En fremtid med fuldtid i Aalborg

Fuldtid i hjemmeplejen: "Jeg vil ikke gå glip af de sidste timer"

Jeanette Ditlev Hansen er social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen i Aalborg. Hun er på fuldtid i et fag, hvor otte ud af ti er på deltid. Hun vil ikke undvære eftermiddagstimerne og er glad for fællesskabet.

Af Bettine Romme Andersen 21/06/2022
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Aalborg Kommune har en af landets højeste andele af fuldtidsmedarbejdere i ældreplejen. I hjemmeplejen er 40 procent på fuldtid, og en af dem er social- og sundhedsassistent Jeanette Ditlev Hansen.

- Jeg har aldrig spekuleret over, at andet end fuldtid kunne være en mulighed, og jeg har ikke følt mig presset i mit privatliv i forhold til tid. Jeg har mest fokuseret på, at mit arbejde lå tæt på mit hjem, fordi jeg ikke har kørekort og skal cykle, siger Jeanette Ditlev Hansen.

Erfaringer med mange på fuldtid

Jeanette Ditlev Hansen arbejder i hjemmeplejen Anneberg i det vestlige Aalborg. Hendes arbejdsplads har deltaget i KL og Forhandlingsfællesskabets indsats for at få flere medarbejdere i kommunerne op i tid og på fuldtid. En indsats, hvor 26 nøglekommuner afprøver lokale løsninger på at få flere op i tid.

Anneberg og de fire øvrige arbejdspladser, som har deltaget i projektet i Aalborg Kommune, udmærker sig ved at have en høj andel af fuldtidsmedarbejdere. Formålet med indsatsen har været at kortlægge, hvad der fremmer og hæmmer ansættelser på fuldtid og samle erfaringer fra arbejdspladser, som netop har en høj andel af medarbejdere på fuldtid.

Erfaringerne er samlet i et inspirationskatalog: Seks anbefalinger fra Aalborg Kommune til at få medarbejdere på fuldtid

En af anbefalingerne er at slå alle stillinger op på fuldtid.

- Vi har længe haft det som udgangspunkt i Aalborg Kommune, at vi altid skal slå stillinger op på fuldtid. Så kan det godt være, at nogle ansøgere ønsker noget andet, når de er til samtale, men vi søger altid fuldtidsstillinger og ansætter på fuldtid, når vi kan, siger Lotte Petersen, der er hjemmeplejeleder i Anneberg.

Fælles frokost og sparring kl. 13

I hjemmeplejen møder Jeanette Ditlev Hansen som fuldtidsansat kl. 7 og går hjem kl. 15 i hverdagene. Er man deltidsansat møder man kl. 7 og går hjem kl. 13.

- Vi holder fælles frokost kl. 13, og det betyder rigtig meget for mig. Vi har et godt fællesskab og kender hinanden godt privat. Vi vender også mange faglige ting, når vi spiser, og det er man ikke rigtig med til, når man er på deltid, for da går man hjem, siger Jeanette Ditlev Hansen.

Efter frokost kører medarbejderne ud igen, men inden da er de gode til at koordinere eftermiddagsopgaverne med hinanden. De holder også to ugentlige triage-møder, hvor borgernes almene tilstand gennemgås, med sygeplejersken om eftermiddagen - igen noget man som deltidsansatte går glip af.

- Os på fuldtid har lidt flere minutter og timer, hvor vi kan være afslappede sammen, og hvor vi kan sparre fagligt. Vi er gode til at hjælpe og aflaste hinanden med opgaver og give plads til det, vi nu skal. Og jeg ville personligt føle, at jeg gik glip af noget sjovt, hvis jeg ikke var med, siger hun.

Hvornår skal opgaverne placeres?

I hjemmeplejen ligger hovedvægten af opgaver om morgenen, hvor borgerne skal op, have mad og medicin. I Anneberg har man kigget meget på, hvilke opgaver der kan rykkes til om eftermiddagen, for at medarbejderne på fuldtid har noget at lave efter frokost.

- Vi prøver at skubbe nogle opgaver væk fra morgenen, blandt andet undervisning i eksempelvis triage, forflytning eller førstehjælp. Derudover er det bade, medicindosering, skyl og kateter, som vi lægger sent på dagen, siger hjemmeplejeleder Lotte Petersen.

Det skal være let at gå op i tid

En anden af anbefalingerne fra Aalborg Kommune handler om at sætte dialogen om arbejdstid fri, så medarbejderne ved, at de ikke er fastlåst i et bestemt timetal.

