Læs evaluering: Bedre modtagelse af nyuddannede socialrådgivere

Hvad virker i mentor-/introordninger for nyuddannede socialrådgivere? Det ser denne evaluering nærmere på.

Af Sine Molbæk-Steensig 06/04/2023
Dansk Socialrådgiverforening,
KL

I forlængelse af projektet Nøglen til en god start har konsulenthuset Maple udarbejdet denne evaluering af introforløb og mentorordninger for nyuddannede socialrådgivere.

Bliv klogere på, hvad behovet hos de nye medarbejdere er, og hvad mentorerne lægger vægt på.

Evaluering af intro-/mentorordninger for nyuddannede socialrådgivere
Om Nøglen til en god start

I projektet Nøglen til en god start har man set på, hvordan arbejdspladser kan give nye medarbejdere en god start på arbejdslivet ved at stille skarpt på introforløb og mentorordninger.

Projektet retter sig mod nyuddannede socialrådgivere, der begynder på deres første job, men flere pointer er lige så relevante for nyansatte i andre professioner.

Nøglen til en god start