Nærhed i Omsorg

Rudersdal gentænker organiseringen af hjemmeplejen: 'Vi sætter alt i spil'

Rudersdal Kommune efterlyste i 2019 samarbejdspartnere og gode ideer til nye måder at arbejde på i hjemmeplejen. I dag er de i gang med en total turnaround og deler viden og erfaringer i kommunalt netværk.

Af Irene Aya Schou 01/06/2021
Fremfærd

- Vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvis I arbejder med nye løsninger eller har en idé til udviklingen af hjemmeplejeindsatsen, stod der i en folder, som Rudersdal Kommune for et par år siden delte ud til ledere, medarbejdere, foreninger og borgere landet over.

I dag er Rudersdal Kommune én af de seks kommuner, der deltager i Fremfærd Sundhed og Ældre-projektet 'Nærhed i Omsorg' - et udviklingsrum for kommuner, som har lyst til at arbejde med nye former for organisering af ældreplejen.

- Vi manglede kontakt til andre kommuner, som ligesom os arbejder på at ændre strukturen og organiseringen i hjemmeplejen. I dag er vi med i udviklingsrummet, og det er vi rigtig glade for, siger Susanne Tronier, der er centerchef for hjemmepleje og aktivitetstilbud i Rudersdal Kommune.

Rudersdal-model i spil

10 ledere og medarbejdere fra kommunens hjemmepleje deltog i den første workshop i udviklingsrummet i marts, og kommunen arbejder i øjeblikket på at implementere en såkaldt Rudersdal-model.

Modellen tager udgangspunkt i, at det rehabiliterende arbejde skal styrkes, og at medarbejderne i højere grad skal arbejde med udgangspunkt i borgerens ønsker. Den nye struktur skal også tage udgangspunkt i, at hjemmeplejen skal organiseres omkring tværfaglige teams, der opererer med en høj grad af selvstændighed. 

- Vi var i Buurtzorg i Holland for tre et halvt år siden og blev inspireret, men vi ønsker ikke den fulde Buurtzorg-model. Vi tror på ledelse, og vi tror på, at vi skal arbejde sammen på tværs og understøtte og facilitere fagligheden i langt højere grad end tidligere, siger Susanne Tronier, der har store forventninger til udviklingsrummet i Fremfærd. 

Her mødes seks kommuner både fysisk og virtuelt og deler vider og erfaringer i et faciliteret rum igennem et års tid. 

- Vi forventer at kunne videregive vores erfaringer og høre, hvordan andre kommuner arbejder, og hvordan de løser nogle af de problemstillinger, vi står overfor, siger Susanne Tronier.

LÆS OGSÅ: Seks kommuner bytter viden og skaber fremtidens hjemmepleje

"Der er ting, der er mega svære"

I Rudersdal Kommune har man valgt at sætte 'alt i spil'. Der arbejdes i flere forskellige spor. Det gælder alt fra kvalitetsstandarder til beregningsmodel, økonomi, samarbejdet med borgeren, samarbejdet i tværgående teams, visitation og den første borgerkontakt, it og velfærdsteknologi.

- Vi tager hele paletten og glæder os til at dele erfaringer - også det, der er svært. For der er ting, der er mega svære, når man skal tænke hele vejen rundt og være bevidste om, hvordan de eksisterende strukturer påvirker vores styring og organisering. Samtidig skal vi være nysgerrige og udfordre de arbejdsgange, vi i kommunerne selv har skabt omkring eksisterende lovgivning, siger hun.

At BUM-modellen blev indført i starten af 80’erne, og at der er flere leverandører på blandt andet hjemmeplejeområdet, er nogle af de styringselementer, der er svære at ændre.

- Men samtidig er der virkelig mange områder, som vi kan og skal udvikle, siger Susanne Tronier.

I forbindelse med projektet har KL, FOA og Social- og Ældreministeriet nedsat en tværgående arbejdsgruppe, der bl.a. skal tage stilling til spørgsmål om BUM-model, lovgivning, overenskomster, visitation mv. og afdække, hvad der er muligt og ikke muligt. 

Projektet kører frem til 2022.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Nærhed i omsorg

Projektet skal styrke det arbejde, der foregår med at udvikle en ny dansk model med mindre selvstyrende teams i en række kommuner.

Her arbejdes blandt andet med bedre brug af medarbejdernes kompetencer, frisættende ledelse, større fagligt råderum og tæt dialog mellem borgere, pårørende og medarbejdere om, hvorledes hjælpen bliver tilrettelagt og afviklet i hverdagen.

Målet er at understøtte en arbejdsorganisering og faglig stolthed, så medarbejdernes forskellige kompetencer kommer i spil og realiseres i sundheds- og ældreplejen.

Projektledelse: KL og FOA

De deltagende kommuner er:

  • Rudersdal
  • Haderslev
  • Faxe
  • Ringsted
  • Hedensted
  • København

Læs om projektet:

Fremfærd Sundhed og Ældre styrker nytænkning på ældreområdet

Seks kommuner bytter viden og skaber fremtidens hjemmepleje

Selvstyrende teams skal skabe nærvær og omsorg i hjemmeplejen i Haderslev

Rudersdal gentænker organiseringen af hjemmeplejen: 'Vi sætter alt i spil'

Buurtzorg-sygeplejerske: Medarbejderne skal have ansvaret tilbage for egen faglighed

København: Farvel til stive regler og goddag til tværfaglighed og borgerinddragelse

Ny lederrolle i hjemmeplejen: "Det var nemmere at være den, der fikser alt"

Hedensted skaber bedre hjemmepleje med opstartsmøder, små teams og faglig stolthed

Svensk model for hjemmepleje med ultra små teams vækker interesse

 

Kort om Buurtzorg

Buurtzorg er en privat, non-profit leverandør af integreret hjemmesygepleje og hjemmepleje, der siden 2006 har opereret på det hollandske marked. Kernen i modellen handler om organisering i selvstyrende teams med udstrakt selvledelse. Et andet element handler om tilgangen til borgerne, som er præget af personkontinuitet, stærkt lokalkendskab og mobilisering af ressourcer i nærmiljøet og fokus på borgernes situation, ønsker og ressourcer. Buurtzorgs motto er: ”Først kaffe, så pleje og omsorg”.