ensomhed

Medarbejdere i hjemmeplejen klædes på til at hjælpe ældre ud af ensomhed

Hjemmeplejen på Amager har arbejdet systematisk med at afhjælpe ensomhed blandt borgere, der modtager meget hjemmepleje. Det har resulteret i konkrete værktøjer, der kan bruges til at opspore ensomme borgere og give dem et kærligt skub ud af social isolation.

Af Irene Aya Schou 24/04/2019

320 medarbejdere i hjemmeplejen på Amager har været med i projekt 'Tigerspring ind i nye venskaber' - et to-årigt projekt, hvor Københavns Kommune har fået støtte fra Sundhedsstyrelsens pulje 'Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp.'

Projektets formål er at sikre, at ingen ældre på Amager føler sig uønsket alene, og det primære fokus har været på kompetenceudvikling af hjemmeplejens medarbejdere og samarbejdet med de mange kommunale og frivillige tilbud, der er i nærområdet.

Projektet har allerede haft effekt, fortæller leder af hjemmeplejen på Amager, Annette Westengaard Gyldengren.

- Vi ved, at flere ældre borgere er begyndt at komme på aktivitetscentrene, og at mange har taget imod 'Fortæl for livet' og 'Elderlearn' - to af de tilbud, som borgerne er blevet præsenteret for, siger hun.  

"Jeg laver lige en quick-test på dig"

Blandt de nye værktøjer, som medarbejderne har været med til at udvikle og afprøve, er et skema til ensomhedsscreening.

Skemaet består af en række spørgsmål, som medarbejderne hurtigt kan trække op af lommen og stille borgeren. Skemaet måler borgerens oplevede følelse af ensomhed. Blandt spørgsmålene er: 'Hvor ofte sker det, at du er alene, selvom du mest har lyst til at være sammen med andre?'

- Ensomhed er et tabu, og mange borgere vil ikke erkende, at de er ensomme. Her kan spørgsmålene åbne for en snak om det at være uønsket alene, så medarbejderen bagefter kan sige: 'Hvis du er interesseret, kan jeg godt hjælpe dig', siger leder af hjemmeplejen, Annette Westengaard Gyldengren.

Ifølge projektleder Shila Larsen, der har arbejdet med projektet igennem to år, er skemaet et godt dialogværktøj, som medarbejderne er glade for.

- Så sent som i morges kom en medarbejder og fortalte, at hun havde haft en rigtig god oplevelse med screeningsskemaet. Hun var kommet ud hos en borger og havde sagt: 'Jeg skal lige lave en quick-test på dig'. Så havde hun stillet de fem spørgsmål, og der var kommet fire røde svar som tegn på ensomhed. På baggrund af svarene havde de haft en god dialog, og borgeren kunne godt se, at nu skulle der ske noget andet, siger hun.  

Borgere på Tour de Aktivitet

Et andet værktøj, som medarbejderne har fået, er en lamineret liste over aktivitetstilbud i nærområdet. På listen står både seniorklubber, kulturhuse, daghøjskoler, demensvenner, Ældre Sagen, mandeklubber, tilbud om fællesspisning og meget andet. 

- Vi har ikke ønsket at udvikle nye tilbud, men derimod at få synliggjort alt det, der allerede findes, fordi mange borgere har svært ved at finde ud af, hvad der er af aktiviteter. Aktiviteterne er grupperet på en måde, så medarbejderne, når de har dialogen med borgerne, hurtigt kan finde de aktiviteter, der har interesse for borgeren, siger Maria Rose Marsfeldt, der er projektmedarbejder på projekt ’Tigerspring ind i nye venskaber’.

Borgere og medarbejdere har også været på bustur, en såkaldt 'Tour de Aktivitet', for ved selvsyn at se de forskellige tilbud - noget man vil fortsætte med to gange om året - ligesom der har været afholdt såkaldte 'markedsdage' i lokalerne hos Amager Hjemmepleje.

- Vi fandt ud af, at mange tilbud ikke havde deres eget sted at vise frem. Så vi havde 100 borgere inde, så de kunne komme i kontakt med de forskellige tilbud, siger Maria Rose Marsfeldt.

Sociale kompetencer skal genoptrænes

Projektmedarbejder Maria Rose Marsfeld har set mange eksempler på, hvad der kan ske, når man som medarbejder hjælper borgeren med at arbejde med de mange små bump, der kan være på vejen tilbage til et aktivt liv.

- En medarbejder fortalte om en 98-årig kvinde, der ikke kom meget ud - heller ikke ud at handle. Så foreslog medarbejderen, at hun kom med på ’Turkøb’, en indkøbsordning, hvor man bliver hentet og bragt. Det gjorde hun, og langsomt begyndte hun at snakke med de andre i bussen. Senere begyndte hun på dagcenter og kommer der nu flere gange om ugen. Hun er også begyndt at bruge sin rollator, som ellers stod og samlede støv, og hun har fået mere appetit, siger Maria Rose Marsfeld.

LÆS OGSÅ Tina er ny ensomhedsambassadør: De ældre siger ofte, at de savner nogle at tale med

For projektleder Shila Larsen er det vigtigt at slå fast, at det ikke er de professionelle, der skal afhjælpe ensomhed, men vise en vej ud af ensomheden og give et skub til, at borgeren kommer i gang med at bruge sine sociale kompetencer. 

- Mange ældre har ikke brugt deres sociale kompetencer i årevis, men de skal genoptrænes på samme måde som fysiske kompetencer. Det er en rehabiliteringsopgave, siger hun.

Se film om ensomhed

 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Baggrunden for projektet:

En stor del af de ældre, der modtager hjemmepleje, er ensomme. På Amager oplever 12 procent af de ældre ofte, at de savner nogle at være sammen med.

Ensomhed kan have store konsekvenser for både den enkelte og for samfundet. Forskning viser, at ensomhed hænger sammen med bl.a. hjerte-kar-sygdom, demens, symptomer på depression og øget kontakt med sundhedsvæsenet.

Man ved samtidig, at ensomhed er særligt udbredt blandt ældre hjemmehjælpsmodtagere.

Derfor er forebyggelse kommet i fokus i mange kommuner. I perioden 2017-2019 har kommunerne kunne søge penge fra en pulje i Sundhedsstyrelsen.

Puljen på 30 mio. kr. støtter samarbejdet mellem hjemmeplejen og frivillige organisationer, som skal modvirke ensomhed hos de ældre, der får meget hjemmehjælp.

Det er penge fra denne pulje, der har finansieret projektet "Tigerspring ind i nye venskaber", som hjemmeplejen på Amager står bag.

Vil du vide mere så kontakt Annette W Gyldengren, hjemmeplejeleder på Amager, mail bt42@kk.dk, telefon 29282843

De to projektledere

Shila Larsen (tv) og Maria Rose Marsfeldt

Skema til ensomhedsscreening
Arbejdsgange ved opsporing af ensomhed