Nærhed i Omsorg

Seks kommuner bytter viden og skaber fremtidens hjemmepleje

Seks kommuner er gået sammen i et udviklingsrum for at dele viden og blive klogere på, hvordan hjemmeplejen kan organiseres på en ny måde, der matcher fremtidens behov om nærhed i omsorg.

Af Irene Aya Schou 01/06/2021
Fremfærd

De deler viden og inspirerer hinanden. De udfordrer hinanden på ideer og taler om det, der er svært. De mødes på tværs af kommuner og bliver faciliteret af Fremfærd Sundhed og Ældre og konsulenthuset Operate.

I partssamarbejdet Fremfærd Sundhed og Ældre kalder de det et udviklingsrum.

- Ideen med udviklingsrummet er, at kommunerne bytter viden, får spændende diskussioner og inspirerer hinanden til at skabe en ældrepleje med bedre kvalitet for de borgere, der har brug for hjælp, og et bedre arbejdsliv for alle dem, der arbejder på området, siger Mie Andersen, der er projektleder i FOA.

Ønske om mindre selvstyrende teams

De seks kommuner er med i projektet "Nærhed i omsorg". Bag projektet står Fremfærd Sundhed og Ældre, der er et samarbejde mellem KL og de faglige organisationer på ældreområdet.

Temaet for udviklingsrummet er organiseringen i hjemmeplejen. Hvordan kan man arbejde i mindre teams? Hvordan kan man skabe større fagligt handlerum til medarbejderne? Hvordan kan borgeren få større indflydelse på den hjælp, de modtager?

Projektet udspringer af Ældretopmødet i oktober 2020, hvor daværende sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, KL, FOA og Ældre Sagen gav hinanden håndslag på, at der skal findes en ny måde at tænke og arbejde på i ældreplejen med mere fokus på borgerens konkrete behov og på værdighed og omsorg.

Kommuner er allerede i gang

For parterne i KL og FOA, der deler projektledelsen i Fremfærd-projektet, blev det på Ældretopmødet tydeligt, at kommunerne allerede er i gang, og at de som parter ikke skal forsøge at opfinde den dybe tallerken.

- Med dette udviklingsrum har vi valgt at understøtte det arbejde, som allerede foregår ude i kommuner med at afprøve nye måder at organisere ældreplejen på. Vi kunne se, at der var særlig fokus på den hollandske model Buurtzorg og det at arbejde i mindre teams, siger Sophie Leth-Møller, der er projektleder for KL.

Det er et fællesskab, hvor kommuner kan række ud til hinanden, hvis de har brug for sparring og inspiration

Karen Lorenzen, facilitator hos Operate

Sparring mellem møderne

Projektet blev skudt i gang med en virtuel workshop den 25. marts. Over det næste år indgår de seks kommuner i et struktureret forløb med regelmæssige workshops og sparring mellem møderne.

Udviklingsforløbet tilrettelægges, så kommunerne kan være forskellige steder i deres udvikling og alligevel få noget ud af at deltage, fortæller Karen Lorenzen, direktør i konsulenthuset Operate, der faciliterer forløbet.

- Udviklingsrummet er ikke kun noget, der foregår på workshops. Det er lige så meget det, der sker mellem møderne. Her er det vigtigt, at kommunerne bruger os så meget som muligt, således at de får skabt kontakt til hinanden og får den sparring, videndeling og inspiration, de har brug for, siger hun.

LÆS OGSÅ: Rudersdal gentænker organiseringen af hjemmeplejen: 'Vi sætter alt i spil'

Haderslev er inspireret af Buurtzorg

Karen Lorenzen oplever, at alle kommuner er godt i gang med at udveksle erfaringer og ideer. Én af dem, der har søgt inspiration i netværket, er Haderslev Kommune, som er ved at udvikle en dansk inspireret udgave af Buurtzorg-modellen, der inden udgangen af 2021 skal afprøves i to teams.

Kommunen har fået støtte til projektet fra en pulje i Sundhedsstyrelsen. Fremfærd-netværket giver dog noget helt specielt, fortæller projektleder Rebekka Buhl fra Haderslev Kommune.