- Her bliver der talt om alt, og alle ved, at de kan gå til ledelsen, hvis de vil op eller ned i tid, siger Jeanette Ditlev Hansen og suppleres af hjemmeplejeleder Lotte Petersen.

- Jeg har altid tænkt, at medarbejderne skal have det timeantal, de har det bedst med, og som passer bedst til deres familie. Derfor er det også italesat, at hvis de vil op eller ned i tid, så finder vi ud af det, siger hjemmeplejelederen.

Der er stort fokus på, at arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen, og her er fleksible løsninger vigtige, understreger Lotte Petersen.

- Det er vigtigt, at vi er fleksible, i forhold til medarbejdernes ønsker om arbejdstid, for ellers er det svært at fastholde dem. Så jeg prøver at gøre deres arbejdsdag så let som mulig, så de ikke skal have bekymringer om dårlige cykler eller telefoner, der ikke virker, siger Lotte Petersen.

Inddrag medarbejderne i planlægningen

En vigtig ingrediens i arbejdet med at få flere på fuldtid handler ifølge anbefalingerne fra Aalborg om at inddrage medarbejderne i planlægningen af deres arbejdstid. I Anneberg melder medarbejderne vagtønskerne ind til Lotte Petersen, som lægger vagtplanen for fire uger ad gangen.

- Jeg går op i, at de har fri efter ønske, og det er meget sjældent, at de får nej, siger Lotte Petersen.

Medarbejderne har selv indflydelse på planlægning af sommerferien, for de 'pusler' selv vagtplanen sammen ud fra nogle retningslinjer om, hvor mange der skal være på vagt de forskellige uger.

Er du interesseret i at høre mere om Aalborgs erfaringer, så tilmeld dig webinar den 26. august, hvor medarbejdere fra Aalborg fortæller mere om arbejdet.

Tal sammen om det økonomiske

En anbefaling handler også om at tale åbent om de store forskelle i indkomst og pension, der er for en deltidsansat i forhold til en fuldtidsansat.

Forskellen i livsindkomst kan være en motivationsfaktor for nogle. Og særligt de unge kan se fordelen i at være på fuldtid, oplever hjemmeplejeleder Lotte Petersen.

- De nyuddannede og de unge vil gerne have fuldtidsarbejde, og det er både social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Og særligt social- og sundhedsassistenterne går ikke nødvendigvis ned i tid, når de får børn. Det var mere den ældre generation. Der er også sket den kulturændring, at det ikke er manden, der forsørger mere. Alle vil gerne tjene til deres egen pension, siger hun.

Blandt medarbejderne har Jeanette Ditlev Hansen lagt mærke til, at samtalen om økonomi særligt har kredset om de kolleger, som arbejder 35 timer om ugen.

- De to timer batter reelt ikke så meget for dem i forhold til frihed, men de kan godt mærke, at de mangler i budgettet, så det kan føles lidt lunkent at være på 35 timer, siger Jeanette Ditlev Hansen.

Se hvor mange millioner du kan tjene ved at gå på fuldtid
En fremtid med fuldtid

Der er overraskende meget at komme efter, hvis du skifter deltid ud med fuldtid. Her kan du se, hvad du går glip af i løn og pension, hvis du fortsætter med at arbejde deltid resten af dit arbejdsliv.

Se forskellene i livsindkomst i forskellige aldersgrupper og fag

Billedtekst

Jeanette Ditlev Hansen (th) arbejder som social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen Anneberg i det vestlige Aalborg, mens Lotte Petersen (tv) er hjemmeplejeleder og vagtplanlægger samme sted.

Inspirationskatalog om flere op i tid fra Aalborg Kommune
  • Du finder blandt andet seks anbefalinger til kommuner, der ønsker at arbejde med flere op i tid.
  • Du finder også seks anbefalinger til arbejdspladser, såsom plejecentre, hjemmeplejegrupper og sygeplejegrupper, der ønsker at øge antallet af fuldtidsbeskæftigede.

 

Vil du høre mere om Aalborgs erfaringer?

Du kan møde medarbejdere og ledere fra Aalborg på det næste webinar, som en "Fremtid med fuldtid" afholder i august.

  • Dato: 26. august 2022 kl. 10-10.50
  • Varighed: 45-50 minutter
  • Pris: Gratis

TILMELD JER HER

Følg "En fremtid med fuldtid" på fuldtid.dk og på LinkedIn

 

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i mere end 40 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.

En fremtid med fuldtid