De unge trådte ind i rollen som undervisere. Foto: Colourbox

Tværgående samarbejde lagde grunden: Unge med autisme fandt ekstra ressourcer frem

Unge med autisme kan mere end både de selv og de professionelle omkring dem tror, lyder erfaringer fra et projekt i Slagelse, der bygger på et usædvanligt tværgående samarbejde både mellem offentligt og privat og internt i kommunen.

Af Mia Dalby Larsen 31/01/2017
Fremfærd

De unge med autisme skulle bare udvikle apps og derefter tage med ud i nogle skoleklasser i folkeskolen og vise dem frem. Men sådan gik det ikke, for de unge ville meget mere end det. I stedet for at vise spillene frem, så ville de have, at 5. klasses-eleverne også blev undervist i at udvikle apps. Og i stedet for bare at være til stede i klasserne som tekniske assistenter, så påtog de sig ansvaret som undervisere.

Eleverne tog overvældende godt imod dem, og de unge fik et stort kram, da undervisningen var slut.

- Vi er rigtig stolte af, at da vores unge kom ud i normalområdet, så fandt de nogle ressourcer frem, som vi ikke troede, de havde. Vi tænkte, at de skulle være teknisk support, da de ofte har nogle sociale udfordringer i deres hverdag. Men de formåede at foretage det skifte og se, at der nu var brug for nogle andre ting, siger Mikael Lindegaard, der er leder af STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) på Autismecenter Vestsjælland, som stod bag projektet.

Appværkstedet slog hul i siloerne

Projektet hed Appværkstedet og var støttet af puljen Nyspecialisering og Inklusion under Fremfærd Særlige Behov. Autismecenteret arbejdede tæt sammen med det private firma Euman om at lære de unge at udvikle apps og tage det lærte med videre ud i lokale folkeskoler.

For at nå alt det, så har projektet krævet tværgående samarbejde i usædvanlig grad. Der er blevet slået hul i siloer, både når det gælder samarbejde mellem offentligt og privat, og når det gælder samarbejde internt i Slagelse Kommune, hvor det har krævet et stort forarbejde f.eks. også at få skolerne med. Da ideen først var plantet, blev de unge taget imod med åbne arme af klasser, lærere og skoleledere.

- Vi vil helt sikkert gøre noget lignende igen. Det har virkelig givet noget – især det med at arbejde på tværs af brancher. Vi har haft folk med, som slet ikke kender vores område med unge med særlige behov, men som kender noget til det emneområde – udvikling af spil og apps - vi beskæftigede os med.  Det har givet en masse debatter og spørgen-ind-til, og vi oplevede at kunne bidrage til hinandens arbejde, fortæller Mikael Lindegaard.

LÆS OGSÅ: Inklusion og nyspecialisering udfordrer forståelsen af kerneopgaven

De unge blev behandlet som medarbejdere

Der var på forhånd en idé om, at netop IT og udvikling af apps som emneområde ville være særligt velegnet til unge med autisme, men det har ikke vist sig at være tilfældet i nogen særlig grad. Det er ikke emneområdet, der har tiltrukket dem, og alligevel er de gået ind i projektet med fuldt engagement.

- Det har handlet om, at vi havde et specifikt mål med det, vi skulle. Det private firma har vist forståelse og socialt engagement, men de havde ikke særlig forstand på vores borgere, og de tilgik dem som ganske almindeligt ansatte. Og det har skabt interesse blandt de unge, for det er de ikke vant til, siger Mikael Lindegaard

Han mener, at projektet har givet de fagprofessionelle en mulighed for i en periode at stille helt skarpt på et enkeltstående eksempel i arbejdet med de unge, men det har kastet en langt mere generel refleksion af sig i forhold til den kerneopgave, som de som fagfolk varetager:

- På bagkant af sådan et projekt spørger vi os selv, om vi har en tendens til at stå for meget og feje foran de unge i stedet for at stå bagved og drive dem til at gøre nogle ting selv. I hverdagen handler det jo meget om deres støttebehov, men de unge, der har været med i det her projekt, har haft stor gavn af, at vi stillede os bag dem og skubbede dem. De kan rigtig mange ting, siger Mikael Lindegaard og påpeger, at der skal ruskes op i nogle vaner og kulturer for at ændre på det i praksis.

Projektet starter først for alvor nu

For Mikael Lindegaard selv har der også være en læring. Appværkstedet er et af ni projekter, der har fået støtte af puljen Nyspecialisering og Inklusion. Der har i projektperioden været gang i videndelingen mellem de ni projekter, som er meget forskellige, men alle har i en eller anden grad haft fokus på inklusion af borgere med særlige behov i det omgivende samfund.

- Jeg blev helt høj af at se den entusiasme, der er rundt omkring i de andre kommuner. Men det er også gået op for mig, at det egentlige projekt først starter nu. Hvordan implementerer vi det i hverdagen og i en mere generel samfundsdebat, der går på mere selvhjulpenhed? Det er jo først nu, vi skal til at smøge ærmerne op, siger han.

Projekt Appværksted er slut, men andre steder i Slagelse Kommune har man taget ideen til sig. Der er blevet oprettet et generelt appværksted, hvor borgere kan komme og lære at udvikle apps, der gavner andre borgere i kommunen. Flere forskellige enheder i kommunen kan visitere borgere ind til appværkstedet, og det har Autismecenter Vestsjælland også tænkt sig at gøre fremover. 

Download kogebog til AppVærkstedet

Projektet har udarbejdet en kogebog, hvor de beskriver ingredienserne i projekt Appværktstedet. Læs om erfaringer og resultater og bliv inspireret til dit eget projekt.

Tre gode råd fra til andre, der skal lave et tværgående projekt.

Mikael Lindegaard og hans kolleger tager en masse erfaringer med sig fra projekt Appværkstedet. Her er deres råd til andre:

  1. Hvis I vil lave noget, der går på tværs af brancher, så er de indledende samtaler og projektering af opgaven meget vigtig. Det gælder især, når man arbejder med mennesker med handicap, men sådan set også på tværs af normalområdet: Når først borgeren bliver hevet ind i projektet, så skal de fleste ting være afklaret på forhånd. På den måde bliver udforudsete ting til bagateller frem for noget, der vælter det hele.
  2. Hav et klart fokus på, hvad I gerne vil opnå. Man skal ikke stille for mange mål op, men koncentrere sig om nogle få, opnåelige mål.
  3. Gør brug af folk, der har været igennem lignende projekter før. Blandt de bærende kræfter i projektet, skal være nogen med erfaring med at drive projekter.  Aftal en klar rollefordeling.