- Der er flere kommuner i netværket, der er væsentligt længere fremme, end vi er, hvad angår at arbejde Buurtzorg-inspireret. Vi observerede bl.a. på netværksmødet, at Hedensted Kommune har et frugtbart samarbejde mellem visitation og ældrepleje og også har erfaring med at bruge terapeuter i plejen. Her har vi efterfølgende haft et erfaringsudvekslingsmøde med Hedensted Kommune og fået nyttig viden, siger hun. 

Både topledelse og medarbejdere deltager

For projektleder i FOA Mie Andersen er det afgørende, at alle niveauer og styringslag af ældreplejen er repræsenteret og deltager på workshops.

- Det giver nogle andre diskussioner, at der både deltager udviklingskonsulenter, topledelse og medarbejdere. Det er et virkelig spændende projekt, siger Mie Andersen, der håber, at Fremfærd Sundhed og Ældre får mulighed for at lave endnu et udviklingsrum om organiseringen af hjemmeplejen på et senere tidspunkt. 

Forsker med på sidelinjen

Projektet følges af projektchef i VIVE Martin Sandberg Buch og Pia Kürstein Kjellberg, forsknings- og analysechef i VIVE, der begge kender området og bl.a. har analyseret den hollandske Buurtzorg-model, og hvad der skal til for, at modellen kan lykkes i dansk kontekst. De to VIVE-forskere får til opgave at følge udviklingsrummet og samle op på nogle af de løsninger og fund, kommunerne gør sig undervejs.

Det andet møde i udviklingsrummet finder sted den 1. juni i København. Udover de seks kommuner deltager også social- og ældreminister Astrid Krag. Derudover vil der til efteråret 2021 blive afholdt et nyt ældretopmøde, der skal samle op på de initiativer og løsningsforslag, der blev opnået enighed om på det første topmøde.

Det giver en helt unik mulighed for at fortælle om Fremfærd-projektet og de erfaringer, kommunerne har gjort sig i arbejdet med at ændre strukturen og organiseringen i hjemmeplejen, fortæller projektleder i KL Sophie Leth-Møller.

- Organisering er ét af de seks temaer, som vi på Ældretopmøde 2020 forpligtede os på at arbejde videre med. Derfor vil der helt naturligt være stor interesse for at høre om 'Nærhed i Omsorg', siger hun.

Kort om Buurtzorg

Buurtzorg er en privat, non-profit leverandør af integreret hjemmesygepleje og hjemmepleje, der siden 2006 har opereret på det hollandske marked. Kernen i modellen handler om organisering i selvstyrende teams med udstrakt selvledelse. Et andet element handler om tilgangen til borgerne, som er præget af personkontinuitet, stærkt lokalkendskab og mobilisering af ressourcer i nærmiljøet og fokus på borgernes situation, ønsker og ressourcer. Buurtzorgs motto er: ”Først kaffe, så pleje og omsorg”.

Nærhed i omsorg

Projektet skal styrke det arbejde, der foregår med at udvikle en ny dansk model med mindre selvstyrende teams i en række kommuner.

Her arbejdes blandt andet med bedre brug af medarbejdernes kompetencer, frisættende ledelse, større fagligt råderum og tæt dialog mellem borgere, pårørende og medarbejdere om, hvorledes hjælpen bliver tilrettelagt og afviklet i hverdagen.

Målet er at understøtte en arbejdsorganisering og faglig stolthed, så medarbejdernes forskellige kompetencer kommer i spil og realiseres i sundheds- og ældreplejen.

Projektledelse: KL og FOA

De deltagende kommuner er:

  • Rudersdal
  • Haderslev
  • Faxe
  • Ringsted
  • Hedensted
  • København

Læs om projektet:

Fremfærd Sundhed og Ældre styrker nytænkning på ældreområdet

Seks kommuner bytter viden og skaber fremtidens hjemmepleje

Selvstyrende teams skal skabe nærvær og omsorg i hjemmeplejen i Haderslev

Rudersdal gentænker organiseringen af hjemmeplejen: 'Vi sætter alt i spil'

Buurtzorg-sygeplejerske: Medarbejderne skal have ansvaret tilbage for egen faglighed

København: Farvel til stive regler og goddag til tværfaglighed og borgerinddragelse

Ny lederrolle i hjemmeplejen: "Det var nemmere at være den, der fikser alt"

Hedensted skaber bedre hjemmepleje med opstartsmøder, små teams og faglig stolthed

Svensk model for hjemmepleje med ultra små teams vækker interesse