Kom selv i gang: Tag godt imod nyuddannede socialrådgivere

Find ud af, hvad der kendetegner den nye generation af socialrådgivere, og hvad det stiller af krav til jer som arbejdsplads.

Af Sine Molbæk-Steensig 01/02/2022
Dansk Socialrådgiverforening,
KL

Projektet "Nøglen til en god start: Introduktions- og mentorordninger for nyuddannede socialrådgivere" er godt i gang. Projektet har fokus på bedre fastholdelse af nyuddannede socialrådgivere, og det sker bl.a. ved hjælp af introforløb og mentorordninger.

Som en del af projektet er deltagerkommunerne blevet klædt fagligt på af Københavns Professionshøjskole. Her kan I se to oplæg af Lektor Lotte Andersen, der har set nærmere på den nye generation af socialrådgivere og giver sit bud på, hvad der skal til for at fastholde den nye generation af socialrådgivere på arbejdspladsen.

LÆS OGSÅ: Meningsfuldhed og udvikling er nøglen til fastholdelse af nyuddannede socialrådgivere

Kvalificer jeres modtagelse af den nyuddannede medarbejder

Københavns Professionshøjskole har udarbejdet et forslag til, hvordan I selv kan arbejde med at forbedre jeres modtagelse af nyuddannede socialrådgivere ud fra de to videooplæg:

Sæt en time af på jeres næste fællesmøde, og følg step 1-4.

Step 1: Se video 1 (18 minutter)

Lotte Andersen, lektor ved Københavns Professionshøjskole, gennemgår her nyuddannede socialrådgiveres særlige karakteristika, deres styrker og udfordringer samt hvilke krav, det stiller til arbejdspladsen

 

Reflekter over de særlige kendetegn ved "Generation Y", som Lotte Andersen fremhæver i filmen:

Tag udgangspunkt i disse spørgsmål, og brug et par minutter på hvert kendetegn:

 1. Kan I genkende beskrivelserne i filmen, og har I lignende eksempler fra egen arbejdsplads?
 2. Hvad får I øje på af fordele og ulemper?
 3. Er der noget, som I er uenige i, eller som provokerer jer?
 4. Giver det inspiration til ændringer eller tilføjelser til jeres modtagelse af nyuddannede medarbejdere?

Lotte Andersen, lektor ved Københavns Professionshøjskole, fortæller om, hvad de nyuddannede har med sig i bagagen fra deres uddannelse, og hvordan I kan klæde den nyuddannede på i forhold til jeres specialiserede arbejdsområde

 

Denne øvelse danner udgangspunkt for en faglig drøftelse af jeres nuværende praksis, når I tager imod nyuddannede medarbejdere. Målet er at give jer inspiration til ændringer og nye tiltag i forhold til modtagelse af kommende nyuddannede kollegaer.

 1. Brug 5 minutter alene, og skriv på Post-Its, hvilke nye perspektiver på modtagelse af nyuddannede kollegaer, filmen har givet dig
 2. Hæng alle Post-Its op på væggen, og gruppér, hvis der flere enslydende. Herefter fremlægger alle i gruppen på skift et perspektiv. Drøft, hvordan  de nye perspektiver kan gavne jeres praksis med modtagelse af nyuddannede kollegaer
 3. Stil i fællesskab skarpt på, hvordan den nyansatte møder jer, og hvordan I møder den nyansatte:
 • Oplever jeres nyansatte fx, at de får en god modtagelse?
 • Er der noget, jeres nyansatte typisk efterspørger eller savner?
 • Har I klare mål og rammer for introduktionen af den nyansatte? Hvordan kan disse forbedres?
 • Hvordan kan I gøre en særlig indsats for de nyuddannede medarbejdere?
 • Skal der laves forskellige udgaver af introduktionsordninger til erfarne nyansatte og nyuddannede?
Om projektet "Nøglen til en god start: Introduktions- og mentorordninger for nyuddannede socialrådgivere"

KL og Dansk Socialrådgiverforening har igangsat et projekt, der kan understøtte arbejdspladser i at skabe en god start for nyuddannede socialrådgiver ved hjælp af introduktions- og mentorordninger. Projektet har til formål at bidrage til

 • bedre fastholdelse af nyuddannede socialrådgivere
 • at den faglige kvalitet i arbejdet udvikles og styrkes
 • at løfte arbejdsmiljøet på kommunale arbejdspladser

Se projektsiden 

Hvem henvender film og inspirationsmateriale sig til?

Film og inspirationsmateriale henvender sig til ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og andre der er ansvarlige for modtagelse af nyuddannede socialrådgivere på deres arbejdsplads.

Podcast: Min første tid i nyt job

FTFa har lavet en podcast-serie om den første tid i nyt job. Her kan du bl.a. møde Christine Petersen.

Christine er uddannet Socialrådgiver og arbejder nu som sagsbehandler i Københavns Kommune. 

I podcasten fortæller Christine om sin rejse fra studiet til arbejdslivet, vi hører om hendes personlige afklaring, de udfordringer hun har mødt, og hun giver gode råd til andre nyuddannede, der - ligesom hende selv - ønsker at få god start på deres karriere. 

Lyt med hos FTFa