Proces for introduktionsordninger

Guide til mentorordninger og introduktionsforløb

Inspiration til arbejdspladser, der skal i gang med at udvikle eller forbedre en eksisterende introduktions- og mentorordning.

Af Sine Molbæk-Steensig 04/05/2023

Her får du en guide til, hvordan I kan gribe arbejdet med at at udvikle eller forbedre en eksisterende introduktions- og mentorordning an. Guiden trækker på erfaringer fra projekt Nøglen til en god start.

Der er tre faser i processen.

I guiden får du overblik over, de forskellige trin i processen, og hvilke ressourcer de enkelte trin kræver.

De tre faser

  • Igangsættelse af et lokalt udviklingsprojekt med fokus på at udvikle og forbedre introduktions- og mentorordning.
  • Udvikling- og afprøvning af nyt design af introduktions- og mentorordning. 
  • Udbredelse og implementering af introduktions- og mentorordning. 
Kom godt i gang med mentorordninger og introduktionsforløb
Om Nøglen til en god start

I projektet Nøglen til en god start har man set på, hvordan arbejdspladser kan give nye medarbejdere en god start på arbejdslivet ved at stille skarpt på introforløb og mentorordninger.

Projektet retter sig mod nyuddannede socialrådgivere, der begynder på deres første job, men flere pointer er lige så relevante for nyansatte i andre professioner.

Nøglen til en god start