Medarbejdere uddannes til at skabe relationer

Medarbejdere uddannes til at skabe relationer

På Skansebakken, der ligger i Brejning lidt udenfor Vejle, har man længe været i gang med at skabe ikke-betalte relationer mellem botilbuddets multihandicappede borgere og andre borgere.

Af Mia Dalby Larsen 30/11/2015
Fremfærd

Et nyt skridt i det arbejde er, at give botilbuddets medarbejdere nogle flere redskaber og kompetencer til at skabe og facilitere relationerne.

Det kan nemlig være en udfordring for medarbejderne at facilitere kontakten med frivillige. 

Den viden og erfaringer har de bl.a. gjort sig med projektet “Design og relationer”, der er et samarbejde, som Skansebakken har haft med Vejle Kommune, Designskolen i Kolding og Socialstyrelsen. 

Læs også: Trivselssamtaler med borgerne hæver sig over rutinerne

Målet er nu derfor at tage skridtet videre og at få nogle flere kompetencer i et projekt, som er støttet af Fremfærd Borgere med Særlige Behov. 

- I det første projekt lærte vi at åbne dørene. Nu skal vi tage skridtet videre og hjælpe vores borgere og pårørende med at træde ud i civilsamfundet, men vi skal også give medarbejderne nogle flere redskaber, da det ikke er noget man lærer på seminariet. Hvordan får vi f.eks. Peter, der er bor her, til at gå til spejder i spejderforeningen, så vi ikke laver handicap-spejder hjemme ved os, forklarer Trine Holm Erichsen, projektkoordinator i Udviklingscentret Skansebakken.

I gang med at forankre mindsettet 

De arbejder i øjeblikket på at forankre den viden og erfaringer, som de lærte af det første projekt dybt i hele organisationen, fordi som Trine Holm Erichsen siger:

- Relationer skal også leve torsdag aften, når der er en vikar på arbejde, og ikke kun, når der er en bestemt pædagog på arbejde. Vi kører derfor nogle workshops for alle 110 medarbejdere for at slå fast og tale om, hvad kernefagligheden er i forhold til relationerne.

Samtidig er de også ved at prøve af, hvordan det er at facilitere relationerne udadtil. Medarbejderne får noget vejledning og er ude og træne, og efterfølgende bliver der fulgt op på, hvordan det er gået. 

- Grundlæggende handler det om at få kortlagt, hvad det er for nogle arenaer, der er i lokalområdet. Hvor kan vi søge relationerne. Det skal medarbejderne være med til. Det er meget praksisorienteret, fortæller hun.

Stor succes med løbeklub

Konkret har de haft stor succes med en løbeklub. Det er et projekt, som de har arbejdet længe på at få op at stå. Det blev åbnet op via kontakt til en medarbejders ægtefælle, der er aktiv i klubben. Det betyder, at de er ude og løbe med hver anden mandag. 

At løbe skal forstås, at Skansebakkens borgere sidder i en stor klapvogn, og så kommer de rundt i det kuperede terræn i den omkringliggende skov tæt på fjorden.

Det giver borgerne en kæmpe sanseoplevelse at komme afsted, få vind i ansigtet og at mærke terrænet køre op og ned. Det giver mulighed for at være sammen med andre mennesker og at se andet end det, de er vant til. Det betyder meget for deres livskvalitet.

Vigtigt med nye skridt

De har også et samarbejde med nogle musikere, der kommer seks gange årligt og bruger Skansebakken som øvelokale. Det gør det muligt at høre noget musik. Derudover er der selvfølgelig enkeltpersoner, der kommer og besøger. 

Læs også: Kreative studerende giver bud på, hvordan beboere i bo tilbud skaber nye kontakter

Trine Holm Erichsen vurderer, at ud ad bostedets 45 borgere, har de 33 af dem en relation til et andet mennesket.

- Vi har lært en masse af tidligere projekter, men nu vil vi tage skridtet videre. Vi tror, at vi kan hente viden hos faggrupper, som vi ikke har arbejdet med før. Det er f.eks. skoler og fritidsliv, som har meget fokus på inklusion. De ved, hvordan man taler med relationerne og hvordan man gør i praksis. Det kunne være interessant at rykke den lokale skoles klasselokale til Skansebakken, og så kunne børnene i samarbejde med borgerne på Skansebakken både øve sig i at læse, og samtidig lære om menneskers forskelligheder og muligheder, forklarer hun.

 

Fakta om “Nye relationer - nye fagligheder”

Skansebakken har i flere år arbejdet med design af relationer mellem botilbuddet og andre medborgere end de faglig-professionelle. De har ændret mindsettet og har i vid udstrækning etableret flere ikke-betalte relationer. 

Projektet vil følge dette spor, og bruge de fællesskaber, der findes i lokalområdet, som idrætsklubber og andre foreninger, samt være med til at skabe nye fællesskaber, f.eks. med naboer, frivillige og andre privatpersoner i lokalområdet.

Projekt nyspecialisering og inklusion

Dette projekt har fået støtte af Fremfærd Borgere med Særlige behov gennem projekt 'Nyspecialisering og Inklusion'. I alt ni forskellige projekter i kommunerne har fået støtte.
Du kan læse mere om hvilke projekter, der har fået støtte her.

Du kan også læse mere om Fremfærd Borgere med særlge behov her.