Introduktionsforløb for socialrådgivere der virker

Om projektet "Nøglen til en god start"

Bedre introduktions- og mentorordninger skal skabe en god start for nyuddannede socialrådgivere.

Af Sine Molbæk-Steensig 16/11/2021
Dansk Socialrådgiverforening,
KL
Om projektet "Nøglen til en god start: Introduktions- og mentorordninger for nyuddannede socialrådgivere"

KL og Dansk Socialrådgiverforening har igangsat et projekt, der kan understøtte arbejdspladser i at skabe en god start for nyuddannede socialrådgiver ved hjælp af introduktions- og mentorordninger. Projektet har til formål at bidrage til

  • bedre fastholdelse af nyuddannede socialrådgivere
  • at den faglige kvalitet i arbejdet udvikles og styrkes
  • at løfte arbejdsmiljøet på kommunale arbejdspladser

Se projektsiden 

Hvad er introduktionsordninger og mentorordninger?

En introduktionsordning sørger for, at den nye socialrådgiver får den indledende og helt grundlæggende viden og færdigheder, der skal til for at kunne finde sig til rette som medarbejder - både fagligt, organisatorisk, praktisk og socialt. Det er ofte en erfaren socialrådgiver og tæt kollega, der fungerer som kontaktperson og vejleder for den nye socialrådgiver. Kontaktpersonen har til opgave at sikre, at introduktionsordningen tilrettelægges og forløber efter hensigten.

En mentorordning sørger for, at den nye socialrådgiver bliver løftet op på et kompetenceniveau, hvor socialrådgiverfaget beherskes professionelt. Det er ofte en erfaren kollega, der stor viden om den nye socialrådgivers arbejdsindhold, der fungerer som mentor for den nye socialrådgiver, som kan gennemføre læringsmøder der resulterer i refleksion og ny viden om især de vanskelige elementer i arbejdsopgaverne. 

Derfor kan det være svært at være nyuddannet socialrådgiver

Som nyuddannet socialrådgiver i sit første job er der mange ting, man skal sætte sig ind i, både praktisk, organisatorisk, socialt og fagligt. De nyansatte kommer med en masse relevant teori i bagagen, men praksiserfaring har man ikke så meget med af fra uddannelsen.

Det længerevarende praktikophold, man har haft under studiet, er som regel foregået på en anden arbejdsplads, måske endda en helt anden type arbejdsplads med andre borgere, problemstillinger og lovgivning. Sommetider overtager den nye socialrådgiver en stor sagsstamme med komplekse sager, og det kan være svært at overskue. I nogle situationer oplever den nyuddannede, at kolleger giver forskellige svar på samme spørgsmål, og det kan skabe forvirring og utryghed.

Nøglen til en god start