En fremtid med fuldtid

Arbejder du på deltid? Se hvor mange millioner du kan tjene ved at gå på fuldtid

Der er overraskende meget at komme efter, hvis du skifter deltid ud med fuldtid. Her kan du se, hvad du går glip af i løn og pension, hvis du fortsætter med at arbejde deltid resten af dit arbejdsliv.

Af Bettine Romme Andersen 09/05/2022
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Hvor mange penge får du til dig selv, når du går på pension? Det er langt fra os alle, der lige har styr på det, eller tænker særligt meget over det i hverdagen.

I kommunerne er rigtig mange ansat på deltid, og de færre timer har en ganske stor betydning for, hvad man tjener og dermed, hvor meget man får indbetalt på sin pension.

Overraskende meget at komme efter

I En fremtid med fuldtid har vi kigget nærmere på, hvad deltid egentligt koster kommunale medarbejdere på den lange bane i løn og pension. Og det er ikke småpenge, hvis man er på deltid i store dele af sit arbejdsliv.

Så dyk ned i tallene og se, hvordan regnestykket ser ud for dig. Vi har lavet gennemsnitsberegninger for 11 medarbejdergrupper og tre alderskategorier, så der burde være noget, de fleste kan spejle sig i.

Du kan også printe den side, som er relevant for dig og dine kolleger/medarbejdere, som et postkort, der kan deles rundt.

Se forskellen i livsindkomst for disse medarbejdergrupper:
  • Social- og sundhedspersonale
  • Husassistenter og rengøring
  • Pædagogisk område døgn- og dag

Brug beregningerne til MUS eller til at sætte samtalen om fuldtid i gang

Det kan måske være lidt svært at sætte ord på, hvad fuldtid kan betyde. Så brug beregningerne som inspiration i de årlige MUS-samtaler eller på personalemøder, når I skal tale om arbejdstid og muligheden for at gå op i tid eller på fuldtid.

Det kan gøre samtalen mere håndgribelig, når der er konkrete tal at forholde sig til.

Alle beregninger viser i gennemsnitstal, hvor meget mere man kan tjene i løn og indbetalinger til pension ved at gå på fuldtid. Alle tal forudsætter, at du bliver på samme timetal, til du når pensionsalderen. Her har vi regnet med en pensionsalder på 68 år.

Vil du vide mere

Vil du vide mere om, hvordan din løn og pension kommer til at se ud på fuldtid eller med flere timer, så kontakt din tillidsrepræsentant, din faglige organisation eller din leder.

Du kan også tage fat på dit pensionsselskab, som kan hjælpe dig med at regne ud, hvad du kan få udbetalt som pensionist, når din pensionsindbetaling stiger, fordi du er gået op i tid eller på fuldtid.

Udover mere i løn og pension er der selvfølgelig også andre overvejelser som for eksempel, hvordan balancen mellem privat- og arbejdsliv bliver med flere timer og hvilke arbejdsopgaver, der følger med, samt hvornår på dagen de ekstra timer ligger.

Den slags spørgsmål kan du også tale med din leder eller tillidsrepræsentant om, så der kan findes en løsning, som er god for dig.

Eksempler på, hvad du kan tjene ved at gå på fuldtid

Så meget mere tjener du i løn og pension, hvis du er 25 år og går fra 32 til 37 timer:

Hvis du er social- og sundhedsassistent:

2,6 millioner kroner

Hvis du er pædagog:

3,9 millioner kroner

Hvis du er rengøringsassistent:

2,5 millioner kroner

Du er 41 år og går fra 32 til 37 timer:

Hvis du er socialpædagog:

3 millioner kroner

Hvis du er sygeplejerske:

2,5 millioner kroner

Er du pædagogisk assistent:

2,2 millioner kroner

Du er 51 år og går fra 32 til 37 timer:

Du er sygeplejerske:

1,6 millioner kroner

Du er rengørings/køkkenmedhjælper:

1,4 millioner kroner

Du er omsorgs- og pædagogmedhjælper:

1,7 millioner kroner

OBS: Alle tal forudsætter, at du bliver på samme timetal, til du når pensionsalderen. Her har vi regnet med en pensionsalder på 68 år.

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i mere end 40 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.

En fremtid med fuldtid