velkommen

Hele arbejdspladsen skal tage imod den nyansatte

Borgercenter eksperimenterer med en bedre onboarding – erfaringerne kan bruges af alle typer arbejdspladser.

Af Sine Molbæk-Steensig 22/05/2023
Dansk Socialrådgiverforening,
KL

"Hej Line! Vi glæder os til at se dig!"

Sådan lyder det i en velkomstvideo fra Borgercenter Brønshøj, Husum og Vanløse, som de sender til deres nye kollega, nogle uger inden hun skal starte. Videoen har ikke taget mange minutter at lave, men den er et skridt på vejen til en god start for den nye medarbejder.

Borgercenteret, der ligger i Københavns Kommune, er en af de arbejdspladser, der har eksperimenteret med introduktions- og mentorordninger for nyansatte medarbejdere. Københavns Professionshøjskole har bistået med konsulentbistand og faglig sparring.

LÆS OGSÅ: 4 anbefalinger: Bedre onboarding af nyansatte

Udnyt præboardingen og giv en varm velkomst

Projektet har vist, at fasen lige før første arbejdsdag er en psykologisk kritisk periode for den nyansatte. Det er en periode, hvor en række tvivlsspørgsmål kan vokse sig store og gøre den nyansatte usikker på, om arbejdet og arbejdspladsen overhovedet er noget for vedkommende.

Borgercenter Brønshøj, Husum og Vanløse, men også andre arbejdspladser i projektet, har rigtig god erfaring med at lave en lille velkomstvideo. Dels er det rart for den nyansatte at vide, at arbejdspladsen ser frem til at vedkommende starter, men det giver også en vis grad af psykologisk tryghed at få et indtryk af, hvem man skal arbejde sammen med, hvem ens mentor er, hvordan kontoret ser ud osv.

Se velkomstvideo

Her er et en velkomstvideo fra eksempel fra Borgercenter Brønshøj, Husum og Vanløse

Det kan også være en god idé, at mentor ringer til den nyansatte og fortæller, hvad der skal ske på første arbejdsdag, eller at lederen skriver og fortæller om arbejdspladsens værdier, og hvordan den nyansatte passer ind i teamet. Den slags tiltag får den nyansatte til så småt at føle sig som en del af arbejdspladsen, allerede inden hun er startet.

Skru ned for informationen i starten og kom i gang med arbejdet

De første par uger er der stor risiko for informationsoverload, hvor de nyansatte bagefter ikke kan huske, hvad de er blevet introduceret til, eller hvem de har hilst på.

Eva Hertz, socialrådgiver og mentor i Borgercenter Brønshøj, Husum og Vanløse fortæller:

- Tidligere har de første dage været fyldt med rigtig mange introduktioner og præsentationer, og det har vi skaleret ned. Nu prøver vi i stedet at komme i gang med arbejdet allerede fra første dag, for det er det, den nyansatte har glædet sig til.

Anna Helweg Castenberg er også socialrådgiver og mentor.

 - Det giver et selvtillidsboost, at man kan sætte et par flueben på sin liste allerede den første dag. Så føler man, at man er kommet i gang, siger hun.

Viden når vi har brug for den

Og det er netop en af projektets pointer: Timing er essentiel for, hvor godt vi lærer.

Groft sagt, så skal viden doseres, så man først bliver præsenteret for informationer, når man skal bruge dem. På den måde bliver den nye viden koblet til konkrete arbejdsopgaver og opleves som meningsfuld – og det betyder, at vi husker den bedre og kan bruge den bedre.

I Borgercenteret betyder det fx, at den nyansatte først bliver introduceret til, hvordan børnesamtaler bliver afholdt, når den første børnesamtale er booket.

- Vi sætter os sammen og prepper den nye. Vi forklarer, hvilken type samtale det er, og hvad vi er optagede af. Og så går vi altid med til den første børnesamtale, så vi kan give feedback bagefter, fortæller Eva Hertz.

LÆS OGSÅ: Sådan lærer vi bedst i nyt job

Alle skal være med til at skabe en god start

Det er vigtigt, at ansvaret for at tage godt imod en ny medarbejder ikke kun ligger hos en mentor, men fordeles ud i hele medarbejdergruppen. I Borgercenteret har man derfor valgt at skabe en social rolle som ”Buddy”, der går på skift blandt medarbejderne hver uge. Buddyen sørger fx for, at den nye kommer med til frokost og fællesmøder, bliver præsenteret for forskellige personer i organisationen og forklarer praktiske ting.

- Vores Buddy-ordning gør det mere trygt at gå på arbejde for en ny. Det er en god måde at lære kollegerne at kende på. Der bliver hurtigt flere, man kan spørge om hjælp, og man føler sig som en del af fællesskabet, fortæller Eva Hertz.

Det sociale er nemlig en vigtig del af at gå på arbejde. Hvis man ikke trives socialt, så trives man heller ikke i arbejdet.

Borgercenter Brønshøj, Husum og Vanløse har desuden valgt at være to mentorer til en nyansat. På den måde er der altid nogen at spørge, det giver mere tid til feedback og sparring, og det gør onboardingforløbet mindre sårbart i forhold til fx sygdom og travle perioder.

Det er afgørende, at man ikke føler sig alene. Vi skal passe på hinanden, og det skal føles trygt at gå på arbejde.

Anna Helweg Castenberg, mentor

En god investering

De to mentorer fra borgercenteret er enige om, at tiden, de bruger på en god onboardingproces, er godt givet ud.

- En god start hos os er selvfølgelig vigtig i forhold til fastholdelse af nye kolleger, men det er også en megavigtig investering i forhold til at sikre vores høje faglige kvalitet, siger Anna Helweg Castenberg.

Leder: Det har været en gave

Lise Koch er afdelingsleder i Borgercenter Brønshøj, Husum og Vanløse. Hun er begejstret for projektet.

- Jeg tænker det som en gave. Før kunne vi blive lidt hektiske omkring starten for nye kolleger, nu har vi en god køreplan. Det sikrer en ensartethed, så alle nye får det, de skal have.

Artiklen er skrevet på baggrund af Borgercenter Brønshøj, Husum og Vanløses deltagelse i webinaret "Nøglen til en god start for nye medarbejdere", som blev afholdt den 11. maj 2023. 

Se webinar om bedre onboarding

Giv jeres onboarding et serviceeftersyn. Se dette webinar, besvar refleksionsspørgsmålene og få forslag til det videre arbejde. 

Se webinar

Om nøglen til en god start

Projektet ”Nøglen til en god start” er et udviklingsprojekt med fokus på at give nyuddannede socialrådgivere den bedst mulige start på arbejdslivet. Det har været en prioritet, at udviklingsarbejdet skulle foregå helt tæt på praksis ud fra den betragtning, at det er arbejdspladserne selv, der bedst ved, hvor skoen trykker, og hvilke løsninger der har gang på jord.

Projektet retter sig mod nyuddannede socialrådgivere, der begynder på deres første job, men flere pointer er lige så relevante for nyansatte i andre professioner.

LÆS OGSÅ: 4 anbefalinger: Bedre onboarding af nyansatte

Nøglen til en god start