Webinar om bedre onboarding - med værktøjer til dig

Giv jeres onboarding et serviceeftersyn. Se dette webinar, besvar refleksionsspørgsmålene og få forslag til det videre arbejde.

Af Sine Molbæk-Steensig 24/05/2023
Dansk Socialrådgiverforening,
KL

Mange offentlige arbejdspladser oplever udfordringer med at rekruttere og fastholde den nye generation af medarbejdere. Derfor afholdt Kommunernes Landsforening og Dansk Socialrådgiverforening et webinar om en bedre start til nyuddannede socialrådgivere.

Selvom webinaret tager afsæt i arbejdspladser med nyuddannede socialrådgivere, så er problemstillingerne og løsningsforslagene genkendelige og relevante for andre offentlige arbejdspladser, særligt indenfor det administrative område.

Hvorfor er en god onboarding vigtig?

Hyppige medarbejderskift koster mange ressourcer og skaber uro. Medarbejdere, der har været gennem et godt onboarding program, bliver længere i organisationen og føler sig hurtigere fagligt kompetente.

Se webinaret sammen og følg denne proces

Vi har tilrettelagt en proces i 5 trin for jer, der har set webinaret sammen som gruppe. Til processen skal I bruge Post-it

1. Start med at drøfte refleksionsspørgsmål:

  • Hvad er I blevet optagede af, efter at have lyttet til webinaret?
  • Hvilke udfordringer oplever I selv, når I tager imod nye medarbejdere hos jer?
  • Har I fokus nok på introduktions- og mentorordning hos jer?
  • Hvad fungerer godt, når I tager imod nye medarbejdere hos jer?

2. Notér individuelt på post its:

Hvad I bliver inspireret til fremadrettet, når I skal tage imod nye medarbejdere (en pointe pr. post it)

3. Fremlæg jeres pointer for hinanden

4. Udvælg og prioritér udviklingspunkter hos jer lokalt

5. Tag stilling til næste skridt…  

Det anbefales, at I nedsætter en arbejdsgruppe med både ledelses- og medarbejderrepræsentanter, der får til opgave at arbejde videre med udviklingspunkterne.

Inspiration til arbejdsgruppen

Læs mere om, hvordan I kan tilrettelægge en god udviklings- og implementeringsproces for onboarding af nye medarbejdere
Kom godt fra start – guide til proces

Find meget mere inspiration på temasiden for Nøglen til en god start

 

Om Nøglen til en god start

I projektet Nøglen til en god start har man set på, hvordan arbejdspladser kan give nye medarbejdere en god start på arbejdslivet ved at stille skarpt på introforløb og mentorordninger.

Projektet retter sig mod nyuddannede socialrådgivere, der begynder på deres første job, men flere pointer er lige så relevante for nyansatte i andre professioner.

Nøglen til en god start