Unge med autisme underviser børn i at udvikle spil

Unge med autisme underviser børn i at udvikle spil

Mennesker med autisme-diagnosen kan have evner inden for IT og spiludvikling, og det skal nu komme erhvervslivet og folkeskolen til gavn.

Af Irene Aya Schou 26/01/2016
Fremfærd

I Slagelse kan 10 unge fra landets største autismecenter, Autisme Center Vestsjælland, snart kalde sig digitale eksperter og undervisningsassistenter.

I samarbejde med softwarefirmaet Euman er de blevet uddannet i at udvikle og opbygge spil på den digitale platform PlayingMondo. Næste skridt er at formidle den viden til elever i de omkringliggende folkeskoler.

- Mange unge med autismediagnosen har en forkærlighed for it, matematik og spil. Til gengæld har de svært ved at indgå i sociale relationer. Derfor er vi interesserede i at se, hvordan vores studerende agerer, når de kommer ud i en folkeskole og skal undervise, siger Mikael Lindegaard, teamleder på Autisme Center Vestsjælland (ACV).

Værdi til samfundet

De 10 unge fra ACV deltager alle i projekt AppVærkstedet finansieret af Fremfærd. Formålet er at vise, at unge med autismediagnosen har ’særlige evner’ snarere end ’særlige behov’.

- Det kan godt være, at de ikke kan binde deres sko. Til gengæld kan de lave spil, siger Mikael Lindegaard, der er tovholder på projektet, som løber frem til sommer.

Konsulent i Euman, Adam Holst, ser store perspektiver i samarbejdet med autismecentret i Slagelse.

- Disse unge er normalt ikke ude at bringe værdi til samfundet. De har været vant til at blive holdt af og blive holdt om. Her kan de udnytte deres store teknologiske forståelse og interesse for at lave historie og nørde med it, siger han.

Euman har hovedkontor i København og lever af at udvikle digitale spil bl.a. i samarbejde med børn og unge i folkeskolen og på produktionsskoler.

Stående applaus

Virksomheden har tidligere samarbejdet med bl.a. Kalundborg Kommune om værksteder til unge med autisme. Her var erfaringen, at de unge har meget at byde ind med i folkeskolen.

En lille gruppe af de unge fra ACV har allerede haft deres ilddåb som undervisningsassistenter på en lokal folkeskole.

Her skulle de over to dage undervise 5. klasses elever i, hvordan man udvikler digitale oplevelser via PlayingMondo.com - en nem og tilgængelig platform, hvor man bygger guidede turer og bevægelsesspil.

Mødet med folkeskolen gik over al forventning, og elever og lærer roste de unge til skyerne, fortæller Mikael Lindegaard.

De unge blev modtaget, ikke som handicappede, men som mennesker med en særlig viden. De fik stående applaus, da de sagde farvel. Det var overvældende, siger han.

For Mikael Lindegaard viser projektet, at det giver pote, når man samarbejder på tværs af forvaltninger og forbinder offentlig og privat sektor. 

- Når elever underviser elever, bliver læreren næsten overflødig. Vi ved fra forskning, at det giver noget, når elever får ejerskab til egen undervisning. Samtidig frigiver det ressourcer hos læreren, når de mere for rollen som facilitator, siger Mikael Lindegaard.

Formålet med AppVærkstedet
  1. Skabe ny viden og praksis ud i folkeskolen om elever, der har diagnoser i autismespektret
  2. Løfte lærernes viden og metoder til at inkludere og rumme elever med autisme.
  3. Introducere et offentligt-privat samarbejde, der kan munde ud i socialøkonomisk/social ansvarlig virksomhed
  4. Give elever med en autisme-diagnose ny status som teknologiske eksperter
Projekt nyspecialisering og inklusion

Dette projekt har fået støtte af Fremfærd Borgere med Særlige behov gennem projekt 'Nyspecialisering og Inklusion'. I alt ni forskellige projekter i kommunerne har fået støtte.
Du kan læse mere om hvilke projekter, der har fået støtte her.

Du kan også læse mere om Fremfærd Borgere med særlge behov her.