Ny medarbejder opgaveoverblik

Sådan tilrettelægger du et introduktionsforløb

Skab de bedste forudsætninger for læring. Se hvordan kommune har gjort.

Af Sine Molbæk-Steensig 04/05/2023
Dansk Socialrådgiverforening,
KL

Når en arbejdsplads skal tage imod en ny kollega, gøres der ofte meget ud af, at vedkommende skal føle sig velkommen og samtidig blive klædt på til hurtigst muligt at kunne indfri krav og forventninger til opgaveløsningen. 

Et godt introduktionsforløb er afgørende for nyansatte medarbejderes læring og udvikling og kan have betydning for fastholdelse i job.

Læring skal kobles med arbejdsopgaver

For at skabe de bedste forudsætninger for læring og undgå overload af input, giver det mening at strukturere introduktionsforløbet, så information og oplæring kobles til en konkret arbejdsopgave.

På den måde bliver den nye viden aktuel og omsættelig og derved nemmere at huske. Det giver den nye medarbejder rum til at lære i afpasset tempo og med mulighed for at afprøve det tillærte i praksis. Den nye medarbejder får derved også mulighed for at stille kvalificerede spørgsmål, reflektere og handle selvstændigt.

I denne PowerPoint kan du se et eksempel på, hvordan en kommune har tilrettelagt et introduktionsforløb for en ny medarbejder. Du får også

  • En skabelon af et cirkulært introduktionsforløb
  • En skabelon af en vejviser - en måde at beskrive læringsprocessen i en ny type opgave
  • Eksempler på, hvordan det er brugt.
Sådan kan du tilrettelægge et introduktionsforløb
Sådan gør I: Introduktionsforløb der virker

Få de bedste tips til en bedre start for nyuddannede socialrådgivere.

5 pointer om læring

1: Viden skal kobles med konkrete opgaver – det giver meningsfuldhed i opgaverne.

2: Timing is everything – der må ikke gå for lang tid, fra du har lært noget, til du skal bruge det.

3: Sæt tid af til refleksion og feedback.

4: Forventningsafstemning er afgørende for god feedback. Der skal være klare rammer og et fælles fokus på læring.

5: Tryghed og tillid gør det meget lettere at lære. Skab en kultur, hvor man spørger, og taler åbent om tvivl og fejl.

Nøglen til en god start