nye medarbejder?

  • Hvad er formålet med mentorordningen på jeres arbejdsplads?
  • Hvilke aktiviteter forventes mentor at varetage?
  • Hvor meget tid skal mentor bruge?
  • Hvilke metoder anvendes i den kollegiale feedback på opgaveløsningen?
Hvem henvender film og inspirationsmateriale sig til?

Film og inspirationsmateriale henvender sig til ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og andre der er ansvarlige for modtagelse af nyuddannede socialrådgivere på deres arbejdsplads.

Eksempel på introduktionsaktivitet som læreproces

Fremfor overordnet formidling af procedurer omkring afgørelser f.eks. ved organisationens fagkoordinator eller jurist, tages der afsæt i en konkret situation, hvor der skal træffes afgørelse. Det kræver, at medarbejderen klædes på i forhold til interne procedurer, faglige standarder, juridiske regler og oprettelse af afgørelsen i arbejdspladsens it-system.